Ledarskap

Utbildning och dess betydelse för ledarskapet

Betydelsen av en ledarskapsutbildning
Utbildning  är betydelsefullt för ledaren

I detta inlägg diskuterar vi vad ledarskapsutbildning innebär och vad det har för betydelse för dig i ditt ledarskap. Du får fundera över hur du skapar delaktighet och engagemang i ditt team och hur du ska göra för att skapa ansvarsfulla medarbetare, som även får möjlighet att utvecklas genom att gå olika kurser. Idag finns jättebra utbildningar både på distans och fysiskt, det är bara att välja det som passar för er. Genom att boka in dig på ledarskapsutbildning online eller utbildning på plats ser du till att skaffa dig rätt lärdomar och säkerställer att du har uppdaterade kunskaper.

Dina färdigheter i att leda går framåt och du möjliggör långsiktig och stark utveckling av ditt ledarskap. Som en bonus får du träffa andra ledare och lyssna till deras berättelser och ta del av deras erfarenheter. Du kan utöka ditt nätverk och få fler kontakter, vilket är bra för ledaren. Kontakter är alltid bra, men som ledare kan det vara extra intressant att få ta del av hur rollen som ledare fungerar för andra.

Ledarskapsutbildning – att leda andra

Att vara ny som chef innebär att börja en spännande resa. Börja gärna din resa med en bra ledarskapsutbildning. Resan innebär att man får hjälpa människor att växa och att man själv utvecklas. Att ta på sig rollen som chef innebär ett stort ansvar och du gör klokt i att gå en ledarskapsutbildning före du börjar tjänsten. Du får glädjen av att leda en verksamhet mot uppsatta mål och se när detta lyckas. Som ny chef är man dock sårbar och behöver både kunskap och verktyg för att lyckas. Om man inte har några tidigare ledarerfarenheter med sig kan man behöva en del teoretisk kunskap, samt en del träning för att känna sig trygg i sin nya roll. En ledarutbildning är då ett utmärkt sätt att skaffa sig den kunskap som man behöver.

Utveckla ledaregenskaperna

Att leda andra börjar med att kunna leda sig själv. Det är nämligen egenskaper hos en själv som chef som bidrar till ett bra ledarskap gentemot medarbetarna. Först när man lärt känna sig själv blir det möjligt för ens medarbetare att förstå vad de kan förvänta sig. Som medarbetare behöver man kunna lita på sin chef och hans eller hennes beslut. Ett bra och professionellt ledarskap utstrålar mod att våga ta olika beslut men också förmågan att kunna erkänna att vissa av dem är felaktiga. Att vara ärlig mot sig själv och sina medarbetare blir därmed en grundsten i arbetet att leda andra.

Ledarskapsutbildning om förebilder

Som ledare blir du en förebild för gruppen, vilken en ledarskapsutbildning lär dig om. Därför är det viktigt att du är tydlig med dina mål och visioner. Du behöver vara den som behåller överblicken och helikopterperspektivet, när dina medarbetare fokuserar på detaljer. Du ska som chef kunna hålla blicken på vart du och ditt team är på väg och kunna förmedla detta till dina medarbetare.

Som chef är du den som anger riktningen för gruppen och verksamheten. Därtill smittar du din verksamhet med din ”färg”. Detta innebär att du genom ditt sätt att vara inspirerar och influerar dina medarbetare. Som chef är man iakttagen och granskad, och detta är klokt att använda till sin fördel. Dra nytta av att dina medarbetare granskar dig, genom att bete dig som du vill att de ska bete sig.

Ledarskapsträning hjälper dig att prioritera

Därtill sänder man som chef, genom de prioriteringar man gör, en signal om vad som är viktigt i verksamheten. Genom ledarskapsträning lär du dig mer om prioritering och vilken effekt det har. Om man prioriterar möten; ja, då uppfattar medarbetarna att möten är viktiga. Om du ser till att alla som behöver får gå utbildning visar du att utbildning är viktigt. Även detta kan man som chef använda som sitt verktyg. Genom att lägga fokus på det som man anser är absolut viktigast för verksamheten att ägna sig åt, sprider man detta till sina medarbetare. Det handlar alltså inte bara om vad man förmedlar information om och hur man förmedlar denna information, utan även i vilken omfattning och i vilka proportioner informationen sprids.

Undvik ledarskapsfällorna – gå en utbildning

Undvik ledarskapsfällorna
Fall inte i vanliga fällor i ledarskapet

Det finns en lång rad ledarskapsfällor som du som nybliven chef riskerar att hamna i. En del av dem är oundvikliga på din väg mot mer erfarenhet. Att trampa i vissa fällor kan vara ett effektivt sätt att förstå varför du bör göra på ett annat sätt i framtiden. Dessa misstag kan därför vara en gåva. En del misstag vill man kanske undvika helt och hållet eftersom konsekvenserna är allvarliga. I detta syfte kan det därför vara klokt att till exempel gå en ledarskapsutbildning för nyblivna chefer, där de grundläggande kunskaperna kring ledarskapet och dess ramar förmedlas.

Ledarskapsutbildning ger nya erfarenheter

Att byta erfarenheter med andra chefer kan också vara ett bra sätt och du får goda möjligheter till det under en ledarskapsutbildning. Du lär dig mer om vad som är gångbart i ledarskapets olika situationer, och vad som lyckas mindre bra. En annan framgångsfaktor kan vara att skapa ett nätverk med andra chefer, där man kan utbyta erfarenheter och inspirera varandra i ledarskapet. Som kursdeltagare får du ett gyllene tillfälle att expandera dina kontaktytor.

Utveckling i ditt ledarskap

Som ny chef bör du i samråd med din ledning planera din utveckling kring ditt ledarskap i organisationen. Se även till att du som ny chef får en mentor som kan guida dig genom de vardagliga utmaningarna som chef, och som kan finnas som ett stöd för dig. En mentor kan utmana dig genom rätt frågeställningar så att du själv utvecklas i ditt ledarskap. Din mentor kan vara en mer erfaren chef från den egna organisationen. Lite senare i din karriär kan det även vara en erfaren chef från någon annan organisation, gärna inom en annan sektor, som kan hjälpa dig att vidga dina vyer och ge dig nya perspektiv på ledarskap.

Rulla till toppen