Att leda på distans

Hur gör du för att leda på distans?

Hur ska jag göra för att leda på distans på bästa sätt? Detta är nog en fråga som du som chef och ledare har ställt dig på senare tid. Ibland behöver du en ledarskapsutbildning (t ex en distansutbildning) för att få alla bitar att falla på plats. Att medarbetarna arbetar hemifrån är numera mer regel än undantag. Vilka krav ställer detta på chefen? Under en utbildning får du tillfälle att fundera över vilka styrkor respektive utvecklingsområden ledarskap på distans innebär. Under kursen kommer kursledaren att be dig att vara ärlig mot dig själv och dina medarbetare.  Ingenting är helt perfekt och det är heller inte önskvärt. Det viktigaste är att våga se på det hela utifrån. Ta gärna hjälp av dina chefskollegor för att spegla din situation med deras.

Under utbildningsdagarna lär du dig att våga be om ärlig feedback. Detta kan kännas ovant och skrämmande, men det är en viktig del i att se situationen för vad den är. Du kan lära dig att regelbundet granska din arbetssituation med hjälp av andras ögon. Under en ledarskapsutbildning med fokus på att leda på distans kan du få hjälp med verktyg för detta.

Hitta din ledarstil genom en kurs för ledare

En ledarskapsutbildning  hjälper dig att hitta din ledarskapsstil genom att den tvingar dig att fundera över hur du fungerar i olika situationer. Efter utbildningen är det bra om du avsätter en kort stund varje dag åt att fundera över hur du har reagerat och agerat vid olika tillfällen. Sakta med säkert kommer du fram till din egen ledarstil och utbildningsledaren hjälper dig att få svar på viktiga frågor:

  • Kan du identifiera tillfällen när något eller någon gjort dig glad?
  • Har du blivit arg eller ledsen pga någon?
  • Känner du till om dina medarbetare känt sig glada, arga, ledsna?
  • Finns det tillfällen då du känt dig otrygg i ditt ledarskap?
  • När kände du dig säker och beslutsam?

Under din ledarskapsutbildning skriver du ner dina reflektioner kortfattat och lägger märke till de mönster som du snart ser. Har du tillgång till en kursledare även efter utbildningen kan ni tillsammans fundera över situationer i ditt ledarskap som triggar dig, både positivt och negativt, och vad det innebär för din förmåga att leda på distans.

Ledarskapstekniker du lär dig under en ledarskapsutbildning

Om du vill utveckla ett start ledarskap på distans rekommenderar vi att du går en ledarskapsutbildning för att rätt kunna arbeta för att utveckla dina ledarskapstekniker. Som chef behöver du bli medveten om hur du fungerar som ledare och en kurs ger dig kunskap om vilka verktyg du har att tillgå i olika lägen. Att skapa sin helt egna verktygslåda är en del av chefsutbildningen. Detta sker både genom de utmaningar du ställs inför i distansvardagen, men också genom ledarskapsutbildning, kurser i retorik, konflikthantering, arbetsrätt osv. Du bygger ett vinnande ledarskap genom att du identifierar vad i ditt arbete som går bra och vad du kan utveckla ytterligare.

Genom att ta reda på sina svagare områden vinner man mycket. Det är även lärorikt att studera andra chefer. Vilka har ett ledarskap som du tycker fungerar fint på distans? Vad är exempel på mindre bra ledarskap? Finns det någon chef vars beteende kan vara intressant för dig att lära dig av? Du lär dig om detta och mycket mer under en kurs för ledare.

Att leda på distans – du är ditt eget främsta redskap

Som chef på distans är du ditt eget främsta verktyg. Allt du gör, säger och står för kommer att tolkas av dina medarbetare och din omgivning. Det är därför viktigt att du som chef är medveten om dina beteenden, så att du kan använda dem för att nå dina mål. För att kunna förmedla ett tryggt ledarskap på distans krävs att du har god självkännedom. Genom erfarenhet lär du dig dina starka och svaga sidor, och utvecklar också en djupare kunskap om hur du kan klara olika situationer. Därtill kan en ledarskapsutbildning ge dig ytterligare verktyg för att känna dig trygg i din roll att leda på distans. Olika varianter av kurser kan hjälpa dig att öka din kännedom om din egen ledarskapsstil. Det kan även hjälpa dig att utveckla din starka sidor som ledare och att identifiera de områden du behöver jobba med.

Ledarskapsutbildning