Utbildning i coachande ledarskap

Ledarskapsutbildning i coachande ledarskap

Ledarskapsutbildning lär dig om coachningBegreppet coachning är taget från idrottens värld, där lagledarens roll är att ständigt utveckla sitt lag och leda det mot nya segrar. En ledarskapsutbildning i coachning tar fasta på detta synsätt och lär ledaren att coacha medarbetarna mot målet. Precis som ett bra samarbete på en fotbollsplan är bland det viktigaste för att göra mål, är god samverkan på en arbetsplats basen för framgång. Det finns många paralleller till idrottens värld, när det gäller ett tillämpa coachning i sitt ledarskap. En utbildning coachande ledarskap sammanfattar det du behöver kunna för kunna coacha din personal.

Grunden till begreppet coachning

Under en utbildning i coachande ledarskap går vi igenom grunden till detta välanvända sätt att leda. Redan nu kan vi avslöja att grundaren till begreppet coachande ledarskap var John Whitmore. Han ställde fyra frågor till sina medarbetare för att de skulle tänka till. Dessa frågor tar vi även upp under vår ledarskapsutbildning online eller i klassrum i coachning och de lyder:

  • Vad vill du?
  • Hur ser det ut nu?
  • Vad kan du göra?
  • Vad kommer du att göra?

Utbilda dig i denna informella ledarstil

Det finns många fördelar med att du utbildar dig i denna informella ledarstil som man använder inom coachande ledarskap. En av lektionerna handlar om att uppmuntra till att arbeta självständigt. Du lär dig att ju mer du stärker teamet, desto mer självgående blir det. Genom att känslan av samhörighet blir större, minskar du också risken för konkurrens och konflikter inom teamet. Det gäller oavsett om det gäller en skola, ett idrottslag eller en vanlig arbetsplats. En ledarskapsutbildning ett coachande ledarskap tränar dig i att uppmuntra och peppa. På så sätt hittar medarbetarna sina egna lösningar och därigenom utvecklas personalens resurser och motivation.

En ledarskapsutbildning ökar kompetensen i att coacha

När du ökar din kompetens i att coacha genom att gå en ledarskapsutbildning, ökar du dina chanser att bli en lyckad coach. Utbildningen ger dig en instruktion i att hitta vägar för att stimulera din personal. På så sätt använder de alltmer av sin utvecklingspotential. På lång sikt blir helheten mycket mer än summan av de enskilda medarbetarnas kompetens. Det finns många positiva bieffekter av att du utbildar dig i det coachande ledarskapet. Dina kunskaper kommer att bidra till att medarbetarna får ökat självförtroende. Känslan av samhörighet och lojalitet med teamet blir bättre. Detta i sin tur gör att medarbetarna uppmuntrar och utvecklar inte bara sig själva utan också varandra.

Lär dig praktiska coachningsmetoder

Under en utbildning i coachande ledarskap lär du dig många praktiska coachningsmetoder. En sådan lärdom handlar om att analysera och identifiera individens och gruppens problem. När du lärt dig behärska dem kommer de att bli en god hjälp i tillämpningen av ett coachande ledarskap. Bland annat får du träning i att ställa frågor. Det gäller att börja med att ställa rätt frågor till medarbetarna och under arbetets gång ständigt be om feedback. Du ska sträva efter en kontinuerlig dialog. Kunskaper i detta växelspel är en del av ett bra ledarskap som tar hänsyn både till individens och företagets behov. Som coach måste du fokusera på varje individ. Du ska se kompetens och utvecklingspotential hos var och en. Genom att individen själv blir medveten om sin potential får han/hon utmärkta verktyg att använda. Under ditt överinseende och guidning kommer coachningen att vara till nytta både för honom/henne själv och för gruppen.

Rulla till toppen