Ledarskapsutbildning på distans

Ledarskapsutbildning på distans – utbildning online

Ledarskapsutbildning distans
Utbilda dig som ledare genom en distanskurs

En grundläggande ledarskapsutbildning på distans är basen för den nya ledaren eller den nya chefen. Just distansutbildning har på senare år visat sig vara ett utmärkt sätt att utveckla sitt ledarskap. Utbildningssättet är snabbt, praktiskt och oftast också billigare än traditionell klassrumsutbildning. Inte minst för att man slipper rese- och logikostnader. Även tidsbesparingen har medfört att distanskurserna blivit mycket populära.

Dagens teknik och den ständiga uppdateringen av appar och program gör att utbildning genom skärmen blir allt mer sofistikierad. Du kan räcka upp handen, göra grupparbeten och samtala, nästan som om du var på plats. En fördel är även att du kan stänga av ljud och bild om du måste ta en paus. Detta bör dock göras med stor hänsyn till både kursledare och övriga deltagare. Inte minst att du har din bild på gör mycket för energin i distansutbildningen. Som deltagare tänker man inte alltid på detta, men du får en bättre utbildning om den som leder kursen även kan se och höra dig.

Arbetet som ledare eller chef

Att arbeta som chef/ledare är en mycket stimulerande utmaning. När du är ny i rollen behöver du både kunskap och verktyg för att lyckas med ditt uppdrag. Det är många saker du behöver lära dig inom ledarskap, chefskap och att leda i stort. En klassrumsutbildning eller en online-utbildning i ledarskap kan ge dig många nya infallsvinklar. Du utvecklar dina kunskaper och färdigheter inom ledarskapsområdet och lär dig att leda från grunden. På vår ordinarie hemsidan kan du titta närmare på alla utbildningar inom ledarskapsområdet. Gå till www.hjartum.se.

Innehåll i utbildningarna

Innehållet i en ledarskapsutbildning hos oss är modernt, uppdaterat och nyskapande. Det ger dig såväl den senaste forskningen som vedertagna modeller för att leda. Dessutom utökar du ditt nätverk med nya bekantskaper, vilka har samma frågeställningar som du. Ni kan därför lära av varandra. Våra ledarskapskurser leds av ledarskapsexperter som ger dig baskunskaper om ledarens roll, ledningsverktyg för att verkligen lyckas och nya handlingsmöjligheter i din nya karriär. En utbildning i ledarskap kan innehålla områdena att leda tidigare kollegor, att coacha, hålla medarbetarsamtal och svåra samtal. Innehållet är en mix av fakta och vedertagen forskning varat med praktiska modeller och verktyg för genomförande.

Utbildningsledare som ger specialistkunskaper

Våra utbildningsledare är alla specialister inom ledarskap. De kan på ett pedagogiskt och logiskt sätt ge dig lärdomar som förändrar ditt sätt att leda din grupp. Du fördjupar de kunskaper du har och uppdaterar dem så att de passar för ett modernt och starkt sätt att leda. Innehållet i en ledarskapsutbildning på distans eller i klassrummet ger dig fakta och praktik, teorier och övningar. Allt för att du ska få så stor nytta som möjligt av din utbildningstid. Efter utbildningen kan du även kontakta utbildningsledaren om några frågor dyker upp när du ska praktisera ditt ledarskap. Det här tycker många är värdefullt och ser som en trygghet att ha i bakfickan.

Ledarskapsutbildning ger praktiska kunskaper

Distansutbildning för ledare
Praktisk ledarskap lärs ut under en distansutbildning

Genom att gå en ledarskapsutbildning får du tillgång till metoder för ledarskap som du kan börja använda direkt i din arbetsvardag som ledare. Uppläggen för utbildningarna är framtagna för att ge bestående kunskaper och praktiska lärdomar. Hos Hjärtum Utbildning kan du bland annat välja bland utbildningarna nedan. Alla vänder sig till nya chefer eller ledare, förutom Certifierad ledare. Denna utbildning vänder sig främst till dig som arbetat som ledare ett tag.

Exempel på utbildningar i ledarskap

  • Ny som chef
  • Att leda utan att vara chef
  • Arbetsledarutbildning
  • Certifierad ledare
  • Projektledarutbildning
  • Tillitsbaserat ledarskap

En utbildning på distans förbereder dig på ledarskapet

En ledarskapsutbildning på distans med fokus på grunderna inom ledarskapet lägger en bra plattform för din karriär som ledare. Den hjälper dig att förbereda dig inför rollen att leda andra. Utan kunskaper finns en risk att du kan uppleva din roll som ensam. Under en utbildning träffar du andra i samma situation. Ni kan utbyta erfarenheter med varandra under utbildningens olika diskussioner och övningar. Du kommer troligtvis att känna igen dig i att känna stress över att inte på ett naturligt sätt tillhöra ett team i din vardag.

