Currently browsing category

Utbildning för nya chefer

Ny som chef skapar struktur

Ledarskapsutbildning och digitala verktyg Det finns en stor mängd olika digitala verktyg och appar på marknaden som kan underlätta ditt arbetsliv utifrån dina behov. När du går en ledarskapsutbildning får du tips som du har stor användning av i ditt praktiska ledarskap. Du lär dig bland annat att det är viktigt …

Skapa arbetsglädje när du är ny som chef

En ledarskapsutbildning lär dig att skapa arbetsglädje Under en ledarskapsutbildning lär dig våra duktiga utbildningsledare vilka färdigheter och kunskaper du behöver ha för att skapa arbetsglädje. De flesta människor behöver nämligen mer än bara lön för att motivera sig att gå till jobbet. Du behöver därför skapa arbetsglädje när du …

Att som ny chef fatta beslut

Ledarskapsutbildning lär dig fatta beslut Under en ledarskapsutbildning tar vi upp det här med beslutsfattande. Som chef har man både mandatet och perspektivet att fatta beslut. Detta är viktigt. Dock är det lika viktigt att ta hjälp av den kompetens man har hos sina medarbetare. Speciellt när du är en …

Att vara ny i chefsrollen

Ledarskapsutbildning lär dig om chef eller ledare En ledarskapsutbildning tar ofta upp skillnaderna mellan att vara en chef och en ledare. När man är ny som chef är det viktigt att kunna skilja på betydelsen av dessa. En utbildning ger dig insikt om skillnaderna. Att vara chef innebär en formell …