Ledarskapsutbildning

Chefens utveckling

Chefsutveckling och förändringens vindar Förr eller senare kommer du att stå inför förändringar som måste bli genomförda på din enhet, avdelning eller hela företaget. Vilja och mod att förändra är en viktig del i din chefsutveckling och i dagens snabba och omväxlande näringsliv krävs att du är både flexibel och orädd. Som chef behöver du

Chefens utveckling Läs mer »

Ny projektledare

Projektledning och förutsättningar Projektledning är givande men inte enkelt. Om du har fått uppdraget att bli projektledare ska du se till att få rätt förutsättningar. Att vara ny som projektledare kan innebära flera olika svårigheter med till exempel ledarskap. Det svåra är att du är inte direkt personalansvarig för projektdeltagarna, men du ska ändå leda

Ny projektledare Läs mer »

Anpassad utbildning i ledarskap

Anpassad utbildning för ledare Alla våra öppna ledarskapsutbildningar kan ni få som anpassad utbildning. Dessutom kan vi genomföra interna utbildningar inom många fler områden. Som exempel på utbildningar som ges som företagsinterna kurser kan vi nämna projektledning och projektplanering, coachning och att utveckla team. Vi har även utbildningar inom kundservice, kundbemötande och kundrelationer samt kund-

Anpassad utbildning i ledarskap Läs mer »

Utbildning i förhandlingsteknik för ledare

Ledarskapsutbildning i förhandlingsteknik för ledare Välj en ledarskapsutbildning inriktad på förhandlingsteknik för ledare, om du behöver uppdatera din kunskaper i att förhandla. Om du som ledare har begränsad erfarenhet som förhandlare, exempelvis för att du är ny som chef, behöver du både utbildning och praktisk träning. Boka då in dig till en utbildning i förhandlingsteknik.

Utbildning i förhandlingsteknik för ledare Läs mer »

Vad är ledarskapsutveckling?

Ledarskapsutveckling och ledarskapsutbildning Ledarskapsutveckling innebär genomförande av aktiviteter som förbättrar ledarens färdigheter, förmågor och ökar dennes förtroende. Ledarskapsutbildning online eller i klassrum är en typ av utveckling för ledaren. Coachning och mentorskap är två andra former av ledarskapsutveckling som ofta används för att vägleda och utveckla ledare. Helt klart är att goda kunskaper inom ett

Vad är ledarskapsutveckling? Läs mer »

Rulla till toppen