Bäst ledarskapsutbildning

Bäst ledarskapsutbildning är den som blir av

Är bäst ledarskapsutbildning den som det blir av att du går på? Den bästa ledarskapsträningen är ju den som blir av, för att knyta an till fysisk träningsfilosofi. Nåja, det är nog kanske inte riktigt så enkelt. I teorin är dina uppgifter som ledare enkla: du ska vägleda din grupp, avdelning eller team till framgång. I praktiken är det dock mycket mer komplicerat än så och det är därför som ledarskapsutbildning behövs. Ledarskap är ju inte en enda egenskap, det är en sammanställning av flera olika. Vi hittar egenskaper som empati och ärlighet. Ansvarsförmåga och integritet spelar in, liksom förändringsbenägenhet och mod. När dessa egenskaper samverkar på ett positivt sätt i ledarskapet skapar det respekt och beundran från andra. Tillsammans skapar de en ledarpersonlighet som andra gärna följer. Se till att du väljer bäst ledarskapsutbildning utifrån dina behov och din utveckling av dina ledaregenskaper. Välj en utbildning i ledarskap som gör skillnad.

Bäst ledarskapsutbildning – för vilka?

Vilka ledare får bäst ledarskapsutbildning? Eller kanske ska frågan istället formuleras: får alla nya ledare en bra ledarskapsutbildning? Självklart inte. De kan utvecklas till stora ledare ändå, men tillvaron blir så mycket lättare med en utbildning. För att underlätta inträdet i ledarskapsvärlden är en riktigt bra utbildning nödvändig. Utbildningen bör hållas av en inspirerande lärare. Det spelar ingen roll om PowerPoint-bilderna är snygga eller om lokalen är lyxig, om inte utbildaren inspirerar. Du ska känna att du drivs framåt och att du verkligen vill lära dig nya saker. En passionerad utbildningsledare uppmuntrar dig som deltagare att gräva djupt i förutfattade meningar och invanda beteenden. Du utmanas att se din egen ledarpotential i ljuset av dina drivkrafter, och då kommer verklig förändring och lärande att ske. Du kommer att ha gott om frågor under resans gång och lärarens uppgift är att guida dig och hjälpa dig att se svaren.

Workshops kan skapa förutsättningar för bäst ledarskapsutbildning. Att arbeta tillsammans i grupper ökar produktivitet och tankeflöde. Du kan även lära dig av andra i gruppen. Även om de också kan vara nya i ledarrollen, är det intressant att höra hur ledarskapet fungerar i deras organisation. Kan du använda något i ditt eget ledarskap? Genom att dela med sig av sina erfarenheter växer gruppens kunskapskapital och ni får många värdefulla vinklingar. Ta gärna med dig detta sätt att lära av varandra hem till ditt eget företag. Försök arbeta fram ett system för att dela kunskaper och erfarenheter mellan kollegor. Det behöver inte vara så komplicerat. Använd gärna olika ledarskapsteman. En gång kan temat vara empati, en annan gång delegering. Be någon av dina kollegor som ni ser som experten inom aktuellt område att hålla i workshopen.

Mångfald på dagordningen

Vikten av att ha kunskap om mångfald är stor. Idag består våra arbetsplatser av människor från hela världen och mångfalden är stor. Som ledare behöver du ha ett engagemang för mångfald, eftersom det är så viktigt att alla i teamet samspelar. Det handlar inte bara om olika nationaliteter och kulturer, utan om män och kvinnor, unga och gamla osv. Som ledare behöver du uppskatta värdet av olika erfarenheter och använda dessa till gruppens fördel. Många som söker arbete tittar på hur företaget hanterar olika människor från olika kulturer. De beaktar om de kommer att känna sig välkomna. De väger in om de i framtiden kommer att få chansen att avancera inom företaget.

Du kan missa många talanger genom att inte inkludera mångfaldstänkandet i ditt ledarskap. Fundera på hur inkludering kan skapa mervärde till din grupp. Det finns särskilda utbildningar som tar upp just frågan om mångfald. Ledarskap kanske inte är enkelt, men valet att investera i bäst ledarskapsutbildning är det verkligen.

Valet av bäst ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning ska ge dig som deltagare en god förståelse för varför ledarskap är viktigt. Du ska också få med verktyg som du kan börja använda direkt. Om du lämnar en utbildning och känner dig peppad att börja leda som du lärt dig, men saknar redskapen, då har tiden varit bortkastad. En del utbildningar (inte våra) inspirerar kanske, men de lär inte ut färdigheter som är grundläggande för att faktiskt leda. Hjärtum Utbildning tar fasta på att du ska ha metoderna och verktygen med dig när du lämnar utbildningen. Och om frågor uppstår (som de kommer att göra) kan du kontakta utbildningsledaren efteråt. Då har vi en utbildning med kvalitet som vi kan kalla bäst ledarskapsutbildning.

Det är därför en ledarskapsutbildning måste ge specifika färdigheter, anpassade för att passa ledaren. Den måste tillhandahålla verktyg som du som ledare kan använda för att föra din verksamhet framåt. Först när ledarskapet bryts ner till en rad olika färdigheter kommer ledarskapsutbildningen att ge rätt kunskaper. Innehållet i utbildningen ska dels bestå av inspirerande tal och fakta om ledarskap, dels av skruvar och muttrar som används i ledarskapets praktiska maskineri. Sedan måste självklart du som deltagare engagera dig och delta i inlärningsprocessen. Då blir resultatet en upplevelse som skapar framgång.

Vikten av uppföljning

Följ upp din ledarskapsutbildning. Som ledare är du ofta väldigt upptagen och för många slutar ledarskapet i klassrummet. Låt inte din utbildning sluta där. Avsätt tid varje vecka där du ser tillbaka på viktiga delar av programmet och plocka fram ledningsverktygen. Prova om de fungerar i verkligheten. Öva upp dina färdigheter och försök att se om de har effekt. Om du kan mäta dem är det jättebra. Dela med dig av viktiga lärdomar till resten av organisationen och uppmuntra andra ledare att också gå utbildningen. Det är viktigt att du tar dig tid att titta på ditt ledarskap. Det är dels en del av personligheten men framför allt är det ett paket med färdigheter. Dessa färdigheter kan du lära dig.