Anpassad utbildning i ledarskap

Anpassad utbildning för ledare

Anpassad ledarskapsutbildningAlla våra öppna ledarskapsutbildningar kan ni få som anpassad utbildning. Dessutom kan vi genomföra interna utbildningar inom många fler områden. Som exempel på utbildningar som ges som företagsinterna kurser kan vi nämna projektledning och projektplanering, coachning och att utveckla team. Vi har även utbildningar inom kundservice, kundbemötande och kundrelationer samt kund- och klagomålshantering. Presentationsteknik, retorik och att utbilda och informera är andra områden vi kan hålla anpassad utbildning inom. Inom företagsekonomi har vi ekonomi för chefer, kassaflödesanalys och ekonomi för icke ekonomer.

Fördelar med en anpassad kurs i ledarskap

En anpassad kurs och skräddarsydd utbildning efter era speciella önskemål har många fördelar. En anpassad utbildning inom företaget är både kostnadseffektiv och tidsbesparande. Bland annat kan ni undvika resor och övernattningar för era anställda. Dessutom är en företagsutbildning speciellt lämplig när er organisation har ett uttalat behov av viss kunskap, som behöver få snabb spridning. Anpassade utbildningar kan då hållas under en av er bestämd tidsperiod. Detta gör att ni har god kontroll över när verksamheten är färdigutbildad. En företagsintern ledarskapsutbildning online eller som klassrumskurs ger också den positiva effekten att deltagarna efter utbildningen har fått samma information. Därmed har alla fått samma förutsättningar att omsätta kunskapen i praktiken.

Omfattningen på utbildningen

Hur pass omfattande er anpassade utbildning i ledarskap ska vara bestämmer ni. Kanske är ett visst område speciellt intressant för er att fördjupa er i. Graden av förkunskaper kan också vara med och styra innehållet i en företagsintern utbildning. Var noga med att kontrollera förkunskaperna så att ni hamnar på rätt utbildningsnivå. Utbildningssättet kan ni också vara med och påverka, med grupparbeten, diskussioner, brainstorming med mera. En skräddarsydd utbildning kan även vara en del av ett utvecklingsarbete i er verksamhet och byggas på med mer avancerade nivåer under en längre tid.

Ledarskapsutbildning med interna diskussioner

En intern ledarskapsutbildning har även fördelen av att alla frågeställningar som ni tar upp kan diskuteras fritt, utan att ni behöver tänka på externa deltagare. Sekretessen bibehålls därför. Viktiga ärenden kan också ingå som en del av undervisningen och bli presenterade på ett sätt som bara fungerar på en företagsintern utbildning. Det skapar större engagemang hos deltagarna och ger också mycket bra förutsättningar för utveckling av verksamheten. Deltagarna får goda möjligheter att utbyta relevanta erfarenheter med varandra under en anpassad utbildning för ledare. Dessutom kan verksamhetsspecifika frågor kan bli avhandlade och diskuterade på ett samlat och effektivt sätt.

Utbildningsinnehåll

Företagsinterna ledarskapskurser ger er möjlighet att se vårt ordinarie utbud som en meny, som ni kan plocka från. Kanske vill ni för era anställda i kundtjänst plocka ihop en företagsintern utbildning som innehåller kund- och klagomålshantering. Dessutom vill vi lägga till kundbemötande samt ett särskilt avsnitt om att hantera besvärliga kunder. För era projektledare kanske ni vill kombinera senaste kunskapen om effektiv projektledning med att avsnitt i presentationsteknik. Chefer kan få gå särskilda anpassade kurser i ledarskap, med fokus på coachning, arbetsrätt, medarbetarsamtal och lönesamtal. Kombinationsmöjligheterna i en företagsutbildning är många, vilket gör den till ett mycket flexibelt alternativ.

Vi omsätter era idéer i praktiken

Om ni redan har ett färdigt upplägg för en skräddarsydd utbildning och söker någon som kan omsätta det i praktiken, sänd ett mail till oss . Vi svarar snabbt och tar fram ett förslag till utformning tillsammans med er. Har du än så länge bara idéer till en anpassad ledarskapsutbildning för er verksamhet? Bolla dem gärna med oss. Vi har stor erfarenhet av att ta fram skräddarsydd utbildning, och bidrar gärna med vår kunskap och vårt kunnande. En skräddarsydd utbildning ger er det som just er organisation behöver, just nu.

Rulla till toppen