Ny projektledare

Projektledning och förutsättningar

Lär dig bli en projektledareProjektledning är givande men inte enkelt. Om du har fått uppdraget att bli projektledare ska du se till att få rätt förutsättningar. Att vara ny som projektledare kan innebära flera olika svårigheter med till exempel ledarskap. Det svåra är att du är inte direkt personalansvarig för projektdeltagarna, men du ska ändå leda dem framåt. Det är viktigt att få till ett fungerande samarbete mellan de olika inblandade parterna, vilket kan vara tufft i början. Så snart du kan bör du gå en projektledarutbildning för att få en bra start som projektledare. Det är alltid givande.

Ledarskap i projekt

Det är inte självklart hur ett projekt ska skötas. Många gånger kan det vara svårare än att vara vanlig linjechef. Att vara ny som projektledare innebär många utmaningar som måste hanteras. Inte bara i projektet och bland projektdeltagare utan även med intressenter och andra påverkade. Ju tryggare projektgrupp desto bättre. Det är väldigt bra att veta på hur de olika projektdeltagarna är som personer för att kunna nyttja varandras styrkor bättre. De gör också att projektdeltagarna känner sig trygga och vill bidra. Det är viktigt med ett öppet klimat som skapar en kreativ miljö. Allt för att åstadkomma utveckling.

Utbildning för projektledare

Det finns många bra utbildningar du kan gå som projektledare. Ta dig tiden att gå en utbildning för att undvika att göra de vanligaste misstagen när du är ny som projektledare. Det är så mycket du ska hålla koll på och det är bra om du har grunderna med dig. Att leda i projekt handlar mycket om att skapa en bra gruppdynamik. Det är viktigt att alla får komma till tals och får känna sig delaktiga. Om det är vissa projektdeltagare som tar för stor plats måste du som ledare hantera detta. Rätt utbildning kan hjälpa dig.

Lärdomar från tidigare projekt

Om du arbetar i en stor organisation så kan det finnas lärdomar att dra från tidigare projekt. Normalt ska man utvärdera sina projekt för att dra lärdomar av dem. När du är ny som projektledare så är det otroligt värdefullt att få till sig tidigare gjorda misstag för att slippa göra dem själv. Ta hjälp av tidigare projektledare och lär dig vad du inte ska göra. Det är en stor hjälp framåt. På projektledarutbildningar så finns det också många med tidigare erfarenhet som de brukar dela med sig av. Det finns alltid något att lära sig.

Riktiga kunskaper

Det tar ett tag innan du kommer att känna dig trygg som projektledare. Det blir aldrig riktigt som du har tänkt dig och med det kommer lärdomarna. Det viktiga är att du är nyfiken och att du vill lära dig nytt. Med ett bra ledarskap kommer ditt projekt att fungera bättre. Ni kommer att lättare ta er framåt och även lösa de hinder som uppstår. Med en bra grupp kan du arbeta fram olika lösningar baserat på deras olika styrkor. Det ger dig som projektledare bättre förutsättningar. Allt hänger inte bara på dig och projektarbetet blir mycket roligare.

Rulla till toppen