Ledarskapsutbildning – grunden för ett starkt ledarskap

Ledarskapsutbildning – utbildning för ledare

Har du precis blivit chef eller ledare och är i behov av grundläggande ledarskapsutbildning? Att arbeta som chef/ledare är en mycket stimulerande utmaning. När du är ny i rollen behöver du både kunskap och verktyg för att lyckas med ditt uppdrag. Det är många saker du behöver lära dig inom ledarskap, chefskap och att leda i stort. En utbildning kan ge dig många nya infallsvinklar och utvecklar dina kunskaper och färdigheter inom ledarskapsområdet. Innehållet i våra utbildningar är modernt och uppdaterat och ger dig både senaste forskningen och vedertagna modeller för att leda. Dessutom utökar du ditt nätverk med nya bekantskaper, vilka har samma frågeställningar som du och där ni kan lära av varandra.

En ledarskapsutbildning som leds av en ledarskapsexpert ger dig baskunskaper om ledarens roll, ledningsverktyg för att verkligen lyckas och nya handlingsmöjligheter i din nya karriär. Våra utbildningsledare är alla specialister inom ledarskap och de kan på ett pedagogiskt och logiskt sätt ge dig lärdomar som förändrar ditt sätt att leda din grupp. Du fördjupar de kunskaper du har och uppdaterar dem så att de passar för ett modernt och starkt sätt att leda. Innehållet i våra utbildningar ger dig både fakta och praktik, både teorier och övningar. Allt för att du ska få så stor nytta som möjligt av din utbildning.

Välj oss för din ledarskapsutbildning

Du kan med trygghet välja Hjärtum Utbildning som utbildningsarrangör. Vi har lång erfarenhet av ledarskapsutbildning och vet vad som ger bestående kunskaper och praktiska lärdomar. Vi har bl a tagit fram dessa mycket omtyckta utbildningar:

Få en bra start på ditt uppdrag som ledare med en ledarskapsutbildning

Att vara ny som ledare är en mycket spännande utmaning. Om den blir en positiv upplevelse är chansen stor att du stannar kvar i yrket och fortsätter att utvecklas. Den första tiden som chef kan dock också vara frustrerande och stressande om du inte är väl förberedd på vad som kan uppstå. En utbildning i grunderna inom ledarskapet är alltid en bra investering och hjälper dig att förbereda dig inför rollen som ledare. Annars finns en risk att kan uppleva din roll som ensam och kan känna stress över att inte på ett naturligt sätt tillhöra ett team i din vardag. En ledarskapsutbildning tar fasta på dessa saker och ger dig lärdomar som gör det lättare för dig att agera som en ledare.

En bra start i sitt ledaruppdrag kan vara skillnaden mellan att inleda en lång ledarskapskarriär, och att alltför tidigt sluta med dåliga erfarenheter. Att vara ledare kan vara ett fantastiskt roligt och stimulerande jobb. Med rätt verktyg och kunskap är det långt ifrån en omöjlig uppgift.

Skaffa kunskaper genom en bra ledarskapsutbildning

Det är väldigt spännande och inspirerande att bli chef eller ledare. Kanske har du blivit chef över en avdelning på vilken du tidigare har arbetat. Kanske har du blivit anställd i en ny organisation och är utsedd att leda människor som du inte känner sedan tidigare. Oavsett vilken position du befinner dig i, är det klokt att du skaffar dig kunskaper om ledarskap genom en bra utbildning.

De flesta människor kan bli chefer och att alla skulle vara hjälpta av att gå en ledarskapsutbildning, gärna som en grund för ett hållbart ledarskap. En del har egenskaper som är till stor hjälp för dem i ledarskapet. Vissa behöver arbeta lite hårdare för att bli bra chefer. Därför handlar ledarskap till stor del om träning och att öva upp sina förmågor. Syftet med boken är att ge dig redskap för ditt ledarskap, så att du kan träna dina förmågor och utvecklas till att bli en bättre chef och ledare.

