Ledarskapsutbildning lär dig om fallgroparna

Lär dig om fallgroparna under en ledarskapsutbildning

Utbilda dig och lär dig ta dig över hinder i ledarskapetEn grundläggande ledarskapsutbildning kan lära dig mycket om ledarskapets fallgropar. Du har stor nytta av dessa förebyggande kunskaper inom ledarskapsområdet och sparar både tid och vedermöda på att undvika misstagen. Är det till exempel alltid så att ju mer information du har, desto lättare blir det att fatta viktiga beslut? Det är en av de vanligaste beslutsfällorna. Våra utbildningsledare inom området har identifierat några av de de vanligaste fallgroparna.

Utbildning i ledarskap ger nya insikter

En ledarskapsutbildning online lär dig om fallgroparna och hos oss på Hjärtum Utbildning får du många nya insikter du har stor nytta av.  Du lär dig om ledarskapets grunder och vad du behöver öva på för att behärska olika ledningssituationer. Du får bra kompetensutveckling för ledare och förbereder på ett bra sätt att möta hinder och fallgropar. På denna sidan skriver vi om några exempel på gropar du kan falla i som ledare.

Få lärdomar om som underlättar ledarskapet

En ledarskapsutbildning lär dig om fallgroparna och ger dig många kunskaper om metoder för att undvika de värsta fallgroparna. Bland annat innehåller en utbildning ofta ett avsnitt om beslut, och en fallgrop du får lära dig om är om gruppen fattar sämre beslut än individerna. Konsensusbeslut är väldigt svenskt och viljan att smälta in är en stark drivkraft. Ju fler som deltar i ett beslut, desto större är risken att ingen tar ansvar. Så undviker du dem: ett bra sätt att undvika grupptänkande är att våga ta vara på mångfald. Se till att det finns människor i gruppen som har olika bakgrund och erfarenheter. Mångfald är ett viktigt inslag i utbildning för ledare.

Att fatta beslut står på utbildningsschemat

En annan fallgrop som en utbildningsledare ofta tar upp är att ju mer information vi har, desto bättre beslut kan vi ta. Du kommer att lära dig att mer information gör oss säkrare på att det beslut vi fattar är det rätta. Men risken är i stället att vi inte ser helheten för alla detaljer. Lär dig att undvika dem så här: tänk på att mycket information inte är detsamma som rätt och relevant information. Hälften kan vara bra.

Du får spetskompetens under en ledarskapsutbildning

Under en ledarskapsutbildning får du spetskompetens om fallgropar för ledare. Ur innehållet i en utbildning kan nämnas fallgropen att känslan är snabbare än tanken. Vi tror att fattar beslut på rationella grunder. I själva verket fattar vi mängder av beslut på magkänsla. Eftersom känslan är snabbast har den redan hunnit påverka oss innan vi tar del av informationen. Utbildningen lär dig att slippa denna fallgrop genom att försöka förstå och acceptera att du är människa. Motivet för dina beslut är inte alltid kända ens för dig själv. Denna sanning tas särskilt upp under en ledarskapsutbildning.

Studera ledarskap under en utbildning

Studera ledarskap under en utbildningNär du går en utbildning för ledare och studerar ledarskap får du med dig kunskaper som du kan börja använda direkt. En del av undervisningen handlar om fallgropar, vilket vi diskuterar vidare här. En sådan fallgrop handlar om att ett säkert alternativ utklassar ett osäkert. En utbildning lär dig att vi människor är programmerade att undvika risker och dras till det som är säkert. Då vi inte vet vad som händer i framtiden, vet vi heller inte vilken information som är viktig. Vi är flockvarelser och förlitar oss mer på den information som vi tror andra har än vår egen. Du lär dig att inte fall i denna grop genom att försöka tänka tvärtom. Det vill säga att det enda vi vet om framtiden är att den är osäker, och att inget blir som det har varit. En ledarskapsutbildning kan ge dig mod att tänka utanför boxen.

Utbildning för ledare lär dig om beslutsprocessen

Hur är det med påståendet att kultur styr mer än beslutsstödsystem. Även detta behandlar vi under en utbildning för dig som ledare. Många företag använder mindre än hälften av informationen från sina stödsystem när beslut skall fattas. Närmare 80 procent har dålig eller ingen koll på hur ny tillgänglig information passar in i befintliga beslutsprocesser. Med rätt ledarkunskaper undviker du denna grop genom att titta på hur beslutsprocessen ser ut i praktiken. Genom att studera ledarskap inser du att det är inte mer teknik som löser problem med att ta beslut.

Ledarskapsutbildning lär dig undvika misstagen

Varför är det så att ledarskapsutbildning lär dig om fallgroparna? Under en utbildning lär du dig mycket om vanliga misstag som andra har gjort och du får tips om hur du kan undvika de vanligaste hindren. Utbildningsledaren har stor erfarenhet av vad ledaren kan ställas inför för ledningssituationer och du får möjlighet att öva och diskutera olika scenarier. Detta är mycket användbart och gör att du snabbare hittar lösningarna när du ställs inför svåra situationer. Genom att du känner till att det kan hända, är du bättre förberedd och kan agera kraftfullt. Det är därför en utbildning för dig som ledare lär dig om fallgroparna och ger dig verktyg för att parera dem.