Att leda på distans

Lär dig att leda på distans genom en ledarskapsutbildning

ledarskapsutbildning lär dig att leda på distansHur ska jag göra för att leda på distans på bästa sätt? Detta är nog en fråga som du som chef och ledare har ställt dig på senare tid. Ibland behöver du en ledarskapsutbildning (till exempel en distansutbildning) för att få alla bitar att falla på plats. Att medarbetarna arbetar hemifrån är numera mer regel än undantag. Vilka krav ställer detta på chefen? Under en utbildning får du tillfälle att fundera över vilka styrkor respektive utvecklingsområden ledarskap på distans innebär. Du får nya kunskaper om distansledarskap och hur du får det att fungera smidigt i praktiken.

Utbildningsledaren guidar dig

Under utbildningen kommer utbildningsledaren att guida dig på din ledarskapsresa. Han eller hon kommer att be dig att vara ärlig mot dig själv och dina medarbetare. Ingenting är helt perfekt och det är heller inte önskvärt. Det viktigaste är att du är villig att lära och våga se på ledarskapet på ett nytt sätt. Ta gärna hjälp av de andra kursdeltagarna för att spegla din situation med deras. Genom att öva tillsammans och diskutera olika ledningsscenarion lär ni er mer och mer om distansledarskapet.

Utbildningsdagar med feedback

Under utbildningsdagarna i distansledarskap lär du dig att våga be om ärlig feedback. Detta kan kännas ovant och skrämmande, men det är en viktig del av utbildningen. Det lär dig att se situationen för vad den är. Du kan lära dig att regelbundet granska din arbetssituation med hjälp av input från andra. Under en ledarskapsutbildning online med fokus på att leda på distans kan du få hjälp med verktyg för detta.

Hitta din ledarstil genom en ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning  hjälper dig att hitta din ledarskapsstil genom att den tvingar dig att fundera över hur du fungerar i olika situationer. Sakta med säkert kommer du fram till din egen ledarstil och utbildningsledaren hjälper dig att få svar på viktiga frågor:

  • Kan du identifiera tillfällen när något eller någon gjort dig glad?
  • Har du blivit arg eller ledsen på grund av någon?
  • Känner du till om dina medarbetare känt sig glada, arga, ledsna?
  • Finns det tillfällen då du känt dig otrygg i ditt ledarskap?
  • När kände du dig säker och beslutsam?

Efter utbildningsdagarna

ledarskapsutbildning onlineUnder din ledarskapsutbildning skriver du ner dina reflektioner kortfattat och lägger märke till de mönster som du snart ser. Har du tillgång till en utbildningsledare även efter utbildningen kan ni tillsammans fundera över situationer i ditt ledarskap som triggar dig, både positivt och negativt, och vad det innebär för din förmåga att leda på distans. Efter utbildningen är det bra om du avsätter en kort stund då och då till att fundera över hur du har reagerat och agerat vid olika tillfällen. Detta lär dig mer om dig själv och ditt sätt att leda. Med hjälp av dessa lärdomar kan du vidareutveckla ditt distansledarskap.

Ledarskapstekniker du lär dig under en chefsutbildning

Om du vill utveckla ett start ledarskap på distans rekommenderar vi att du går en ledarskapsutbildning för att rätt kunna arbeta för att utveckla dina ledarskapstekniker. Som chef behöver du bli medveten om hur du fungerar som ledare och en utbildning ger dig kunskap om vilka verktyg du har att tillgå i olika lägen. Att skapa sin helt egna verktygslåda är en del av chefsutbildningen. Detta sker både genom de utmaningar du ställs inför i distansvardagen, men också genom ledarskapskurser, kurser i retorik, konflikthantering, arbetsrätt osv.