Ledarskapsutbildning och skillnaden mellan chefskap och ledarskap

Vad är det för skillnad mellan chefskap och ledarskap? Under en utbildning är det vanligt att frågan kommer upp och genom bra förklaringar och tydliga exempel lär du dig förstå skillnaden. Låt oss resonera en stund kring vad som är ett bra ledarskap och hur du som ny ledare kan förhålla dig till din nya roll.

Vad är ledarskap?

Ledarskap handlar om att leda andra. En utbildning handlar om att du ska lära dig att lära andra. Det finns många olika sorters ledarskap inom olika sorters verksamheter. Vanligtvis kanske du främst tänker på en chef då man talar om en ledare, men egentligen är begreppet ledare mycket bredare än så. En förälder är en ledare. Det är även en lärare, en lagkapten och en utbildningsledare. Det finns formella och informella ledare. Den formella ledaren är utsedd för sitt uppdrag och han eller hon kan behöva en särskild chefsutbildning. En chef har valts till detta, ofta på grund av sin erfarenhet, kompetens eller personlighet. Den formella ledaren är accepterad, åtminstone av den som utsett henne eller honom, som ledare.

Den informella ledaren, å andra sidan, har inte blivit utvald för sitt uppdrag. Här behövs en ledarutbildning som fokuserar på grunderna. Han eller hon har tagit en ledarroll i en gruppkonstellation och behöver kraftfulla verktyg för att ro uppdraget iland. Ibland når den informella ledaren sin roll genom att just vara en god ledare. Dock är det vanligt med informella ledare som inte påverkar gruppen i en positiv riktning, eller den riktning som den formella ledaren avsett.

Vår ledarskapsutbildning Att leda utan att vara chef

Denna ledarskapsutbildning vänder sig till dig som är just en formell ledare och lär dig vad du behöver tänka på i din roll. Den tar t ex upp:

  • ledarskapets grunder
  • coachning
  • teamets faser och utveckling
  • metoder för att våga ta tag i svåra samtal
  • hur du ser till att ni når målen för gruppen

Ibland tillskansar sig informella ledare sin makt genom skrämsel och utpressning, snarare än genom att skapa förtroende. Som formell chef är det viktigt att vara uppmärksam på om informella ledare tar plats och hur man hanterar dessa. Med rätt kunskaper känner du som är chef igen tecknen att vara vaksam på. Under en utbildning får du rätt förutsättningar för att båda hantera utmaningar och se möjligheter med informella ledare.

En ledarskapsutbildning lär dig om yrkesrollen chef

I denna blogg kommer vi att fokusera på den ledare som till sin yrkesroll är chef. Vi kommer även att tipsa om bra ledarskapsutbildning, där vi genom att varva teori med praktisk övning, diskussion, grupparbete och erfarenhetsutbyte banar vägen för ditt framgångsrika ledarskap. Att vara chef innebär att vara utsedd att axla ett chefsuppdrag. Detta innebär befogenheter och skyldigheter som chef. Samtidigt innebär det, för att kunna lyckas i sitt uppdrag, att du har förmågan att skapa ett förtroende hos sina medarbetare. Det är detta förtroende som gör att du inte bara är chef, utan också blir en ledare.

Vår utgångspunkt är att man kan träna sig för att bli en bra chef. En utbildning i ledarskaps är ett utmärkt tillfälle till träning på att leda och våra utbildningar lär dig väl beprövade metoder inom ledarskap. Du kan delta både på distans och i klassrummet. Det finns vissa egenskaper hos människor som gör att det är lättare för dem att leda andra. Alla behöver dock träna i sitt ledarskap för att utvecklas. Det är egentligen ganska trösterikt. Ingen föds till fulländad chef, utan de allra flesta kan öva sig i denna konst. Och de flesta har förmågan att genom träning, intresse och erfarenhet bli bra chefer.

Mer om att vara chef eller ledare hittar du i avsnittet ny som chef.

Behöver jag gå en ledarskapsutbildning för att bli en bra chef?

