Ledarskapsutbildning och ledarskapskurser

Ledarskapsutbildning ökar tryggheten för ledare

Utbildning för ledare ökar trygghetenFörbered dig med en ledarskapsutbildning online eller med någon av våra ledarskapskurser för nya chefer. När du ska börja arbeta som ledare kan det kännas nervöst och kanske också lite övermäktigt.  Med kunskaper inom ledarskapsområdet kommer du väl förberedd till jobbet och kan ta dig an dina arbetsuppgifter på ett förtroendeingivande sätt. Du lär dig vad det betyder få förtroendet att leda en grupp och inser att med rollen följer både ökat ansvar och höjda förväntningar.

Utbildning i hur team fungerar

Genom att du utbildar dig och går en ledarskapsutbildning blir det lättare att kunna leva upp till kraven. Du lär dig om hur team fungerar och får kunskap om hur du ska agera som ledare för din grupp. En grupp där du kanske tidigare var en i gänget och nu ska du säga åt dem vad de ska göra.  Genom rätt kunskaper undviker du många tråkiga situationer och har en verktygslåda full med redskap att ta till i olika ledningssituationer.

Flexibel utbildning inom ledarskapsområdet

För att snabbt komma in i ledarskapsrollen kan du då gå en ledarskapsutbildning som ger grundläggande kunskaper inom ledarskapsområdet. Det kan vara bättre att gå en kortare utbildning än att direkt hoppa på ett långt ledarskapsprogram, som till exempel UGL. Vi står redo att ta emot dig till någon av våra klassrumsutbildningar eller flexibla hybridutbildningar och se till att du snabbt får adekvata kunskaper. Utbildningarna leds av erfarna ämnesexperter. Med pedagogiska upplägg lotsar de dig genom område för område, tills du har fått en bra grund att stå på som ledare.

En ledarskapsutbildning för ny och erfaren ledare

En ledarskapsutbildning lär dig ledarskapets grunder och vad det är som får grupper att samverka och nå gemensamma mål. Det finns även utbildningar för mer erfarna ledare. Även när du arbetat ett tag i ledande ställning behöver du uppdatera dig med ny forskning och nya modeller. Under en utbildning i ledarskap lär dig också att ta hand om dig själv. Om du bränner ditt ljus i båda ändar kommer det att bli jobbigt för dig. Se till att du istället jobbar och prioriterar på rätt sätt. Vitsen är att du ska jobba rätt, inte mer.

Öka kompetensen inom ledarskapsområdet

Genom att öka din kompetens genom en ledarskapsutbildning får du verktyg för ditt ledarskap som du kanske inte har tänkt på. Det är också smart att hämta in kunskap i ett så tidigt skede som möjligt. Då slipper du falla i vanliga fällor, som nya ledare ofta gör. Du lär dig att tackla krav och förväntningar och får insikter om hur anspråk på din tid och kraft kan hanteras. Du höjer upp din kompetens inom ledarskapsområdet och tränar upp dina färdigheter i att leda andra.

Ledarskapsträning för att bli en starkare ledare

En utbildad ledare är en stark ledareMed hjälp av ledarskapsträning under en ledarskapsutbildning får du gott om tillfällen att träna upp ditt ledarskap. Övningarna under utbildningen är anpassade efter nivån på deltagarna och ger konkret bekräftelse på att du tagit till dig av de nya lärdomarna. Med praktiska kunskaper om din roll är du bättre förberedd på avgöra vad som är rimligt och orimligt. I början är det lätt att tacka ja till allt, men det slutar ofta med att du bränner ut dig. Meningen med att bli en ledare är att du hålla som ledare och kunna utöva ett långt och kontinuerligt ledarskap.

En ledarskapsutbildning gör dig förberedd att leda

Andra kommer att ställa krav på dig, men du har också rättigheter som du måste bevaka. Du får kunskaper om både rättigheter och skyldigheter under en ledarskapsutbildning och kan komma väl förberedd till jobbet som ledare. Med viktiga pusselbitar inom ledarskapet på plats kommer du att kunna glädjas över och njuta av din nya roll. Det kommer både du och dina medarbetare att ha nytta av. En harmonisk ledare är en trygg och motiverande ledare.