Nya lärdomar för ledare

Under en ledarskapsutbildning tar vi fasta på dessa saker och ger dig lärdomar som gör det lättare för dig att agera som en ledare. Att vara ny som ledare är en mycket spännande utmaning. Om den blir en positiv upplevelse är chansen stor att du stannar kvar i yrket och fortsätter att utvecklas. Den första tiden som chef kan dock också vara frustrerande och stressande om du inte är väl förberedd på vad som kan uppstå.

Fortbildning ger dig verktygen

En bra start i sitt ledaruppdrag kan vara skillnaden mellan att inleda en lång ledarskapskarriär, och att alltför tidigt sluta med dåliga erfarenheter. Att vara ledare kan vara ett fantastiskt roligt och stimulerande jobb. Med fortbildning, rätt verktyg och kunskap är det långt ifrån en omöjlig uppgift. En utbildning som riktar sig till ledare innehåller de delar som du behöver få kännedom om för att kunna leda. Gå därför en ledarskapsutbildning så tidigt som möjligt i din karriär.

Få kunskaper genom ledarskapsutbildning på distans

Ledarskapsutbildning på distans är mycket viktigt för att verkligen förstå ledarskapets innebörd. Du får bra träning under en utbildning. Du får ta del av utbildningsprogram som är relevant för dig som ledare. Det är väldigt spännande och inspirerande att bli chef eller ledare. Kanske har du blivit chef över en avdelning på vilken du tidigare har arbetat. Kanske har du blivit anställd i en ny organisation och är utsedd att leda människor som du inte känner sedan tidigare. Oavsett vilken position du befinner dig i, är det klokt att du skaffar dig kunskaper om ledarskap genom en utbildning. Den kommer att ge dig ny information inom ämnesområdet ledarskap.

Utveckla ett hållbart ledarskap

En ledarskapsutbildning på distans lär dig forma ett hållbart ledarskap
Du ska orka verka som ledare under lång tid

De flesta människor kan bli chefer och att alla skulle vara hjälpta av att gå en ledarskapsutbildning anpassad för ledare, gärna som en grund för ett hållbart ledarskap. En del har egenskaper som är till stor hjälp för dem i ledarskapet. Vissa behöver arbeta lite hårdare för att bli bra chefer. Därför handlar ledarskap till stor del om träning och att öva upp sina förmågor. Syftet med boken är att ge dig redskap för ditt ledarskap, så att du kan träna dina förmågor och utvecklas till att bli en bättre chef och ledare.

Ledarskapsutbildning och skillnaden mellan chefskap och ledarskap

Vad är det för skillnad mellan chefskap och ledarskap? Under en ledarskapsutbildning på distans är det vanligt att frågan kommer upp. Genom bra förklaringar och tydliga exempel lär du dig förstå skillnaden. Under utbildningen resonerar vi kring vad som är ett bra ledarskap och hur du som ny ledare kan förhålla dig till din nya roll. Du lär dig t ex att ledarskapets grunder handlar om att leda en grupp mot utsatta mål. En utbildning  för ledare handlar om att du ska lära dig att leda så att dina medarbetare verkligen vill följa dig.

Utbildningar för formella ledare

Det finns många olika sorters ledarskap inom olika sorters verksamheter. Det finns formella och informella ledare. Den formella ledaren är utsedd för sitt uppdrag och han eller hon kan behöva en särskild ledarskapsutbildning. En chef har valts till detta, ofta på grund av sin erfarenhet, kompetens eller personlighet. Den formella ledaren är accepterad, åtminstone av den som utsett henne eller honom, som ledare. Vanligtvis kanske du främst tänker på en chef då man talar om en ledare. Men egentligen är begreppet ledare mycket bredare än så. En förälder är en ledare. Det är även en lärare, en lagkapten och en utbildningsledare.

Kunskaper för den informella ledaren

Den informella ledaren, å andra sidan, har inte blivit utvald för sitt uppdrag. Här behövs en ledarskapsutbildning som fokuserar på grunderna. Han eller hon har tagit en ledarroll i en gruppkonstellation och behöver kraftfulla verktyg för att ro uppdraget iland. Ibland når den informella ledaren sin roll genom att just vara en god ledare. Dock är det vanligt med informella ledare som inte påverkar gruppen i en positiv riktning, eller den riktning som den formella ledaren avsett.