De insikter du får med från en bra ledarskapsutbildning är värdefulla och gör att du klarar av ditt ledaruppdrag bättre. De flesta människor har någon gång haft en chef. Troligtvis har alla som har haft en chef också en uppfattning om hur en bra chef ska vara. Det finns många olika definitioner på vad ledarskap är, men en ganska vanlig definition är ”förmågan att få medarbetarna att med beslutsamhet och engagemang sträva mot samma mål”. Det är något som vidareutvecklas under en utbildning. Kunskaper är inte tunga att bära, som ordspråket säger, och när det gäller att lära sig om ledarskap är det verkligen sant.

Att klara av att förmedla målinriktningen till sina medarbetare kan vara svårt utan att ha en ledarskapsutbildning i ryggen. Många menar att en bra ledare inspirerar sina medarbetare och för en öppen och ständigt pågående diskussion med dem. Att ta sig tid och lyssna på vad andra tänker och känner är en förutsättning för ett gott ledarskap. Detta är också något du lär dig under en ledarutbildning.

En chef bör vara tydlig med vad han eller hon vill åstadkomma så att medarbetarna kan jobba mot samma mål. Otydlighet skapar förvirring och chefens uppdrag är att se till att de som arbetar i verksamheten uppnår de mål som är satta. En personalstyrka som har samma värderingar som företagsledningen kommer att jobba mer målinriktat och effektivt. Därför är det viktigt att som chef se till att motivera och skapa engagemang hos medarbetarna. Deras arbetsinsats är det som ska se till att företaget kan leverera de produkter eller tjänster som de ska tillhandahålla till kunderna.

Lär dig feedback syftar till förändring under en ledarskapsutbildning

Som ny chef är det viktigt att visa uppskattning för sina medarbetare och deras insatser. Efter att en ledarskapsutbildning har lagt basen för din ledarkompetens vet du nu att du genom ord och handling bör visa att medarbetarna är på väg i rätt riktning. Det är grunden för att de ska få motivation och veta att de gör rätt saker på ett bra sätt. Därtill behöver du som chef korrigera de beteenden som inte är acceptabla eller där medarbetaren inte når hela vägen fram. Även här är de kunskaper du får med dig från en lärorik ledarskapsutbildning mycket användbara. Det är lika viktigt att betona när medarbetaren gör rätt som när medarbetaren gör något som inte är accepterat.

Det är dock viktigt att komma ihåg att så kallad konstruktiv feedback, det vill säga feedback som syftar till att förändra, ofta att väldigt mycket hårdare än positiv feedback. Man behöver därför som chef vara mycket mer generös med positiv feedback och förstärka det som medarbetaren gör rätt, än att fokusera för mycket på den korrigerande feedbacken.

En av chefens viktigaste uppgifter är att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb. Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö och stöd från sin chef att utföra sina uppgifter. Det är klokt att med jämna mellanrum fråga sina medarbetare vad de behöver av dig som chef för att prestera på topp. Olika medarbetare behöver olika saker, och att visa nyfikenhet och skapa en dialog kring detta är ofta uppskattat. Medarbetarna ska vara medvetna om vad du som chef förväntar dig av dem, och du som chef behöver veta vad dina medarbetare behöver för att kunna ta sig dit.

Att vara en förebild för medarbetarna

Ju mer metodisk och strukturerad man själv är i sin vardag, desto mer effektivt kan man hantera sitt ledarskap. Det kan handla om ledarskapsutbildning, att lära sig prioritera och delegera bättre, och även att filtrera bort sådant som stör uppmärksamheten. På så sätt minskar man risken för den stress som är så vanlig när man sitter i en ledande position, och dessutom kan man genom smarta arbetsmetoder bli en förebild för medarbetarna. Som chef är det viktigt att ständigt kunna återgå till ett helikopterperspektiv, och behålla en vidare blick över vart verksamheten är på väg.

Vad tycker medarbetare är bra feedback? Läs här, där några röster berättar.

Ledarskapsutbildning skapar en fullärd chef?