Kunskaper som hjälper dig att våga leda andra

Mod. Ett litet ord, men mycket viktigt. Utan mod är det svårt att vara en ledare, eftersom det ligger i ledarskapets natur att du kommer att hamna i obekväma situationer som du behöver ha mod och rätt kunskaper för att kunna lösa. Under en ledarskapsutbildning tas det här med mod upp, därför att det är så viktigt. Ibland måste du sticka ut hakan, även om det tar emot. Då kan det kännas tryggt att ha gått en utbildning i konflikthantering eller svåra samtal.

Lär dig hålla de jobbiga samtalen

Vissa jobbiga samtal måste du hålla, fastän du egentligen inte vill. Med en ledarskapsutbildning i ryggsäcken är du förberedd och vet vad och hur du ska agera. Utan kunskaper är det mycket lättare att vika undan och hoppas på att problemet löser sig av sig självt. Om du har tur gör det det. Men oftast blir problemet bara större och till slut tar det över. Då är det bättre att ha utbildat sig och fått metoder att plocka fram, som hjälper till att lösa upp knutarna på ett bättre och snabbare sätt.

Ämnet konflikthantering på schemat

En ledarskapsutbildning kan ge dig mycket värdefull kunskap om konflikter och dess olika stadier. Konflikter kan påverka en hel grupps arbete negativt. Det kan förorsaka onödigt lidande för de inblandade och för dig själv. Men med kunskap och mod vågar du fatta beslut och gripa tag i problemet i ett tidigt skede, innan det hinner få fäste. En utbildning om konflikthantering lär dig metoder som gör att det blir enklare att lösa konflikten och du lär dig även hur du jobbar aktivt för att förebygga att de alls uppstår.

Ledarskapsutbildning i klassrum eller på distans

Kan man lära sig ledarskap genom att gå en ledarskapsutbildning på distans? Absolut! Med dagens förträffliga teknik blir distansutbildningarna mycket effektiva och fungerar jättebra. Digitala grupprum gör övningarna enkla och roliga att utföra. Bra bild och ljudupptagning gör att du både ser och hör bra. Du slipper resor och kan delta även om du eller någon i din närhet skulle bli förkyld. Ledarskapsutbildning på distans är här för att stanna.

Sedan går det inte att förneka att en utbildning i klassrum är toppen på många sätt. Vi människor tycker helt enkelt om att ses i grupp. Därför kommer ledarskapskurser i klassrum att leva kvar, parallellt med online-utbildningarna. Båda kommer att behövas i framtidens utbildningsverksamhet.

Kommunikativt ledarskap under en ledarskapsutbildning

Kännetecknande för ett kommunikativt ledarskap är framför allt att du som chef sätter dialogen och samtalet främst. Ledarskapsutbildning inom kommunikation visar att det är genom att prata, lyssna och kommunicera som du för verksamheten framåt och utvecklar dina medarbetare. I dagens företag sker förändringar hela tiden, och för att för att hänga med i trender, nåbarhet och nya krav från både anställda och kunder är det bra med en utbildning.

Öva upp förmågan att kommunicera

Lär dig att kommuniceraFörmågan att kommunicera har blivit allt viktigare. Du behöver med andra ord kunna mycket om kommunikation och det lär du dig under en ledarskapsutbildning. De flesta chefer av idag är väl medvetna om att de måste synas i den dagliga verksamheten och vara närvarande, för att kunna snappa upp vad som sägs och visa intresse. Det duger inte att stänga dörren varje dag och springa på möten hela tiden. Under en utbildning visar utbildningsledaren hur du behöver tänka kring att vara nåbar och öppen för dina medarbetares behov av kommunikation.

