Argumentationsteknik för ledare

Ledarskapsutbildning innehåller argumentationsteknik

En ledarskapsutbildning lär dig argumenteraEn ledarskapsutbildning kan innehålla ett avsnitt om argumentationsteknik. Detta är ett område som du som ledare alltid har nytta av att känna till och helst också bör behärska. Som ledare hamnar du ofta i situationer där du behöver kunna motivera ett ställningstagande eller försvara en ståndpunkt. Med rätt teknik i bakhuvudet och argumenten på plats kommer du att märka att det blir lättare att få gehör för dina åsikter och framföra ditt budskap. Din säkerhet blir större när du märker att tekniken fungerar och det i sig gör att det du säger uppfattas än mer positivt, och så vidare, i en god cirkel.

Kunskaper i att argumentera

Vad innebär då argumentationsteknik? I en ledarskapsutbildning på distans eller i klassrum lär du dig att det handlar om VAD du säger, till skillnad från retorik, som handlar om HUR du säger det. Det gäller att kunna motivera varför du har en viss åsikt genom att presentera trovärdiga argument. Om du till exempel x ska övertyga andra om att det behövs nya rutiner på arbetsplatsen, är det viktigt att du verkligen kan förklara varför detta behövs. Vaga ord som ”tror”, ”tycker” eller ”känner” fungerar sällan i en sådan situation, utan du måste istället ”veta”, ”anse” eller ”ha en åsikt om” för att dina ord ska få genomslagskraft.

Förbered dig med en ledarskapsutbildning

Hur förbereder du dig då? I din ledarskapsutbildning ingår ett pass där du får kunskap om att du först måste komma underfund med vilket ditt mål är. Därefter måste du ta fram alla fakta, så att du är väl förberedd på invändningar och motargument. Tänk igenom ditt språkbruk och hur det passar för målgruppen. Se till att du har en bra och fångande inledning, det gäller att få uppmärksamheten direkt och sedan inte släppa taget. Du behöver träna för att få till stånd en bra och trovärdig argumentationsteknik. Öva både för dig själv och helst också för någon du litar på och som kan ge dig adekvat input.

Verktyg för framgångsrik argumentationsteknik

En ledarskapsutbildning lär dig om argumentationsteknikDet finns några saker som du behöver tänka särskilt på för att lära dig att argumentera på ett framgångsrikt sätt. Under din ledarskapsutbildning får du många tips och konkreta verktyg som hjälper dig att bygga upp din argumentationsteknik. Det första är att på ett snyggt sätt visa att du inte håller med din motpart. Säg aldrig att den andre har fel, det är som att smälla igen dörren mitt framför näsan på honom eller henne. Under utbildningen lär du dig att istället visa att du tycker annorlunda. Du får metoder för att presentera bevis för att dina argument håller. När du är påläst och utbildad i att argumentera kan du vara bestämd och inte tveka, men samtidigt vara ödmjuk och arbeta för att övertyga, inte trycka ner.

Bygg upp ditt förtroende genom utbildning

Under din ledarskapsutbildning lär du dig att ärlighet och ödmjukhet är två viktiga ingredienser. Du får kunskap om att  det är viktigt att du vänder eventuella misstag till din fördel. Ett misstag betyder inte att hela din argumentation är felaktig, men du måste visa att resten av dina fakta stämmer och håller hela vägen. Se på saken ur din motståndares synvinkel och presentera hållbara argument som tippar över din motpart till din sida. Om du upptäcker att du tagit fel på något eller inte har korrekta fakta, erkänn det med en gång. Försök inte skyla över ditt misstag. Alla kan ta fel och du bygger upp ditt förtroendekapital genom att våga erkänna dina tabbar.

Rulla till toppen