Svaret är nej, som chef blir man lyckligtvis aldrig fullärd, även om du går ledarskapsutbildning inom ledarskapets olika områden. Dagligen möter man nya situationer, och successivt lär man sig att hantera mer och mer komplicerade ärenden. Chefsjobbet innebär ofta mycket varierande arbetsuppgifter och många både interna och externa kontakter. Att vara chef innebär ofta att vara allkonstnär, och i denna roll är det viktigt lära sig att dra rimliga gränser. Därför är det så viktigt att fylla på med bra ledarskapsutbildning, så att du alltid har uppdaterade kunskaper t ex inom senaste forskningen kring ledarskap.

Som chef är man sitt eget främsta verktyg. För att kunna möta de situationer man som chef ställs inför, krävs trygghet i rollen. Det krävs även en förmåga att skapa kreativa vägar för att lösa utmaningar. Att ständigt arbeta med sin egen utveckling som människa och chef är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. Det är också en bas för att kunna skapa en hållbar situation för sig själv. I takt med att du arbetar som chef bör du även satsa på din egen utveckling. Med hjälp av ledarskapsutbildning, handledning och coachning kan denna utvecklingsresa vara riktigt spännande och givande, och inte minst rolig.

Utveckling genom ledarskapsutbildning

Det finns många sätt att utvecklas som chef. Att utveckla sina chefsegenskaper handlar mycket om att utveckla sina personliga egenskaper. Därför är det bra att som ny chef vara beredd på att chefsutveckling kan vara omvälvande. Det kan upplevas skrämmande och nervöst att möta sina egna sidor. För att bli en bra chef är det viktigt att våga både möta och utveckla dina personliga sidor. Även de som du kanske ännu inte upptäckt eller velat kännas vid. En ledarskapsutbildning ökar din förståelse för dig själv och dina starka och svaga sidor.

En bra chef tar de tillfällen som uppstår för att utvecklas. Ett enkelt sätt att växa i vardagen är att be om feedback från de människor som ser dig i ditt arbete. Prova att be om feedback från din egen chef, dina kollegor och dina medarbetare i olika situationer. Att be om feedback öppnar upp för ett klimat där det blir tillåtet att uttrycka sin åsikt på ett balanserat sätt. Att be om feedback visar också att du som chef är uppriktigt intresserad av hur du uppfattas och av att göra ett bra jobb. Det kan i början upplevas som att du genom att be om feedback visar svaghet eller förlorar pondus. I själva verket är det ofta tvärtom. Att våga be andra beskriva sin upplevelse av hur man utför sitt arbete visar istället styrka och mod.

Chefen måste vara bäst – eller?

En del chefer går in i sin roll med en känsla av att man måste veta och kunna saker bäst. Visst bör man som chef vara kompetent och kunnig. Det du som chef ska vara duktig på är dock att leda ditt team. Förhoppningsvis har du kompetenta medarbetare som kan sitt arbete och som har detaljkunskap om just sitt yrkesområde. Ditt uppdrag som chef är att optimera deras kunskap och inspiration så att de får blomma ut och visa sitt bästa jag. Om du går en ledarskapsutbildning ökar du dina kunskaper om hur du bäst hjälper medarbetarna att slå ut i full blom.

Att misslyckas med något känns ofta skrämmande och obehagligt för de flesta människor. Som chef är man granskad och iakttagen, något som kan göra att ens fel och misstag känns ännu mer jobbiga att hantera. Och gissa vad! Du kommer och ska göra många fel, även som chef. Ofelbarhet är inte eftersträvansvärt för någon, och definitivt inte för en chef. När du som chef gör misstag visar du att det är tillåtet för andra att göra misstag. Att skapa en kultur där det är tillåtet att misslyckas bidrar till trygga medarbetare som presterar.

Det är OK att göra misstag

Det handlar som sagt inte om att aldrig göra misstag. Det är dock viktigt att fundera över hur man hanterar de misstag som uppstår. Även om det kan vara lockande att sopa sina tillkortakommanden under mattan är det betydligt klokare att stå upp för sina tabbar och visa att man vågar konfrontera obehaget. Be om ursäkt, om det bör göras, och korrigera det som blev fel. Kanske kan du tillsammans med dina medarbetare diskutera det som du, eller de, misslyckats med för att lära er av det. Detta kräver en trygg grupp, men det kan vara spännande att våga börja med ett av sina egna lite mindre misstag och se hur det upplevs i gruppen att öppet få prata om det i syfte att lära.

