Utbildning i förhandlingsteknik för ledare

Ledarskapsutbildning i förhandlingsteknik för ledare

Lär dig förhandlingsteknik för ledareVälj en ledarskapsutbildning inriktad på förhandlingsteknik för ledare, om du behöver uppdatera din kunskaper i att förhandla. Om du som ledare har begränsad erfarenhet som förhandlare, exempelvis för att du är ny som chef, behöver du både utbildning och praktisk träning. Boka då in dig till en utbildning i förhandlingsteknik. Under utbildningen får du konkret kunskap, som är användbar för många olika slags förhandlingar. Det kan handla om en offert ni har lämnat till en kund, eller en upphandling där ni ska diskutera leverantörens offert. Men det kan även gälla förhandlingar inom den egna organisationen. Som ledare deltar du ofta i avdelningsmöten och ledningsgruppsmöten eller håller lönesamtal, antingen med anställda eller med din egen chef. Genom en ledarskapsutbildning med inriktningen förhandlingsteknik för ledare kommer du väl förberedd till mötet.

Lär dig förutse motpartens nästa drag

Liksom i schack handlar det om lära sig att förutse motpartens nästa drag. En ledarskapsutbildning online i förhandlingsteknik för ledare ger träning i både strategi och taktik. En väl sammansatt utbildning i tekniken bakom att genomföra framgångsrika förhandlingar kan göra stor skillnad. Kunskaperna ökar dina chanser till uppnå förväntade resultat och därmed bli både en framgångsrik förhandlare och ledare. Möjligheten till ett fortsatt gott samarbete med motparten ökar betydligt om du kan skapa en win-win-situation. Under en utbildning lär du dig bland annat en metod för att göra små eftergifter, som kan verka viktigare än de egentligen är. Samtidigt är det viktigt att du kan väcka förtroende. Utbildningen tar upp hur du gör ett trovärdigt intryck. Du lär dig att vara lagom taktisk och smart. För mycket taktik kan verka misstänkt och får ofta motsatt effekt.

Träning viktig för framgångsrik förhandling

Genom träning i framgångsrika kommunikationsstrategier får du en bättre chans att komma fram till ett gott avslut i förhandlingen. En ledarskapsutbildning i förhandlingsteknik får dig att inse att du aldrig får underskatta din motpart. Du lär dig att läsa av motpartens reaktioner, taktik och strategi. Du får också praktisk träning i att förhandla. Det förbättrar kompetensen, oavsett vilka tidigare erfarenheter och förkunskaper du har. En punkt under utbildningen handlar om tidsfaktorn. Denna kan vara avgörande i en förhandling. Du får träna på hur du tar dig ut ur ett dödläge, genom att använda metoder för att bryta ett sådant.

Förhandlingsteknik för ledare är en del av en ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning i förhandlingsteknik för ledare lär även ut argumentationsteknik och kommunikationsmetoder anpassade till en förhandlingssituation. Utbildningen syftar till att ge konkreta kunskaper och att öka medvetenheten om det ofta ganska subtila spelet vid förhandlingsbordet. Det kan verka enkelt att sätta sig ner och samtala, men om din motpart är utbildad och inte du hamnar du i underläge. Att satsa några dagar på en utbildning kommer att ge dig både kunskaper inom förhandlingsteknik för ledare, och skapa en trygghet i förhandlingssituationen. Du kommer att vara betydligt lugnare när du har kunskaper och verktyg att ta till. När du utstrålar lugn och trygghet kan detta i sig göra motparten nervös, vilket gagnar dig.

Rulla till toppen