Innehåll i vår utbildning Att leda utan att vara chef

Utbildning i att leda utan att vara chef
Det är annorlunda att leda utan att vara formell chef

Denna ledarskapsutbildning, som går både på distans och fysiskt, vänder sig till dig som är just en formell ledare och lär dig vad du behöver tänka på i din roll. Den tar till exempel upp följande viktiga hörnstenar i ett ledarskap, såsom ledarskapets grunder, coachning och teamets faser och utveckling. Dessutom innehåller utbildningen metoder för att våga ta tag i svåra samtal och hur du ser till att ni når målen för gruppen.

Lär dig hantera andra ledare under en ledarskapsutbildning

Under en ledarskapsutbildning på distans får du rätt förutsättningar för att båda hantera utmaningar och se möjligheter med både formella och informella ledare. Ibland tillskansar sig informella ledare sin makt genom skrämsel och utpressning, snarare än genom att skapa förtroende. Som formell chef är det viktigt att vara uppmärksam på om informella ledare tar plats och hur man hanterar dessa. Med rätt kunskaper känner du som är chef igen tecknen att vara vaksam på.

En utbildning ger kunskaper om yrkesrollen chef

I denna blogg fokuserar vi på den ledare som till sin yrkesroll är chef. Vi tipsar även om olika typer av ledarskapsutbildning, som genom att varva teori med praktisk övning, diskussion, grupparbete och erfarenhetsutbyte banar vägen för ditt framgångsrika ledarskap. Att vara chef innebär att vara utsedd att axla ett chefsuppdrag. Detta innebär befogenheter och skyldigheter som chef. Samtidigt innebär det, för att kunna lyckas i sitt uppdrag, att du har förmågan att skapa ett förtroende hos sina medarbetare. Det är detta förtroende som gör att du inte bara är chef, utan också blir en ledare.

Distansutbildning i ledarskap ger träning

Vår utgångspunkt är att man kan träna sig för att bli en bra chef. En ledarskapsutbildning är ett utmärkt tillfälle till träning på att leda och våra utbildningar lär dig väl beprövade metoder inom ledarskap. Du kan delta både på distans och i klassrummet. Det finns vissa egenskaper hos människor som gör att det är lättare för dem att leda andra. Alla behöver dock träna i sitt ledarskap för att utvecklas. Det är egentligen ganska trösterikt. Ingen föds till fulländad chef, utan de allra flesta kan öva sig i denna konst. Och de flesta har förmågan att genom träning, intresse och erfarenhet bli bra chefer. Mer om att vara chef eller ledare hittar du i avsnittet ny chef.

Vidareutveckling genom ledarskapsutbildning på distans

De insikter du får med från en bra ledarskapsutbildning på distans är värdefulla och gör att du klarar av ditt ledaruppdrag bättre. De flesta människor har någon gång haft en chef. Troligtvis har alla som har haft en chef också en uppfattning om hur en bra chef ska vara. Det finns många olika definitioner på vad ledarskap är, men en ganska vanlig definition är ”förmågan att få medarbetarna att med beslutsamhet och engagemang sträva mot samma mål”. Det är något som vidareutvecklas under en utbildning. Kunskaper är inte tunga att bära, som ordspråket säger, och när det gäller att lära sig om ledarskap är det verkligen sant.

Lärande behöver ta tid

Att lära sig ledarskap på distans tar tid
Ge dig tid att lära

Att klara av att förmedla målinriktningen till sina medarbetare kan vara svårt utan att ha en ledarskapsutbildning i ryggen. Kanske måste du gå flera olika utbildningar för att få en bra plan att stå på i ditt ledarskap. Många menar att en bra ledare inspirerar sina medarbetare och för en öppen och ständigt pågående diskussion med dem. Att ta sig tid och lyssna på vad andra tänker och känner är en förutsättning för ett gott ledarskap. Detta är också något du lär dig under en ledarutbildning.

Kunskapsinhämtning om ledarrollen

Kunskapsinhämtning om ledarskapsrollen är nödvändig för att du ska bli framgångsrik i rollen. En ledare bör vara tydlig med vad han eller hon vill åstadkomma, vilket du inser när du går en ledarskapsutbildning. Som ledare behöver du få medarbetarna att jobba mot samma mål. Otydlighet skapar förvirring och chefens uppdrag är att se till att de som arbetar i verksamheten uppnår de mål som är satta.

Lär dig hur du ska åstadkomma tydlighet och en klar riktning. En personalstyrka som har samma värderingar som företagsledningen kommer att jobba mer målinriktat och effektivt. Därför är det viktigt att som chef se till att motivera och skapa engagemang hos medarbetarna. Deras arbetsinsats är det som ska se till att företaget kan leverera de produkter eller tjänster som de ska tillhandahålla till kunderna.

