Chefens utveckling

Chefsutveckling och förändringens vindar

Chefens utvecklingFörr eller senare kommer du att stå inför förändringar som måste bli genomförda på din enhet, avdelning eller hela företaget. Vilja och mod att förändra är en viktig del i din chefsutveckling och i dagens snabba och omväxlande näringsliv krävs att du är både flexibel och orädd. Som chef behöver du tillgång till både metoder och verktyg som stöder dig i din roll som förändringsledare. Detta gäller inte minst dig som är ny som chef och ledare. I en föränderlig tid är det klokt att se om sitt hus och kanske även uppdatera kunskaperna genom en ledarskapsutbildning online.

Besvärligheter under utvecklingen

Ibland stöter du på människor som med sin attityd och sitt uppträdande gör livet som chef lite mer komplicerat. Eftersom du är ansvarig även för dessa medarbetare går det inte att komma undan. Det är bäst att ta tag i situationen. Din chefsutveckling bör innehålla någon form av utbildning inom både konflikthantering och argumentation. Detta för att undvika att onödig tid och energi måste läggas på oenigheter och kontroverser och för att lättare kunna vinna viktiga diskussioner.

Exempel på kompetensutveckling

Att sätta sig på skolbänken kan vara första steget i din utveckling som chef. På schemat kan till exempel dessa ämnen stå:

  • Konflikthantering. Du får förklarat för dig vad en konflikt är och varför den uppstår. Du får redskap för att kunna lösa pågående konflikter och för att förebygga att nya startar. Kunskaperna fokuserar på att hitta lösningar och göra besvärliga samtal enklare.
  • Argumentationsteknik. Att utveckla förmågan att vinna en diskussion genom effektiv och saklig argumentation är ett enkelt sätt att få gehör för dina åsikter. Nya lärdomar lär dig hur du gör för att avgå med segern och samtidigt lämna ett sympatiskt och trovärdigt intryck på motparten.
  • Besvärliga människor.  Ett seminarium som lär dig handskas med besvärliga människor och hantera prövande situationer. När du är väl förberedd och har användbara metoder att ta till känner du dig betydligt mer säker i mötet med jobbiga och svårhanterliga människor.
  • Retorik – konsten att övertyga. Här lär du dig att framföra ditt budskap och din åsikt, både välformulerat och övertygande. För dig som vill lära dig konsten att formulera, presentera och argumentera på ett trovärdigt och minnesvärt sätt.

Glöm inte kunderna

Utan kunder stannar verksamheten, så enkelt är det. I chefens utveckling behöver det därför finnas ett avsnitt som fokuserar på kundvård och kundservice. Detta är mäktiga och avgörande ord idag. Du gör klokt i att ha god kunskap om företagets kunder, gärna ligga steget före och fundera kring hur de kan tänkas utvecklas och hur ni ska möta behoven. Se till att er kundtjänst, support och övriga medarbetare som arbetar med kundservice är uppdaterade med senaste rönen inom kundbemötande. Snåla inte med tillfällen för utbildning, övning och vidareutveckling.

Fokusera på dig själv en stund

Det är lätt att glömma bort sig själv bland alla yttre krav och förväntningar, men det är viktigt att du inte glömmer bort din personliga utveckling som chef. I denna ligger dels att se till att du har relevant och färsk kunskap, dels att du har balans mellan alla områden som påverkar dig och ditt chefskap. Är din tid rätt fördelad? Har du delegerat fullt ut? Gör du sådant som egentligen inte hör till ditt bord? Detta är bra frågor att ställa då och då för att checka av att du har jämvikt och harmoni i din roll som chef.

Rulla till toppen