Currently browsing category

Ledarskapsutbildning

Utbildning i förhandlingsteknik för ledare

Ledarskapsutbildning i förhandlingsteknik för ledare Välj en ledarskapsutbildning inriktad på förhandlingsteknik för ledare, om du behöver uppdatera din kunskaper i att förhandla. Om du som ledare har begränsad erfarenhet som förhandlare, exempelvis för att du är ny som chef, behöver du både utbildning och praktisk träning. Boka då in dig …

Att lära sig att leda

Ledarskapsutbildning lär dig att leda En ledarskapsutbildning är en genväg för att lära sig att leda. Genom kunskaperna du får under en utbildning i ledarskap kan du börja leda en grupp människor. Ditt ledarskap handlar om att leda andra och är ett komplext samspel mellan dig som ledare och de …

Ledarskapsutbildning gör skillnad

Ledarskapsutbildning för arbetsledaren ”Varför gör de inte som jag säger?” Detta kanske du frågar dig, när du nyligen tillträtt en tjänst som arbetsledare i ett producerande företag. Låt oss säga att du fick jobbet för en månad sedan. Därmed är du ny i rollen som ledare och du har heller …

Vad är ledarskapsutveckling?

Ledarskapsutveckling och ledarskapsutbildning Ledarskapsutveckling innebär genomförande av aktiviteter som förbättrar ledarens färdigheter, förmågor och ökar dennes förtroende. Ledarskapsutbildning online eller i klassrum är en typ av utveckling för ledaren. Coachning och mentorskap är två andra former av ledarskapsutveckling som ofta används för att vägleda och utveckla ledare. Ett ledarskapsprogram kan …

Utbildning att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef Ledarskap är ett ord som återkommer oavsett bransch eller vilken del av karriären man befinner sig i. Det är en nödvändighet och en styrka. När man lär sig att leda dyker ofta många frågor upp. Hur kommer övergången till ledarrollen gå? Är skillnaden stor …

Ledarskapsutbildning på distans

Att gå en ledarskapsutbildning på distans Ibland är en ledarskapsutbildning på distans det bästa alternativet. Som chef kan det vara svårt att hinna med att avsätta den tid som behövs för en fysisk utbildning, speciellt om du är ny som chef. Det kan också vara restriktioner eller policys som förhindrar …

Ledarskap

Ledarskapsutbildning och dess betydelse I denna del diskuterar vi vad ledarskapsutbildning innebär och vad det har för betydelse för dig som  chef. Du får fundera över hur du skapar delaktighet och engagemang i ditt team och hur du ska göra för att skapa ansvarsfulla medarbetare, som även får möjlighet att …