Utbildning i projektledning

En utbildning i projektledning för nybörjare

En projektledarutbildning lär dig planera ett projektEn utbildning i projektledning har fokus på vad det innebär att planera och driva ett projekt i praktiken. Om du är ny som projektledare bör du välja en projektledarutbildning som är anpassad för nybörjare. Då får du ta del av ett innehåll som ger dig en heltäckande bild av vad det innebär att ansvara för ett projekts genomförande. Utbildaren går igenom projektmodeller som fungerar i rent praktiskt och dessutom får du ta del av mallar och checklistor. Dessa ger dig total kontroll över arbetet. Detta är en av grunderna i att bli ren framgångsrik projektledare; att ha fullständig översikt och kontroll på alla delar av ett projektet. Vi talar om allt från planering av resurser fram till målgång. Det handlar om att lära sig fördela resurser och använda teknik, medarbetare, kapital, kontor, verkstäder eller vad som än är nödvändigt för projektets genomförande.

Avsätt två dagar för din utbildning i projektledning

Hur får du då en helikopter-vy över projektet? En projektledarutbildning tar dig igenom alla delar du behöver veta för att få svar på denna fråga. Du får nya insikter som hjälper dig att få kontroll över projektet och se helheten. Just helhetssynen är viktig. Först och främst måste du dock förstå vad ett projekt är. Är inte det självklart, undrar du kanske? Det kan låta som en enkel sak, men det är inte ovanligt att en projektledare inte riktigt har förstått innebörden av upplägget med ett projekt. Faktum är att om du inte vet vad som innebörden av ett projekt är, kan du inte genomföra det på rätt sätt. Avsätt därför två dagar för utbildning för nya projektledare och få alla delar på plats. Det kommer att underlätta för dig i  din roll som projektledare.

Projektledning i praktiken

Så här kan du få lära dig att ett projekt är definierat: det är ett arbete som är begränsat i tid, med  uppställda resursramar och ett helt avgränsat mål. Om något faller utanför projektdefinitionen tillhör det inte projektet. Detta är av stor vikt att du förstår, annars tenderar ett projekt att blir större och större. Till slut blir till inte hanterbart. Utbildningen Projektledning i praktiken ger dig kunskaper om projektarbetets innebörd samt mycket mer som du behöver få kännedom om för att självständigt kunna leda ett projekt.

Innehåll i en projektledarutbildning

Innehållet i en projektledarutbildning kan variera men oftast ingår en genomgång av projektdefinitionen, hur du formulerar mål och planerar projektet. Vidare brukar utbildaren visa de olika faserna i projektet. Här talar vi om förstudien, projektstarten, olika milstolpar med mera. Du blir varse vad rollen som projektledare innebär i form av ansvar och ställning i projektorganisationen. Du lär dig att agera som en ledare för projektet och ta ansvar för kommunikation och information. Att känna till vilka möten som är en del av projektet ingår, och hur du kan hantera kriser och ändringar. Utbildningen går även ner på detaljnivå och tar upp arbetssätt, rutiner, standarder, styrdokument och dokumenthantering. Dessa lärdomar har du stor nytta av för att se till att kvaliteten i projektet är hög. När du närmar dig avslutningen av projektet behöver du veta hur du följer upp och återför viktiga erfarenheter.

Rulla till toppen