Lär dig om feedback under en ledarskapsutbildning på distans

Som ny chef är det viktigt att visa uppskattning för sina medarbetare och deras insatser. Efter att en ledarskapsutbildning på distans har lagt basen för din ledarkompetens vet du nu att du genom ord och handling bör visa att medarbetarna är på väg i rätt riktning. Det är grunden för att de ska få motivation och veta att de gör rätt saker på ett bra sätt. Därtill behöver du som chef korrigera de beteenden som inte är acceptabla eller där medarbetaren inte når hela vägen fram. Även här är de kunskaper du får med dig från en lärorik ledarskapsutbildning mycket användbara.

Studera konsten att återkoppla

Det är lika viktigt att betona när medarbetaren gör rätt som när medarbetaren gör något som inte är accepterat. Detta lär du dig under en ledarskapsutbildning, där du kan studera konsten att ge återkoppling. Det är dock viktigt att komma ihåg att så kallad konstruktiv feedback, det vill säga feedback som syftar till att förändra, ofta att väldigt mycket hårdare än positiv feedback. Man behöver därför som chef vara mycket mer generös med positiv feedback. Du måste snarare förstärka det som medarbetaren gör rätt, än att fokusera för mycket på den korrigerande feedbacken.

Undervisning i ledarskap ger bra stöd

När du får undervisning i ledarskap under en ledarskapsutbildning öppnar du dörren till att förstå vad ledarskapet går ut på. En av chefens viktigaste uppgifter är att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb. Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö och stöd från sin chef att utföra sina uppgifter. Det är klokt att med jämna mellanrum fråga sina medarbetare vad de behöver av dig som chef för att prestera på topp. Olika medarbetare behöver olika saker, och att visa nyfikenhet och skapa en dialog kring detta är ofta uppskattat. Medarbetarna ska vara medvetna om vad du som chef förväntar dig av dem, och du som chef behöver veta vad dina medarbetare behöver för att kunna ta sig dit. Om de behöver utvecklas genom utbildning behöver du vara lyhörd för det.

Ledarskapsutbildning är en yrkesutbildning

Utbildning för ledare är en yrkesutbildning
Att leda andra är ett speciellt yrke

De flesta ledarskapsutbildningar på distans är yrkesutbildningar, dvs de syftar till att utveckla dig i ditt yrke som ledare. Om du lär dig att blir mer metodisk och strukturerad i din vardag, desto mer effektivt kan du hantera ditt ledarskap. Det kan handla om utbildning, att lära sig prioritera och delegera bättre, och även att filtrera bort sådant som stör uppmärksamheten. På så sätt minskar man risken för den stress som är så vanlig när man sitter i en ledande position. Dessutom kan du genom att inhämta kunskap om smarta arbetsmetoder bli en förebild för medarbetarna. Som chef är det viktigt att ständigt kunna återgå till ett helikopterperspektiv, och behålla en vidare blick över vart verksamheten är på väg. Vad tycker medarbetare är bra feedback? Läs här, där några röster berättar.

Utbildning på distans skapar långsiktig utveckling för ledaren

Som ledare blir du lyckligtvis aldrig fullärd, även om du går ledarskapsutbildning på distans inom ledarskapets olika områden. Dagligen möter du nya situationer, och successivt lär du dig att hantera mer och mer komplicerade ärenden. Chefsjobbet innebär ofta mycket varierande arbetsuppgifter och många både interna och externa kontakter. Att vara ledare innebär ofta att vara allkonstnär, och i denna roll är det viktigt lära sig att dra rimliga gränser. Därför är det så viktigt att fylla på med bra ledarskapsutbildning, så att du alltid har uppdaterade kunskaper t ex inom senaste forskningen kring ledarskap.

Få handledning online i att leda

Som chef är man sitt eget främsta verktyg. För att kunna möta de situationer man som chef ställs inför, krävs trygghet i rollen. Det krävs även en förmåga att skapa kreativa vägar för att lösa utmaningar. Att ständigt arbeta med sin egen utveckling som människa och chef är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. Det är också en bas för att kunna skapa en hållbar situation för sig själv. I takt med att du arbetar som chef bör du även satsa på din egen utveckling. Med hjälp av online ledarskapsutbildning, handledning och coachning kan denna utvecklingsresa vara riktigt spännande och givande, och inte minst rolig.

Lärande genom ledarskapsutbildning som går på distans

Det finns många sätt att utvecklas som ledare. Att utveckla sina ledaregenskaper handlar mycket om utbildning, lärande och att utveckla sina personliga egenskaper. Därför är det bra att som ny chef vara beredd på att ledarskapsutveckling kan vara omvälvande. Det kan upplevas skrämmande och nervöst att möta sina egna sidor. För att bli en bra chef är det viktigt att våga både möta och utveckla dina personliga sidor. Även de som du kanske ännu inte upptäckt eller velat kännas vid. En ledarskapsutbildning på distans ökar din förståelse för dig själv och dina starka och svaga sidor.

