Utbildning i ledarskap

Vilken ledarskapsutbildning ska jag gå?

Välj rätt utbildning för chefer och ledareVälj en ledarskapsutbildning online som möter ditt ledarskapsbehov och, framför allt, välj en utbildning i ledarskap som passar för din ledarskapsnivå. Ledarskapsnivån handlar om var du befinner dig i karriären. Antingen har du nyss tillträtt en befattning som ledare eller så kommer du att påbörja en sådan tjänst inom kort. Du kan även ha arbetat några år som chef eller ledare och vill nu lära dig mer.

Välj den ledarskapsutbildning som passar bäst in på den nivå du befinner dig. Utbildningen ska ta upp de områden inom ledarskap som du vill utveckla, och fungera som en katalysator på dina förbättringsområden.

Områden att utveckla som ledare

Att gå en ledarskapsutbildning hjälper dig att bli medveten om dina starka och svaga sidor och att göra något åt dem. Alla har vi olika områden som vi vill och behöver utveckla i vår roll som ledare. En utbildning kan innehålla områden som att ge feedback till sina medarbetare. Den kan även ta upp konsten att förbättra förmågan att ta emot åsikter från andra. Du kanske vill bli bättre på att göra dig hörd på mötena och få andra att verkligen lyssna till dina förslag. Eller så behöver du tona ner dig lite och släppa fram andras åsikter. Genom kunskaper om dig själv kan du utveckla dina färdigheter ännu mer.

Utbildning online för ledaren

Det är först när vi förstår vad som behöver förändras som vi verkligen kan förändras och med förändringen kommer utvecklingen. Genom att välja ledarskapsutbildning online eller en utbildning i klassrum efter din nivå och dina utvecklingsområden slår du två flugor i en smäll: du hamnar på en utbildning som utgår från din nivås frågeställningar och du får en chans att utvecklas till din nästa ledarskapsnivå. Vem vet, detta kan vara den bästa ledarskapsutbildning du gått.

Att välja utbildningsleverantör

Välj en leverantör som har flera olika utbildningar för ledare att välja bland. Det är speciellt bra om det finns fortsättningsutbildningar. Hjärtum Utbildning har flera utbildningar för god kompetensutveckling inom ledarskapsområdet. Titta sedan även efter vad andra som har gått utbildningarna säger om innehåll och utbildningsledaren. En bra utbildare visar citat från tidigare kursdeltagare på sin hemsida. Dessa ger dig en bra uppfattning om utbildningen. I dessa tider är det även viktigt att ledarskapsutbildning på distans erbjuds, så att du kan välja om du vill vara med i klassrummet eller hemifrån. Om du ska hitta utbildning i ledarskap är det viktigt att du har klart för dig vilken inriktning utbildningen ska ha och vad du framför allt vill lära dig.

En ledarskapsutbildning lär dig om teamet

Ett team består av flera olika individer med ofta helt olika personligheter. Under en ledarskapsutbildning lär du dig om grupprocesser och får en djupare kunskap om hur grupper fungerar. Att leda ett team som har många olika viljor och olika inställning till arbetet, företaget och livet i stort kräver att du har kunskap om individerna. Du behöver lära känna din grupp. Det som skapar motivation för en person kanske känns meningslöst för en annan. Du behöver först och främst lära dig att förstå vad det är som driver varje enskild individ. Drivkrafter är jätteviktigt och, för att göra det hela svårare, varierar med var personen befinner sig i livet och i karriären.

Utbilda före du delegerar

Var inte rädd för att överlåta ansvaret för en uppgift till någon i teamet. Du måste nämligen inte ha kontroll över varje enskild detalj. Den ledare som snabbt ser till att lära sig konsten att delegera kommer att skapa framgång för både teamet och sig själv som ledare. För att lyckas med att delegera behöver du kunna matcha rätt uppgift med rätt person. Saknas det kunskaper inom ett ämne ser den framgångsrika ledaren till att täppa igen kunskapsluckan med utbildning som ger rätt lärdomar. Därefter kan du delegera uppgifter inom detta område på ett enklare sätt.

Utbilda dig och få kunskaper i att informera

En ledarskapsutbildning lär dig att informeraOm du inte kan svara på gruppens frågor om en uppgift kommer du att förlora i förtroende. Om du behöver mer kunskaper så gå med andra ord en ledarskapsutbildning inom området och få de insikter som behövs. En viktig uppgift du har som ledare är att försäkra dig om att din grupp verkligen har förstått arbetsuppgifterna. Det är med andra ord ditt ansvar att du själv har tillräckligt med kunskaper för att kunna förklara på ett bra sätt. Du behöver även kunna förklara vad slutresultatet bör bli, så att gruppen eller individen inte skjuter över, under eller bredvid målet.

Utbildning i ledarskap: att coacha grupper och team

Passa gärna på att boka in dig på en ledarskapsutbildning i att coacha ett team. En sådan utbildning ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper om hur du ska kunna coacha grupper på mest effektiva sätt. Du får kunskap och självförtroende i att använda gruppcoachning som verktyg och på så sätt ta genaste vägen mot högpresterande och effektiva team. Målgruppen för en utbildning i att coacha grupper är främst dig som leder grupper, vill arbeta med gruppcoachning, vill komplettera din utbildning som coach med gruppcoachkompetens eller  vill ha bra redskap och metoder i arbetet med grupper.

Målsättning med ledarutbildningen

Målet med ledarutbildningen kan vara att ge dig en tydlig och enkel process att följa, effektiva verktyg att använda och praktisk träning av dina nyvunna färdigheter. Det innebär bland annat att du lär dig att välja rätt gruppcoachningsmetod och handskas med teamkonflikter. Kunskaperna om hur grupper fungerar och interagerar hjälper dig att öka gruppdynamiken. Det blir på så sätt lättare att ge rätt person rätt roll i teamet. Med hjälp av effektiva handlingsplaner för team kan du strukturera upp arbetet och spara både tid och ansträngning.

Exempel på innehåll i en ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning kan vara både bred och ge spetskompetens. Det beror på vilken utbildning du väljer. Det är vanligt att utbildningen innehåller ett avsnitt om gruppcoachning och individuell coachning i grupp. Där får du lära dig de mest betydande skillnaderna mellan dessa och hur du arbetar med definitioner och struktur. Du lär dig hur en grupp fungerar och om vanliga grupproller samt hur du kan hantera rollerna i gruppen. Grupprocesser får du lära dig mer om, så att du kan se en grupps möjligheter och begränsningar. Du får kunskaper som hjälper dig att se dig själv i rollen som gruppcoach och hur du utvecklar din personliga gruppcoachroll.

Träna upp dig i att coacha

Utbildning lär ledaren att coachaEn ledarskapsutbildning innebär en effektiv träning i gruppcoachning och praktisk teamcoachning. Du lär dig olika metoder för gruppcoachning och hur du kan coacha en grupp att coacha varandra individuellt i gruppen. Med rätt kunskaper från en utbildning förstår du hur du kan lotsa en grupp mot ett gemensamt mål och dessutom coacha respektive gruppmedlem inom gruppen.

Rulla till toppen