Lär dig att coacha dina medarbetare

Ett framgångsrikt ledarskap genom att coacha

Lär dig om coachning
Att coacha medarbetare är givande

Grunden för ett framgångsrikt ledarskap börjar med rejäla kunskaper i att coacha. En ledarskapsutbildning på distans kan lära dig om coachning, vilket är ett bra sätt att leda. En coachande ledare och chef som kan stötta och motivera medarbetarna blir allt viktigare på nuets och framtidens arbetsmarknad. Chefsrollen kan därmed bli mer samordnande, vilket även frigör tid och energi för övergripande strategisk planering och företagsledning.

Grunden i att coacha är att inte vara styrande. Det är medarbetaren som ska styra sig själv i rätt riktning. Du är bara vägledande. Med dina erfarenheter kan du se när någon är på väg åt fel håll. Då kan du varsamt coacha tillbaka till den uppstakade stigen igen. Det viktiga är att komma ihåg att individen själv måste förstå vad som behöver göras. för att nå målet.

Vad en utbildning lär dig om att coacha

En utbildning om coachning lär dig att coachande ledarskap inte i första hand innebär att lösa problem åt individerna. Det innebär istället att ge dem verktyg till att själva finna lösningar. Genom att ställa frågor och ge stöd fungerar coachen som bollplank och samtalspartner. Hjälp till självhjälp, med andra ord. Coachen kan vara en extern konsult eller kursledare, men kunskaper i coachande ledarskap är minst lika användbara för chefer och ledare på alla nivåer inom organisationen.

Lär dig ett resursbesparande verktyg för ledaren

Att coacha medför en resursbesparing. En modern ledarskapsutbildning kan medföra detsamma, eftersom den blir ett snabbspår mot att kunna coacha. Att du som ledare lär dig om coachning är speciellt användbart på mindre företag, vilket inte alltid har resurserna till att anlita konsulter. Här kan den utbildare ledare tvärtom bli ett resursbesparande verktyg, eftersom bra coachning på lite sikt leder till ett bättre resultat från medarbetarna.

Utveckla medarbetarnas kompetens genom coachning

Kunskaper i coachning får dig att inse att allt eftersom du hjälper dina medarbetare att se sin egen kompetens, frigör du även deras resurser och potential. Ju mer självgående personalen är, desto mindre blir behovet av den traditionella typen av chef och ledare som detaljstyr och kontrollerar. På så sätt blir coachande ledarskap även ett verktyg för ledarskapsutveckling, och därmed är vinsterna mycket stora för hela organisationen.

En ledarskapsutbildning tar upp problemlösning

En ledare som har gått en ledarskapsutbildning vet att ett coachande ledarskap bidrar till att skapa ett öppet klimat. Där är de anställda blir mer benägna att lösa problem och väcka förslag till förändringar. En ledare som använder coachning på ett medvetet sätt hjälper sina medarbetare till utveckling och att ta mer ansvar. Detta motverkar i sin tur stagnation och ineffektivitet. Dolda konflikter som kan skapa låsningar och samarbetsproblem kan komma till ytan och blir omhändertagna på ett medvetet sätt. En utbildad ledare använder feedback och analys, även om du naturligtvis får gå varsamt fram och inte övervärdera din förmåga att lösa djupare psykologiska problem.

Know-how om att ställa du relevanta frågor

När du utbildar dig i coachning får du ett know-how i att ställa frågor som medarbetaren upplever som relevanta. Ett coachande ledarskap innebär ju en nära och aktiv relation till personalen. En aktiv diskussion med medarbetaren, med ömsesidig feedback, blir då ett av de viktigaste redskapen. Det gäller för coachen att vara ödmjuk och flexibel. Du lär dig under utbildningen att inte ha för många förutfattade meningar om vilka problemen är för varje enskild individ. Genom att ställa relevanta frågor får du igång ett samtal som går ut på att öka både medvetenhet och ansvarskänsla hos den anställde.

Rulla till toppen