Utveckla allas samarbetsförmåga genom ledarskapsutbildning

Dina medarbetare och deras kompetens är oerhört viktiga var för sig. De behöver känna sig sedda och respekterade, och ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Därtill är teamet mycket viktigt. Dina medarbetare har olika kompetenser och färdigheter och i ett väl fungerande team kompletterar dessa varandra. Du som chef kan hjälpa dina medarbetare genom att visa att alla kompetenser är viktiga och behövs. För att klara denna uppgift behöver du oftast ha gått en ledarskapsutbildning. Under en sådan får du kunskap om teamutveckling och medarbetarutveckling. Båda dessa är viktiga för att få gruppen att fungera, vilket är något du kommer till insikt om efter några utbildningsdagar.

Du kan  visa genom ord och handling att det är viktigt att våga visa svagheter och be om hjälp. Om du som chef jobbar för ett samarbetsklimat där medarbetarna vågar vara öppna med sina styrkor och svagheter, och har en önskan om att hjälpas åt mot målet, har du vunnit mycket.

Chefen är också mänsklig

Ett sätt att hjälpa dina medarbetare att hitta trygghet med varandra är att visa att du som chef är mänsklig och också gör fel. Börja med att använda dina egna misstag till en gemensam lärandeprocess. Bjud in dina medarbetare att dela med sig av saker de önskar hade gått bättre, så att ni tillsammans kan lära av detta.

Därtill kan du som chef inventera vilka styrkor som finns i teamet och se till att använda dessa så mycket som möjligt. Saknas det kunskaper så ser du till att fylla på med utbildning för medarbetare. Någon kanske behöva lära sig presentationsteknik. Någon annan behöver lära med om program och vill gå en Excelkurs. Alla medarbetare har någon styrka som kan hjälpa de andra, och det är väldigt stärkande att känna att varje individ kan hjälpa teamet framåt. Använd denna inventering när du delegerar, så vet du också att rätt person får göra rätt uppgift och därtill har rätt förutsättningar att genomföra den. Du underlättar även för teamet att arbeta mot samma mål.

Lär dig fatta beslut under en ledarskapsutbildning

Att ta beslut är ett av de främsta uppdragen för en chef. Beslutsfattning är en del av det mandat som man som chef har i sitt uppdrag. Som chef har man också en översiktsbild av verksamheten, vilket gör att besluten tas på rätt nivå. Det är ditt uppdrag som chef att behålla denna överblick över situationen och hjälpa ditt team att hålla kurs och utveckla verksamheten i rätt riktning. Därför behöver du se till att hålla fokus på en helikopternivå och undvika att fastna i detaljer.

En chef som inte vågar fatta beslut betyder ett stort problem för organisationen, och bidrar till stor osäkerhet för medarbetarna. Känner du stor osäkerhet kring beslutsfattande, kan det vara en stor hjälp att gå en ledarskapsutbildning. Här får du lärdomar som bygger upp din kompetens kring att våga fatta beslut, även obekväma sådana.

Det är viktigt att som chef vara trygg i att fatta beslut och stå upp för dem. Det är ofta bättre att fatta ett beslut där resultatet inte blir optimalt, än att inte fatta något beslut alls. Har man som chef fattat ett beslut som inte visade sig resultera i det man förväntade sig, vinner man oftast mest på att backa, berätta att man ångrat sitt beslut och därefter fatta ett nytt beslut. Att vara ödmjuk i de lägen där man kunde gjort annorlunda vinner respekt. Läs mer om mandatet att fatta beslut.