Utvecklas som ledare genom nya kunskaper

En bra chef tar de tillfällen som uppstår för att utvecklas. Ett enkelt sätt att växa i vardagen är att be om feedback från de människor som ser dig i ditt arbete. Prova att be om feedback från din egen chef, dina kollegor och dina medarbetare i olika situationer. Att be om feedback öppnar upp för ett klimat där det blir tillåtet att uttrycka sin åsikt på ett balanserat sätt. Att be om feedback visar också att du som chef är uppriktigt intresserad av hur du uppfattas och av att göra ett bra jobb. Det kan i början upplevas som att du genom att be om feedback visar svaghet eller förlorar pondus. I själva verket är det ofta tvärtom. Att våga be andra beskriva sin upplevelse av hur man utför sitt arbete visar istället styrka och mod.

Ledarens kontinuerliga lärande

Utbildning på distans är en del av kontinuerligt lärande för ledaren
Lärande pågår hela tiden

En del ledare går in i sin roll med en känsla av att man måste veta och kunna saker bäst. Visst bör man som chef vara kompetent och kunnig och det ordnar du genom att gå ledarskapsutbildning. Det du som ledare ska lära dig först och främst är att leda ditt team. Förhoppningsvis har du kompetenta medarbetare som kan sitt arbete och som har detaljkunskap om just sitt yrkesområde. Ditt uppdrag som ledare är att optimera deras kunskap och inspiration så att de får blomma ut och visa sitt bästa jag. Om du går en utbildning ökar du dina kunskaper om hur du bäst hjälper medarbetarna att slå ut i full blom.

Anpassad distansutbildning för ledaren

Att misslyckas med något känns ofta skrämmande och obehagligt för de flesta människor. Som chef är man granskad och iakttagen, något som kan göra att ens fel och misstag känns ännu mer jobbiga att hantera. Om du går en distansutbildning anpassad för ledare minimerar du risken för att göra fel. Du kommer dock att göra många fel, även som ledare. Ofelbarhet är inte eftersträvansvärt för någon, och definitivt inte för en ledare. Men med kunskaper från en ledarskapsutbildning blir felen färre och det blir rättare att rätta till misstagen. När du som ledare gör misstag visar du också att det är tillåtet för andra att göra misstag. Att skapa en kultur där det är tillåtet att misslyckas bidrar till trygga medarbetare som presterar.

Lär dina medarbetare att det är OK att göra misstag

Du kan själv sätta samman en mindre utbildning för ert team. Sätt rubriken till att det är OK att göra fel. Lär ut den viktiga kunskapen att det handlar inte om att aldrig göra misstag. Det är dock viktigt att fundera över hur man hanterar de misstag som uppstår. Även om det kan vara lockande att sopa sina tillkortakommanden under mattan är det betydligt klokare att stå upp för sina tabbar och visa att man vågar konfrontera obehaget.

Gör upp en handlingsplan som ni kan gå efter. Be om ursäkt, om det bör göras, och korrigera det som blev fel. Kanske kan du tillsammans med dina medarbetare diskutera det som du, eller de, misslyckats med för att lära er av det. Detta kräver en trygg grupp, men det kan vara spännande att våga börja med ett av sina egna lite mindre misstag och se hur det upplevs i gruppen att öppet få prata om det i syfte att lära.

Utveckla allas samarbetsförmåga genom ledarskapsutbildning på distans

För att klara uppgiften att utveckla medarbetarnas samarbetsförmåga behöver du oftast ha gått en ledarskapsutbildning på distans eller i klassrum. Under en sådan får du kunskap om teamutveckling och medarbetarutveckling. Båda dessa är viktiga för att få gruppen att fungera, vilket är något du kommer till insikt om efter några utbildningsdagar. Du lär dig att dina medarbetare och deras kompetens är oerhört viktiga var för sig. De behöver känna sig sedda och respekterade, och få goda förutsättningar att göra ett bra jobb.

Lär dig mer om teamet

Lär dig mer om ditt team
Lär känna ditt team

Teamet mycket viktigt. Dina medarbetare har olika kompetenser och färdigheter och i ett väl fungerande team kompletterar dessa varandra. Du som ledare kan hjälpa dina medarbetare genom att visa att alla kompetenser är viktiga och behövs. Bygg på de kompetenser som saknas genom att låta de som behöver gå utbildningar. Du kan  visa genom ord och handling att det är viktigt att våga visa svagheter och be om hjälp. Om du som chef jobbar för ett samarbetsklimat där medarbetarna vågar vara öppna med sina styrkor och svagheter, och har en önskan om att hjälpas åt mot målet, har du vunnit mycket.