Kunskaper bygger upp ditt ledarskap

Som ledare är det viktigt att du bygger upp ditt förråd av kunskaper, eftersom det i sin tur bygger upp ditt ledarskap. Du bygger ett vinnande ledarskap genom att du är utbildad och kan identifiera vad i ditt arbete som går bra och vad du kan utveckla ytterligare. Genom att ta reda på sina svagare områden vinner man mycket. Det är även lärorikt att studera andra chefer. Vilka har ett ledarskap som du tycker fungerar fint på distans? Vad är exempel på mindre bra ledarskap? Finns det någon chef vars beteende kan vara intressant för dig att lära dig av? Du lär dig om detta och mycket mer under en utbildning för ledare.

Få kunskap om att leda på distans

En ledarskapsutbildning ger dig ytterligare verktyg för att känna dig trygg i din roll att leda på distans. Som chef på distans är det viktigt att du förstå att du är ditt eget främsta verktyg. Se därför till att skaffa dig kunskaper som utvecklar dig själv som ledare. Allt du gör, säger och står för kommer att utsättas för tolkning av dina medarbetare och din omgivning. Det är därför viktigt att du som chef är medveten om dina beteenden, så att du kan använda dem för att nå dina mål. För att kunna förmedla ett tryggt ledarskap på distans krävs att du har god självkännedom. Genom erfarenhet lär du dig dina starka och svaga sidor, och utvecklar också en djupare kunskap om hur du kan klara olika situationer.

Utbildningsprogram utvecklar dina starka sidor

En ledarskapsutbildning kan hjälpa dig att öka din kännedom om din egen ledarskapsstil. Det kan även hjälpa dig att utveckla din starka sidor som ledare och att identifiera de områden du behöver jobba med. Genom att gå ett utbildningsprogram för ledare skaffar du dig nödvändiga kunskaper i att leda andra. En del tror att det bara är att sätta igång och leda, men ganska snart ställs de inför situationer de inte hade räknat med.

Ledarskapsutbildning förbereder ledarskapet

Med en gedigen utbildning är du betydligt bättre förberedd på olika ledningssituationer som kan uppstå och vet hur du ska agera. Kunskaper väger tungt i svåra lägen och hjälper dig att undvika fallgropar som tar både tid och ork i anspråk. Tid som du istället kan lägga på att utveckla både dig själv som ledare och ditt team. Det är därför som ledarskapsutbildning är så viktigt. Den förbereder dig för vad som ska komma och blir helt enkelt en genväg till ett framgångsrikt ledarskap.

Ledarskapsutbildning

Utbildning lär dig sätta ramarna för teamet

Om du startar ett nytt team från grunden behöver du vara tydlig med dess syfte. Om du går en ledarskapsutbildning, helst före du blir ledare för gruppen, får du lära dig hur du förmedlar syfte och mening för teamet. Du lär dig att rätt förklara vilka arbetsuppgifter du förväntar dig att ditt team ska utföra. Har de rätt kunskaper för att utföra jobbet eller är utbildning nödvändig? Förklara varför gruppens uppgifter är viktiga. Då ser teammedlemmarna helheten och innebörden av vad de arbetar för att åstadkomma.

Skaffa kunskaper om gruppdynamik

Om du har tagit över ledarskapet av en grupp är det bra att du utbildar dig  och skaffar dig kunskaper som gör att du förstår gruppens syfte och vision. Gruppdynamiken är också viktig för att teamet ska fungera väl tillsammans. Med dessa kunskaper på plats är det enklare att se till att du och dina teammedlemmar är på samma sida. Det är viktigt för ditt team att bli enade kring ett gemensamt syfte och en gemensam vision, för att effektivt ta till vara olika perspektiv och erfarenheter. En ledarskapsutbildning innehåller alltid området gruppdynamik, eftersom det är centralt i ledarrollen.