Medarbetare eller motarbetare

Som chef är ditt uppdrag att genom andra få en verksamhet att fungera. Dina medarbetare är dina verktyg och din framgångsfaktor för att utföra ditt uppdrag. Att vara chef innebär ofta att fatta obekväma beslut och det är omöjligt att dessa alltid uppskattas. Att leda innebär ibland att inta en impopulär roll. Trots detta är det viktigt att arbeta på ett sådant sätt att dina medarbetare litar på dig som chef. Din roll är inte att alltid vara populär, men att få dina medarbetare att må så bra som möjligt i den situation de befinner sig i. Ditt uppdrag är att kunna se ett långsiktigt perspektiv och en större helhet.

Få feedback – gå en ledarskapsutbildning

För att kunna samarbeta med dina medarbetare är det viktigt att våga vara lyhörd inför och intresserad av hur ditt ledarskap påverkar dem. Ett klokt sätt att ta reda på detta är att med jämna mellanrum fråga dem. De flesta människor uppskattar att man är ärligt och uppriktigt intresserad av deras uppfattning. En utbildning för ledare kan då hjälpa dig att få verktyg för hur du frågar för att få bra feedback på ditt ledarskap. Håll i minnet att dessa tillfällen inte är ämnade för att du ska försvara dig eller dina val, utan en möjlighet för dig att intresserat be om feedback av dina medarbetare. Denna feedback syftar till att ge dig deras bild av ditt ledarskap. Ställ följdfrågor och var intresserad.

Det är upp till dig om du vill använda denna information för att ändra något i ditt beteende eller förkasta den. Men i mötet bör du visa din vilja att förstå medarbetarens uppfattning och vara tacksam för att han eller hon tar sig tid och mod att uttrycka den.

Ledarskapsutbildning ger utveckling

Som bekant är det inte alla medarbetare som är redo eller intresserade av utveckling eller förändring. De allra flesta verksamheter genomgår med jämna mellanrum förändringar och utvecklingar. Och det kommer alltid att finnas medarbetare som sitter långt fram i förändringståget och de som står kvar på perrongen och vägrar kliva på tåget. Hur ska du som chef hantera dessa skillnader?

Medarbetare som inte är engagerade i att vara med på den gemensamma resan framåt tar mycket energi från teamet. Ofta lockas man som chef att lägga väldigt mycket fokus på de medarbetare som visar lågt intresse för att ta sig framåt. De kanske till och med motarbetar den riktigt i vilken verksamheten är på väg. För att de medarbetare som vill framåt och som medverkar till utveckling inte ska tappa sin motivation är det viktigt att man som chef inte fastnar i att korrigera de medarbetare som visar lägre motivation.

Ledarskapsutbildning lär dig ta svåra situationer

Det är klokt att som chef lägga allra mest fokus på de medarbetare som drar framåt. Ge dem såväl handlingsutrymme som positiv feedback. De medarbetare som visar lågt intresse av att vara med och driva verksamhetens utveckling behöver du korrigera. Var tydlig med att det inte är möjligt att vara kvar i verksamheten om man inte ställer upp på den utveckling ni är på väg mot. Detta kan kännas jobbigt att behöva ta tag i, men det är nödvändigt. Det är viktigt att vara nyfiken på vad anledningen är till att vissa medarbetare inte visar rätt engagemang; är det en tillfällig svacka? Behöver medarbetaren stöd för att hitta sin motivation? Eller är medarbetaren på fel ställe och skulle må bättre av att arbeta på en annan arbetsplats?

Har du medarbetare som är negativa till sitt arbete och drar i fel riktning kan det också vara en bra idé att engagera dem. Om du upptäcker medarbetare som är negativa och inte vill framåt, prata med dem och försök förstå vad som gör att de reagerar som de gör. Gå en bra ledarskapsutbildning som ger dig verktyg att förstå och tolka dina medarbetare. Berätta att du behöver dem med på den gemensamma resan och att det är viktigt att de är med dig. Fråga vad de behöver för att kunna dra åt rätt håll.

