Utbildningsprogram för ledare

Välj Hjärtum Utbildning till ert utbildningsprogram för ledare

Ledarskapsutbildning ger utveckling

Hitta ditt utbildningsprogram för ledare hos oss på Hjärtum Utbildning. Våra ledarskapsutbildningar tar upp de flesta frågor som rör ledarskap. Vi lär till exempel ur effektivt ledarskap, olika typer av ledarskap, att leda i olika situationer med mera. Mer specifikt tar våra utbildningar upp både praktiska och teoretiska områden som kan relatera till ledning och ledarskap. Som ny i rollen att leda behöver du både få kännedom vilka ledarskapsteorier som finns och hur du använder dessa rent praktiskt.

Utbildning med olika inriktning

Olika utbildningar kan ha olika inriktningar och teman. Exempel är situationsanpassat ledarskap, coachning, tillitsbaserat ledarskap och att leda i förändring. Gå gärna en ledarskapsutbildning online eller en klassrumsutbildning och lär dig vad olika typer av ledarskap innebär. Det blir enklare att hitta ditt eget sätt att leda när du vet vad som finns att välja bland.

Utbildningarnas struktur och uppbyggnad

Undervisningsformatet kombinerar föreläsningar och genomgångar av fakta med workshops och övningar. Även diskussioner och grupparbete används för att maximera förståelsen. Vi kommer att arbeta med konkreta exempel på dilemman som ledare kan råka ut för och diskutera olika lösningar. Utbildningsledaren delar med sig av lärdomar och insikter från sin egen tid som ledare plus information om vad senaste forskningen inom ledarskap kommit fram till. Kursdeltagarna får möjlighet att fokusera på frågeställningar som är relevanta för deras egna upplevelser av att leda I våra utbildningar ingår kursdokumentation och fika samt lunch.

Inlärningsmål under en ledarskapsutbildning

Målen under våra utbildningar för ledare är först och främst att lära ut praktiskt ledarskap. För att kunna utöva ett bra ledarskap i praktiken behöver man först få den teoretiska basen på plats. Det kan handla om gruppdynamik, faser som en grupp går igenom, att hantera stress och krav med mera. Först när faktakunskapen finns kan man gå vidare och börja använda denna i praktiskt ledarskap. Då kan du börja utveckla och demonstrera en ledarskapsförmåga som håller i längden.

Ledarskapsutveckling en process

Målet är också att du ska bli en ännu bättre ledare. Under utbildningen ska du börja bygga upp dina färdigheter inom ledarskap, vilket är avgörande för din karriärutveckling. Ledarskapsutveckling är en lång process och du behöver öva upp dina egenskaper som ledare för att bli riktigt framgångsrik. En utbildning är ett snabbspår till att öva upp dina färdigheter som ledare. Att avsätta några dagar för din utveckling i att leda ger både nya idéer och nya insikter.

Vässa dina ledaregenskaper

Är din dröm att bli chef? Då behöver du sannolikt vässa dina ledaregenskaper. Alternativt kanske du redan är chef, men har problem med att leda ditt team. Något i ditt ledarskap är inte på plats och du märker det på dina medarbetare. Speciellt knepigt kan det vara om du leder på distans, som ju är så vanligt i dessa tider. En del människor verkar vara födda till ledare. De har en vinnande karisma och förmåga att få andra med på tåget på ett ögonblick. Andra ledare får kämpa för att alls nå ut med sitt budskap eller hålla laget på rätt spår. Detta trots stora ansträngningar. Varför är det så?

Chefsutbildning

En av orsakerna kan vara att ledarskap i mångt och mycket handlar om våra mjuka färdigheter. Vissa människor har utvecklat dessa egenskaper på ett bra sätt under lång tid, kanske till och med före de blev chefer. Alla kan utveckla de nödvändiga ledarskapsfärdigheterna och bli den chef de vill vara. Det tar bara lite längre tid än för vissa andra. Genom att gå en chefsutbildning faller många av pusselbitarna på plats och du får tillfälle att lyfta upp och titta på dina egenskaper att leda. Behöver något förändras? Sug åt dig av kunskaperna under utbildningen, lyssna till utbildningsledaren och din kurskamrater, det kommer att ge dig mycket input till ditt ledarskap.

Lär dig vad ledarskap är under en utbildning för ledare

Ledarskap är ett komplext område, som ofta får mycket uppmärksamhet från forskare, eftersom det är så spännande. En definition av ledarskap kan låta så här: en grupp av handlingar som syftar till att leda individer eller team mot ett specifikt mål. Vad det målet är kan variera beroende på gruppens övergripande inriktning. Ledarskap krävs i många olika situationer, till exempel för att nå ett projektmål, ett försäljningsmål, bygga ett hus eller utveckla en ny produkt. När ledarskapet fungerar som bäst förenas olika individer för att tillsammans uppnå ett gemensamt mål och ledarskapet ger både riktning och arbetsglädje till de människor som blir ledda. Under en ledarskapsutbildning blir det tydligare för dig vad innebörden av ledarskapet medför för dig i din vardag som ledare.

Rulla till toppen