Utbildning att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef

Kurs för informell ledareLedarskap är ett ord som återkommer oavsett bransch eller vilken del av karriären man befinner sig i. Det är en nödvändighet och en styrka. När man lär sig att leda dyker ofta många frågor upp. Hur kommer övergången till ledarrollen gå? Är skillnaden stor mellan att vara formell ledare och att leda utan att vara chef? Till sist, den eviga frågan, vad gör en ledare till en bra ledare? Dessa frågor och många fler blir besvarade från flera synvinklar under en ledarskapsutbildning online eller i klassrum riktad mot ledare som inte är chefer.

Våga korsa bron från medarbetare till ledare

Frågan om att övergå från medarbetare till ledare får inleda diskussionen. Övergången till att leda går ofta från att ha liknande ansvarsnivå som sina kollegor, till att plötsligt bli den som delegerar uppgifter till dem man jobbat sida vid sida med under en tid. Att ha en formell ledarroll kan ge stöd i denna förändring eftersom formaliteterna gör övergången mer naturlig. Hur sker skiftet då på ett bra sätt för en informell ledare? Att vara förberedd för rollen genom rätt utbildning i att leda utan att vara chef kan göra markant skillnad för både den som ska leda och den som ska ledas. Att lyssna på en ovan ledare som är engagerad i sin roll är naturligare än att lyssna på någon som lett förut men utan intresse.

Lär dig navigera i ledarrollen

Härnäst kommer en djupare analys av frågan; är skillnaden verkligen så stor mellan att vara formell eller informell ledare? Den förstnämnda, till exempel en chef, ska leda ett permanent team. Han eller hon ska sköta alla dess formaliteter (såsom lön, ledighet osv.) och rapportera till en högre uppsatt chef. Den formella ledarens uppgifter är ofta tydliga och förhållningsregler inför beslut är ofta väl utstakade sedan tidigare. Att leda utan att vara chef kan innebära allt ifrån att leda ett temporärt projektarbete till att bli ansvarig för en helt ny typ av arbetsgrupp.

En ledarskapsutbildning förbereder dig

Genom att gå en utbildning riktad till informella ledare förbereds den framtida ledaren för alla typer av ledarskap som inte innebär att ha en chefsroll. En informell ledare har ofta inte huvudansvaret när det gäller löner och ledighet. Här ligger istället utmaningarna i att vägen till beslutsfattande inom arbetet ofta kan vara okänd och det krävs tid för att den ska bli tydlig. Medarbetarna kan också vara lika ovana med arbetssättet som ledaren om gruppen är temporär eller på annat sätt ny. Rätt utbildning förser ledaren med relevanta och lättanvända verktyg för dessa situationer.

Ledarskap i synergi med kommunikation

Något som inte ofta nämns när man talar om att leda utan att vara chef, är det extra ansvar som hamnar på ledaren. Att fungera som en bro mellan sitt team och alla andra parter som berörs. En projektgrupp eller ett arbetslag ska ofta presentera och kommunicera sitt arbete för många fler aktörer än sin chef. Dessa är situationer där ledaren ska vara ansiktet utåt. Ledaren ska se till att arbetet förklaras på ett sätt som lyssnaren förstår och hålls intresserad av. Att veta vilken typ av kommunikation som behövs och att kunna driva och instruera sitt team att utföra denna på ett framstående sätt är en ovärderlig kunskap för en ledare och också något som tas upp i en utbildning för att leda utan att vara chef.

Hitta balansen mellan att styra och att coacha

Den sista, och kanske svåraste, frågan avslutar analysen. Vad gör en ledare till en bra ledare? Den som leder ska kunna ta beslut vid behov. Han eller hon ska släppa fram och coacha sina medarbetare samt styra upp när en situation kräver det. En skicklig ledare kan hitta balansen i dessa situationer, något som kräver tid och erfarenhet. Att påbörja denna resa med rätt utbildning och rätt verktyg kan förbättra upplevelsen för såväl den som leder som för den som följer. Samtidigt underlättar det i svåra situationer som uppstår redan tidigt i arbetet.

Påbörja resan rätt

En utbildning blir din karta till ledarskapsresanFör att summera diskussionen av frågorna i inlägget, kommer många olika utmaningar uppkomma för en ledare. Att vara förberedd med rätt kunskap och bära på verktyg för att hantera situationer som uppstår gör att den informella ledaren påbörjar sin resa mot att bli en naturlig ledare i rätt riktning. Hantering av medarbetare i synergi med kommunikation till intresserade parter är en del av vardagen när det gäller att leda utan att vara chef. Detta, liksom att hitta balansen i beslutsfattande, drivande och styrande är egenskaper en naturlig ledare besitter och utvecklar genom hela sin färd inom ledarskap. Se till att resan börjar från rätt punkt genom en utbildning inom att leda utan att vara chef.

Rulla till toppen