Currently browsing author

Ann-Marie Johansson

Utbildning till chef

Lärdomar under en utbildning till chef En utbildning till chef lägger grunden för det chefskap och ledarskap som du kan använda i din yrkesroll.  Bland annat får du lärdomar om att nu är det dags att börja se dig själv som en chef. Vanligtvis blir någon utsedd till chef genom …

Ny projektledare

Projektledning och förutsättningar Projektledning är givande men inte enkelt. Om du har fått uppdraget att bli projektledare ska du se till att få rätt förutsättningar. Att vara ny som projektledare kan innebära flera olika svårigheter med till exempel ledarskap. Det svåra är att du är inte direkt personalansvarig för projektdeltagarna, …

Anpassad utbildning i ledarskap

Anpassad utbildning för ledare Alla våra öppna ledarskapsutbildningar kan ni få som anpassad utbildning. Dessutom kan vi genomföra interna utbildningar inom många fler områden. Som exempel på utbildningar som ges som företagsinterna kurser kan vi nämna projektledning och projektplanering, coachning och att utveckla team. Vi har även utbildningar inom kundservice, …

Utbildning i förhandlingsteknik för ledare

Ledarskapsutbildning i förhandlingsteknik för ledare Välj en ledarskapsutbildning inriktad på förhandlingsteknik för ledare, om du behöver uppdatera din kunskaper i att förhandla. Om du som ledare har begränsad erfarenhet som förhandlare, exempelvis för att du är ny som chef, behöver du både utbildning och praktisk träning. Boka då in dig …

Att lära sig att leda

Ledarskapsutbildning lär dig att leda En ledarskapsutbildning online eller i klassrum är en genväg för att lära sig att leda. Genom kunskaperna du får under en utbildning i ledarskap kan du börja leda en grupp människor. Ditt ledarskap handlar om att leda andra och är ett komplext samspel mellan dig …

Ledarskapsutbildning gör skillnad

Ledarskapsutbildning för arbetsledaren ”Varför gör de inte som jag säger?” Detta kanske du frågar dig, när du nyligen tillträtt en tjänst som arbetsledare i ett producerande företag. Låt oss säga att du fick jobbet för en månad sedan. Därmed är du ny i rollen som ledare och du har heller …

Vad är ledarskapsutveckling?

Ledarskapsutveckling och ledarskapsutbildning Ledarskapsutveckling innebär genomförande av aktiviteter som förbättrar ledarens färdigheter, förmågor och ökar dennes förtroende. Ledarskapsutbildning online eller i klassrum är en typ av utveckling för ledaren. Coachning och mentorskap är två andra former av ledarskapsutveckling som ofta används för att vägleda och utveckla ledare. Ett ledarskapsprogram kan …

Utbildning att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef Ledarskap är ett ord som återkommer oavsett bransch eller vilken del av karriären man befinner sig i. Det är en nödvändighet och en styrka. När man lär sig att leda dyker ofta många frågor upp. Hur kommer övergången till ledarrollen gå? Är skillnaden stor …

Ledarskapsutbildning på distans

Att gå en ledarskapsutbildning på distans Ibland är en ledarskapsutbildning på distans det bästa alternativet. Som chef kan det vara svårt att hinna med att avsätta den tid som behövs för en fysisk utbildning, speciellt om du är ny som chef. Det kan också vara restriktioner eller policys som förhindrar …

Ny som chef skapar struktur

Ledarskapsutbildning och digitala verktyg Det finns en stor mängd olika digitala verktyg och appar på marknaden som kan underlätta ditt arbetsliv utifrån dina behov. När du går en ledarskapsutbildning får du tips som du har stor användning av i ditt praktiska ledarskap. Du lär dig bland annat att det är viktigt …