Detta är extra viktigt om det handlar om informella ledare som annars kan dra en hel grupp i fel riktning. Som chef kan du vara tydlig med att du ser att medarbetaren är en person som andra lyssnar på, och att det därför är extra viktigt att han eller hon drar åt rätt håll. I anställningen ingår att ha en lojalitet mot arbetsgivaren och saknas denna kan man inte arbeta kvar.

Att lyckas som ny chef

Ledarskapsutbildning hjälper dig att lyckas i din roll som ny chef
Ledarskapsutbildning hjälper dig att lyckas i din roll som ny chef

Detta avsnitt handlar om att hitta en väg till ett framgångsrikt ledarskap när du är ny som chef. Du behöver hitta din roll för att kunna leda dina medarbetare, och för att skapa struktur och balans i ditt arbete som chef.

Att gå från att vara en i gänget till att bli chef

Att acceptera en anställning som chef är en sak, men att träda in i ett ledarskap och vara bekväm i rollen som chef kräver mer av dig. Rollen som chef och ledare innebär att stå upp för din verksamhet och dina medarbetare. Samtidigt ska du kunna leda dem på ett tydligt sätt. Gå helst en ledarskapsutbildning i inledningen av ditt nya uppdrag, så att du får praktiska verktyg som hjälper dig.

Som chef är du ditt eget främsta verktyg, och därför är det centralt att satsa på sin egen trygghet i rollen som ny chef. Ledarskap och roller är därför ett intressant fenomen att iaktta. Som chef är det viktigt att kunna vara flexibel i sin roll och möta sitt team på rätt nivå i deras utveckling. Det är också viktigt när det gäller ledarskap att vara medveten om sin roll gentemot sin arbetsgrupp och organisationens ledning.

Förstå att du nu är chefen

Förståelsen för sin roll som chef kommer ofta med erfarenhet. Ta även för vana att diskutera detta med din egen chef. Då är du säker på att du har rätt ingångsvärde i ditt rollsökande. Din chef kan guida dig så att ert samspel blir funktionellt. Han eller hon kan också ge dig feedback kring din interaktion med andra aktörer. Som chef representerar du organisationen. Det är därför av stor vikt att du känner dig bekväm i den roll som organisationen förväntar sig att du tar.

En bra grundregel som chef är att alltid representera den som inte befinner sig i rummet. Detta innebär att du i möten med dina medarbetare representerar din chef och arbetsgivare. När du möter din chef bör du visa att du står bakom dina medarbetare och stöttar dem. Ta för vana att föra fram dina argument i ledningsgruppen eller inför din chef, men att stå bakom fattade beslut inför dina medarbetare. Tänk också på att ha korrigerande samtal med dina medarbetare i enrum, för att undvika att andra kan höra. Konstruktiv feedback ska alltid ges i enrum, medan beröm gärna kan förmedlas inför andra.

Att leda tidigare kollegor – ta hjälp genom att gå en ledarskapsutbildning

Att gå från att vara en i gänget till att bli gängets chef kan vara en utmaning. Du går in i en helt ny roll, och både du och dina kollegor behöver fundera på vad det innebär för er. Gå gärna en ledarskapsutbildning anpassad för nya ledare innan du tillträder din nya roll. Skapa utrymme för att prata om situationen. Du som chef bör ta initiativet och berätta för dina tidigare kollegor hur du ser att detta påverkar er. Finns det något ni gjort innan som ni inte kan fortsätta att göra? Berätta gärna också hur du ser på ditt ledarskap, vad som är viktigt för dig och vad du står för. Det skapar trygghet och skapar en arena för dina medarbetare att ställa frågor om de undrar något.

När du börjar som chef bör du boka in enskilda samtal med dina medarbetare. Ta dig tid då att sitta ner med var och en och prata om era förväntningar på varandra. Öppna upp för att du är mottaglig för feedback, och var samtidigt tydlig med vad du önskar av medarbetaren. Om du gör dessa aktiva handlingar när du tillträder som chef eliminerar du det vakuum som annars kan uppstå. Rollerna och förväntningarna blir tydliga. Dina medarbetare slipper undra hur de ska möta dig som tidigare var en av deras kollegor.