Övningsuppgifter under en utbildning för ledare

Under en ledarskapsutbildning på distans kommer du att få göra flera övningsuppgifter. En av dem handlar om att hjälpa dina medarbetare att hitta trygghet med varandra och med gruppen. Ett sätt att göra detta är att visa att du som ledare är mänsklig och också gör fel. Börja med att använda dina egna misstag till en gemensam lärandeprocess. Bjud in dina medarbetare att dela med sig av saker de önskar hade gått bättre, så att ni tillsammans kan lära av detta.

Inventering om styrkor ger nya kunskaper

Därtill kan du som ledare inventera vilka styrkor som finns i teamet och se till att använda dessa så mycket som möjligt. Saknas det kunskaper så ser du till att fylla på med utbildning för medarbetare. Någon kanske behöva lära sig presentationsteknik. Någon annan behöver lära med om program och vill gå en Excelkurs. Alla medarbetare har någon styrka som kan hjälpa de andra, och det är väldigt stärkande att känna att varje individ kan hjälpa teamet framåt. Använd denna inventering när du delegerar, så vet du också att rätt person får göra rätt uppgift och därtill har rätt förutsättningar att genomföra den. Du underlättar även för teamet att arbeta mot samma mål.

Lär dig fatta beslut under en ledarskapsutbildning

En ledare som inte vågar fatta beslut betyder ett stort problem för organisationen, och bidrar till stor osäkerhet för medarbetarna. Känner du stor osäkerhet kring beslutsfattande, kan det vara en stor hjälp att gå en ledarskapsutbildning på distans. Här får du lärdomar som bygger upp din kompetens kring att våga fatta beslut, även obekväma sådana. Att ta beslut är ett av de främsta uppdragen för en chef. Beslutsfattning är en del av det mandat som man som chef har i sitt uppdrag. Som chef har man också en översiktsbild av verksamheten, vilket gör att besluten tas på rätt nivå. Det är ditt uppdrag som chef att behålla denna överblick över situationen och hjälpa ditt team att hålla kurs och utveckla verksamheten i rätt riktning. Därför behöver du se till att hålla fokus på en helikopternivå och undvika att fastna i detaljer.

Kunskaper på distans ger dig trygghet

Det är viktigt att som chef vara trygg i att fatta beslut och stå upp för dem. Det är ofta bättre att fatta ett beslut där resultatet inte blir optimalt, än att inte fatta något beslut alls. Har man som chef fattat ett beslut som inte visade sig resultera i det man förväntade sig, vinner man oftast mest på att backa, berätta att man ångrat sitt beslut och därefter fatta ett nytt beslut. Att vara ödmjuk i de lägen där man kunde gjort annorlunda vinner respekt. Läs mer om mandatet att fatta beslut och lär dig mer under en distansutbildning för ledare.

Lär dig hantera medarbetare och motarbetare

Med utbildning kan du hantera motarbetare
En del medarbetare kräver mer av dig

Ett avsnitt under en av våra ledarskapsutbildningar på distans handlar om medarbetare och motarbete. Som ledare är ditt uppdrag att genom andra få en verksamhet att fungera. Dina medarbetare är dina verktyg och din framgångsfaktor för att utföra ditt uppdrag. Du behöver få kunskap om att ledarrollen ofta innebär att fatta obekväma beslut och att det är omöjligt att dessa alltid uppskattas. Att leda innebär ibland att inta en impopulär roll. Utan utbildning som förbereder dig kan detta vara jobbigt att hantera.

Inhämta relevanta kunskaper

Du behöver inhämta kunskap om att det är viktigt att arbeta på ett sådant sätt att dina medarbetare litar på dig som ledare. Din roll är inte att alltid vara populär, men att få dina medarbetare att må så bra som möjligt i den situation de befinner sig i. Ditt uppdrag är att kunna se ett långsiktigt perspektiv och en större helhet. En distansutbildning visar dig hur du gör detta på ett starkt och hållbart sätt.

Få feedback – gå en ledarskapsutbildning på distans

För att kunna samarbeta med dina medarbetare är det viktigt att våga vara lyhörd inför och intresserad av hur ditt ledarskap påverkar dem. Ett klokt sätt att ta reda på detta är att med jämna mellanrum fråga dem. De flesta människor uppskattar att man är ärligt och uppriktigt intresserad av deras uppfattning. En utbildning på distans för ledare kan hjälpa dig att få verktyg för hur du frågar för att få bra feedback på ditt ledarskap. Håll dock i minnet att dessa tillfällen inte är ämnade för att du ska försvara dig eller dina val, utan en möjlighet för dig att intresserat be om feedback av dina medarbetare.