Utbildningar med målet att lära dig leda effektivt

Just det här informella i ett kommunikativt ledarskap, dvs att vara med på fikarasterna, ha dörren in till kontoret öppen, stanna och byta några ord vid kopieringsapparaten osv, har visat sig vara bland det viktigaste du som chef kan använda dig av. En ledarskapsutbildning med kommunikation som tema lär dig att det handlar dels om att lyssna till vad som sägs utanför styrgrupper och ledningsmöten, dels att förmedla budskap på ett sätt som uppfattas positivt, involverande och ärligt. Just trovärdigheten är viktig. Det du säger måste vara äkta och ditt intresse av att höra vad medarbetarna har att säga måste vara uppriktigt. Med detta på plats blir du en ledare som leder både effektivt och empatiskt.

Ledarskapsutbildning lär dig metoder för kommunikation

Under en ledarskapsutbildning inom kommunikation kommer du att lära dig många nya saker och vissa frågor kommer att ställas på sin spets. Är till exempel e-post ett bra sätt att utöva ett kommunikativt ledarskap? En utbildning visar dig att e-posten är ett utmärkt sätt att sända enkel information till många. Det går snabbt och alla får budskapet samtidigt. Under din utbildning lär du dig dock att ändå använda mediet med viss sparsamhet, i varje fall om du ska förmedla ett mer komplicerat budskap.

Kunskap om olika verktyg för kommunikation

Ett e-postmeddelande saknar ditt uttryck i ansiktet när du ska säga något. Det kan till exempel vara att informera om en större organisatorisk förändring. Det innehåller inte ditt kroppsspråk eller din betoning på vissa ord, för att understryka eller betona viktiga saker. Budskap som har stor genomslagskraft är bäst förmedlade öga mot öga. Lär dig således att använda rätt verktyg för kommunikation vid rätt tillfälle. Denna kunskap får du under en ledarskapsutbildning.

Få ledarskapsträning som verkligen fungerar

Under en ledarskapsutbildning får du träning i att vara en kommunikativ ledare. Du får tips och råd om vilken hjälp som står till buds och hur du bäst använder dig av den. Idag finns gott om hjälpmedel och du gör klokt i att använda dem som fungerar bäst för din verksamhet. Till din hjälp kan du ha tillgång till en informationsavdelning, i varje fall om du arbetar inom en större organisation. Denna kan vara ett stöd i ett kommunikativt ledarskap, eftersom de dels har kunskap inom kommunikationsområdet, dels har tillgång till fler kanaler än vad du som enskild chef har. T ex en interntidning, intranät och företagets hemsida. Komplettera med en utbildning och du har en bra grund att stå på i ditt kommunikativa ledarskap.

Ledarskapsutbildning lär om flervägskommunikation

Ett vanligt dilemma för chefen idag är Facebook. Ska du, som ett led i ett kommunikativt ledarskap, vara vän med dina medarbetare på Facebook? Din ledarskapsutbildning säger dig att det inte finns ett enkelt svar på den frågan. Det bästa är om ditt företag utarbetar en gemensam policy för vad som ska gälla för alla, både chefer och medarbetare. Då vet alla vad de ska förhålla sig till och ingen behöver sur för att du inte är vän med dem på Facebook. De nya sociala mediernas era har bara börjat. Vi kommer säkerligen att se fler exempel på flervägskommunikation i framtiden.

Fortbildning som övar upp dina färdigheter

Fortbildning viktig för ledarenLedarskapsutbildning är en form av fortbildning för ledaren som stärker och övar upp dennes färdigheter i att leda. En utbildning kan innehålla olika föreläsningar, t ex inom områdena att leda utan att vara chef, att gå från en i gruppen till att bli dess ledare och medarbetarsamtal. Ännu ett föreläsningsämne kan vara konflikthantering och svåra samtal. Oftast behöver du inga särskilda förkunskaper, utan utbildningarna är grundläggande inom ledarskap.

Workshops under utbildningen

Utbildningar inom ledarskap ger dig en ökad förståelse för professionen ledare och gör dig redo att ta på dig rollen fullt ut. Genom diskussioner, grupparbeten och workshops höjs kompetensnivån hos utbildningsdeltagarna. De andra deltagarnas berättelser ger dig viktig input om hur ledarskapet kan se ut i andra organisationer och ger många tips att använda i ditt eget ledarskap. Man kan säga att detta blir en bonus med att delta i en ledarskapsutbildning.

Rulla till toppen