Att leda på distans

Hur gör du för att leda på distans?

Detta är nog en fråga som många chefer och ledare har ställts sig på senare tid. Att medarbetarna arbetar hemifrån är numera mer regel än undantag. Vilka krav ställer detta på chefen? Försök att så tidigt som möjligt fundera över vilka styrkor respektive utvecklingsområden ledarskaps på distans innebär. Var ärlig mot dig själv och dina medarbetare – ingenting är helt perfekt och det är heller inte önskvärt. Det viktigaste är att våga se på det hela utifrån. Ta gärna hjälp av dina chefskollegor för att spegla din situation med deras. Att be om ärlig feedback kan kännas ovant och skrämmande, men det är en viktig del i att se situationen för vad den är. Genom hela perioden med hemarbete och att leda på distans bör du regelbundet granska situationen med hjälp av andras ögon.

Hitta din ledarstil vid distanschefskap

Försök att hitta din ledarstil genom att fundera över hur du fungerar i olika situationer. Avsätt gärna en kort stund varje dag åt att fundera över hur du har reagerat och agerat vid olika tillfällen. Har något fått dig glad? Arg eller ledsen? Har dina medarbetare känt sig glada, arga, ledsna? Finns det tillfällen då du känt dig otrygg i ditt ledarskap? När kände du dig säker och beslutsam? Skriv gärna ner dina reflektioner kortfattat och lägg märke till de mönster du ser. Har du tillgång till en mentor kan ni tillsammans fundera över situationer i ditt ledarskap som triggar dig, både positivt och negativt, och vad det innebär för din förmåga att leda på distans.

Ledarskapstekniker vid distansledarskap

Den som vill utveckla ett start ledarskap på distans rekommenderas att arbeta för att utveckla sina ledarskapstekniker. Som chef behöver du bli medveten om hur du fungerar som ledare och vilka verktyg du har att tillgå i olika lägen. Att skapa sin helt egna verktygslåda är en del av chefsutvecklingen. Detta sker både genom de utmaningar du ställs inför i distansvardagen, men också genom ledarskapsutbildningar, kurser i retorik, konflikthantering, arbetsrätt osv. Ett vinnande ledarskap byggs genom att identifiera vad i ens arbete som går bra och vad som kan utvecklas ytterligare. Genom att ta reda på sina svagare områden vinner man mycket. Det är även lärorikt att studera andra chefer. Vilka har ett ledarskap som du tycker fungerar fint på distans? Vad är exempel på mindre bra ledarskap? Finns det någon chef vars beteende kan vara intressant för dig att lära dig av?

Att leda på distans – du är ditt eget främsta redskap

Som chef på distans är du ditt eget främsta verktyg. Allt du gör, säger och står för kommer att tolkas av dina medarbetare och din omgivning. Det är därför viktigt att du som chef är medveten om dina beteenden, så att du kan använda dem för att nå dina mål. För att kunna förmedla ett trygg ledarskap på distans krävs att du har god självkännedom. Genom erfarenhet lär du dig dina starka och svaga sidor, och utvecklar också en djupare kunskap om hur du kan klara olika situationer. Därtill kan olika sorters ledarskapsutbildningar ge dig ytterligare verktyg för att känna dig trygg i din roll att leda på distans. Olika varianter av kurser kan hjälpa dig att öka din kännedom om din egen ledarskapsstil. Det kan även hjälpa dig att utveckla din starka sidor som ledare och att identifiera de områden du behöver jobba med.