Denna feedback syftar till att ge dig deras bild av ditt ledarskap. Ställ följdfrågor och var intresserad. Det är upp till dig om du vill använda denna information för att ändra något i ditt beteende eller förkasta den. Men i mötet bör du visa din vilja att förstå medarbetarens uppfattning och vara tacksam för att han eller hon tar sig tid och mod att uttrycka den.

Ledarutbildning ger framgång

En ledarutbildning finns för att skapa framgång för dig. Dess syfte är att lära dig ledarskapets alla vinklingar och ge dig förutsättningar att hantera olika situationer. En förutsättning för ledaren är att lära sig ett agilt förhållningssätt, med andra ord att vara beredd på och hantera förändring. Som bekant är det inte alla medarbetare som är redo eller intresserade av utveckling eller förändring. De allra flesta verksamheter genomgår med jämna mellanrum förändringar och utvecklingar. Och det kommer alltid att finnas medarbetare som sitter långt fram i förändringståget och de som står kvar på perrongen och vägrar kliva på tåget. Hur ska du som ledare hantera dessa skillnader? Ja, det framkommer under en ledarskapsutbildning.

Lär dig fokusera på rätt saker

Medarbetare som inte är engagerade i att vara med på den gemensamma resan framåt tar mycket energi från teamet. Ofta lockas man då som ledare att lägga väldigt mycket fokus på de medarbetare som visar lågt intresse för att ta sig framåt. De kanske till och med motarbetar den riktigt i vilken verksamheten är på väg. För att de medarbetare som vill framåt och som medverkar till utveckling inte ska tappa sin motivation är det viktigt att man som chef inte fastnar i att korrigera de medarbetare som visar lägre motivation.

Ledarskapsutbildning lär dig hantera svåra situationer

Gå en bra ledarskapsutbildning på distans som ger dig verktyg att förstå och tolka dina medarbetare. Berätta att du behöver dem med på den gemensamma resan och att det är viktigt att de är med dig. Fråga vad de behöver för att kunna dra åt rätt håll. Det är klokt att som ledare lägga allra mest fokus på de medarbetare som drar framåt. Ge dem såväl handlingsutrymme som positiv feedback. De medarbetare som då visar lågt intresse av att vara med och driva verksamhetens utveckling behöver du korrigera. Var tydlig med att det inte är möjligt att vara kvar i verksamheten om man inte ställer upp på den utveckling ni är på väg mot. Detta kan kännas jobbigt att behöva ta tag i, men det är nödvändigt.

Chefsutbildning på distans lär dig om motivation

En ledarskapsutbildning tar upp motivation
Motivation är en viktig del av ledarskapet

Det är viktigt att ta reda på vad anledningen är till att vissa medarbetare inte visar rätt engagemang; är det en tillfällig svacka? En chefsutbildning på distans kan hjälpa dig att se vad saken gäller. Behöver medarbetaren stöd för att hitta sin motivation? Eller är medarbetaren på fel ställe och skulle må bättre av att arbeta på en annan arbetsplats? Har du medarbetare som är negativa till sitt arbete och drar i fel riktning kan det också vara en bra idé att engagera dem. Om du upptäcker medarbetare som är negativa och inte vill framåt, prata med dem och försök förstå vad som gör att de reagerar som de gör.

Lär dig hantera de informella ledarna

En ledarskapsutbildning som erbjuds på distans tar ofta upp hur du hanterar informella ledare i ditt team. Detta är extra viktigt om du har informella ledare som riskerar att dra en hel grupp i fel riktning. Som ledare kan du vara tydlig med att du ser att medarbetaren är en person som andra lyssnar på, och att det därför är extra viktigt att han eller hon drar åt rätt håll. I anställningen ingår att ha en lojalitet mot arbetsgivaren och saknas denna kan man inte arbeta kvar.

Bildning, kunskap och lärande gör att du lyckas som ny chef

Ledarskapsutbildning hjälper dig att lyckas i din roll som ny chef
Bli framgångsrik som chef

Detta avsnitt handlar om att hitta en väg till ett framgångsrikt ledarskap när du är ny som chef. Du behöver hitta din roll för att kunna leda dina medarbetare, och för att skapa struktur och balans i ditt arbete som chef. Du måste lära dig metoder för att smidigt kunna gå från att vara en i gänget till att bli ledaren. Att acceptera en anställning som ledare är en sak, men att träda in i ett ledarskap och vara bekväm i rollen som chef kräver mer av dig. Det kräver bildning, kunskap och ett ständigt lärande.

Ledarskapsutbildning på distans hjälper i din roll som chef

Rollen som chef och ledare innebär att stå upp för din verksamhet och dina medarbetare. Samtidigt ska du kunna leda dem på ett tydligt sätt. Gå helst en ledarskapsutbildning i inledningen av ditt nya uppdrag, så att du tidigt får praktiska verktyg som hjälper dig. Det kan vara frestande att bara sätta igång att leda, utan att gå någon utbildning. Och det kan fungera ett tag, i varje fall tills något oförutsett händer.