Utbilda dig om roller och förväntningar

Ett utbildningsprogram för ledare ger dig värdefull kunskap om att hantera roller och förväntningar. När ni alla känner till teamets syfte, bör du se till att det finns en tydlig riktning. Den behövs för att ni ska kunna slutföra de uppgifter som krävs för att utföra uppdraget. Du bör därför utbilda dig i att svetsa samman gruppen så att alla drar mot samma mål. Det kan vara särskilt utmanande om teamet är utspritt geografiskt. Vilka specifika uppgifter förväntar du dig att varje gruppmedlem ska bidra med? Det är viktigt att teamets medlemmar förstår varför de har valts att ingå i gruppen.

Lärande för ledaren ger verktyg

Att du som ledare tar till dig av lärande genom utbildning underlättar för dig i samtalen med teamets medlemmar. Om det behövs så bestäm möte med var och en, där du går igenom varför personen är med i teamet. Förklara att det beror på varje persons unika bakgrund och värdefulla talanger och klargör vilken roll varje medlem förväntas spela. Gå gärna en effektiv ledarskapsutbildning, som ger dig som ledare de verktyg som behövs för att leda och samarbeta över organisatoriska och geografiska gränser.

Ledarskapsträning ger kunskaper om hur teamet ska samverka

ledarskapsträning hjälper dig att leda på distansSom ledare behöver du träning i att just leda. Det finns gott om ledarskapsutbildningar att välja bland och det är viktigt att du hittar en som passar dig. En utbildning kan sägas vara en snabbfil till att förstå ledarskapets innebörd. Du lär dig om roller, ansvarsområden och spelplaner och kan applicera kunskaperna på din arbetsplats. När alla känner till sina respektive roller och ansvarsområden, kan du visa spelplanen för hur ditt team ska interagera med varandra. Att utbilda sig innebär att få ledarskapsträning i hur du får din grupp att samverka väl med varandra.

Utbildning i ledarskapspraxis

Som ledare av gruppen bör du fastställa normer och tillhandahålla utbildning för bästa ledarskapspraxis. Det kan handla om mötesformat, användning av teknik och kommunikation samt beslutsfattande. Även utbildning i att hålla virtuella möten kan vara på sin plats. Ta hänsyn till att olika delar av företaget kan ha olika rutiner och olika kulturer. Om deras rutinprocesser skiljer sig åt kan teammedlemmarna bli förvirrade. Då kan en internutbildning som förklarar de olika processerna vara praktiskt och sparar mycket tid.

Få förtroende genom en ledarskapsutbildning

När du har tillräckliga kunskaper i att leda kommer förtroendet för dig som ledare på köpet. Ledarskapsutbildning är en del av din kunskapsinhämtning och ledarskapsutveckling. Genom ledarträning kan du staka ut riktningen för dig och ditt team. Nu är det dags att se till att varje teammedlem känner ansvar för gruppens resultat. Det kräver trygghet i gruppen, och det är här det blir knepigt för dig som teamledare. Du behöver tillräckliga kunskaper inom ledarskapsområdet för att grundlägga den viktiga tryggheten för teamet. När detta väl är gjort, blir själva ledningen så mycket enklare.

Punkter du lär dig under utbildningen

punkter under en ledarskapsutbildningUnder en utbildning i att leda på distans tar vi upp många olika områden. Bland annat går vi in på ämnet spridda team. Spridda team kämpar ofta för att bygga och upprätthålla trygghet. De saknar den fysiska närheten som uppmuntrar till sammanhållning.

För att bygga trygghet finns det saker du som ledare kan göra, vilket du lär dig under en ledarskapsutbildning. Det kan till exempel vara:

  • Håll regelbundna möten
  • Håll teamet informerat om förändringar
  • Be om teamets input i olika organisationsfrågor
  • Fira när det går bra, det stärker lagets sammanhållning

Något av det viktigast du lär dig under utbildningen är att förstå att trygghet kommer med tiden. Du inser att du måste fokusera på det långsiktiga snarare än att förvänta sig sammanhållning över natten.

Rulla till toppen