En medarbetare börjar plötsligt missköta sig och gör inte sitt jobb. Du ser att något är fel, men känner dig osäker på vad du ska göra. Du låter helt enkelt bli att göra något och väntar för att se om det blåser över. Problemet blir dock värre och börjar gå ut över andra medarbetare, som i sin tur börjar må dåligt. Innan du vet ordet av är spiralen i gång. Om du hade gått en distansutbildning hade du vetat både när du skulle ingripa och vad du skulle ha gjort.

En utbildning ökar din trygghet som ledare

Som chef är du ditt eget främsta verktyg, och därför är det centralt att satsa på sin egen trygghet i rollen som ny chef. En ledarskapsutbildning kan bidra till att ge dig den trygghet du behöver. Ledarskap och roller är ett intressant fenomen att iaktta. Som chef är det viktigt att kunna vara flexibel i sin roll och möta sitt team på rätt nivå i deras utveckling. Det är också viktigt när det gäller ledarskap att vara medveten om sin roll gentemot sin arbetsgrupp och organisationens ledning.

Utbildning för ledare på distans ökar förståelsen

Förståelsen för sin roll som ledare kommer ofta med erfarenhet och ledarskapsutbildning på distans. Ta gärna för vana att diskutera dina utvecklingsbehov med din egen chef. Då är du säker på att du har rätt ingångsvärde i ditt rollsökande. Din chef kan guida dig så att ert samspel blir funktionellt. Han eller hon kan då ge dig feedback kring din interaktion med andra aktörer. Som ledare representerar du organisationen. Det är därför av stor vikt att du känner dig bekväm i den roll som organisationen förväntar sig att du tar. Utbildning med ledaren i fokus ger dig en ökad förståelse av vad som förväntas av dig.

Lärdomar som skapar förståelse

En bra grundregel som ledare är att alltid representera den som inte befinner sig i rummet. Detta innebär att du i möten med dina medarbetare representerar din chef och arbetsgivare. När du möter din chef bör du visa att du står bakom dina medarbetare och stöttar dem. Luta dig mot dina lärdomar som du fått genom utbildning. Ta för vana att föra fram dina argument i ledningsgruppen eller inför din chef, men att stå bakom fattade beslut inför dina medarbetare. Tänk också på att ha korrigerande samtal med dina medarbetare i enrum, för att undvika att andra kan höra. Konstruktiv feedback ska alltid ges i enrum, medan beröm gärna kan förmedlas inför andra.

Att leda tidigare kollegor – ta hjälp genom att gå en ledarskapsutbildning

Att gå från att vara en i gänget till att bli gängets ledare kan vara en utmaning. Stå då stark i rollen genom en ledarskapsutbildning som tar upp just de frågeställningar du kommer att ställas inför. Du går in i en helt ny roll, och både du och dina kollegor behöver fundera på vad det innebär för er. Gå gärna en utbildning anpassad för nya ledare innan du tillträder din nya roll. Skapa utrymme för att prata om situationen.

Vidareutveckling genom distansutbildning

Vidareutveckling genom ledarskapsutbildning på distans
Utbildning i ledarskap på distans är roligt och givande

Du som chef bör ta initiativet och berätta för dina tidigare kollegor hur du ser att detta påverkar er. Finns det något ni gjort innan som ni inte kan fortsätta att göra? Behöver någon i gruppen vidareutveckling genom utbildning för att bättre klara arbetsuppgifterna? Berätta gärna också hur du ser på ditt ledarskap, vad som är viktigt för dig och vad du står för. Under en distansutbildning för ledare lär du dig vad ledarskapet innebär. Din kunskap skapar med andra ord trygghet och underlättar för dina medarbetare att ställa frågor om de undrar något.

Utbilda dig i att hålla medarbetarsamtal

När du börjar som ledare bör du boka in enskilda samtal med dina medarbetare. Gå då först en utbildning i medarbetarsamtal, så att du lär dig hålla konstruktiva och givande samtal. Ta dig tid sedan att sitta ner med var och en och prata om era förväntningar på varandra. Gör som du har lärt dig, dvs öppna upp för att du är mottaglig för feedback, och var samtidigt tydlig med vad du önskar av medarbetaren. Om du gör dessa aktiva handlingar när du tillträder som ledare eliminerar du det vakuum som annars kan uppstå. Rollerna och förväntningarna blir tydliga. Dina medarbetare slipper undra hur de ska möta dig som tidigare var en av deras kollegor. Din kunskap blir din styrka som ledare.

Rulla till toppen