Ledarskap och lärande

Ledarskapsutbildning ger tillfälle för lärande

En ledarskapsutbildning er lärande för ledarenNär du går en ledarskapsutbildning öppnar du upp för ett viktigt lärande om vad det innebär att vara ledare. Ledarskap är som bekant konsten att motivera en grupp människor att agera för att uppnå ett gemensamt mål. Denna färdighet är inte bara något du har, utan du behöver lära dig att utveckla den. Att ledarskap och lärande hör ihop är därför lätt att förstå. I en organisation innebär detta att du leder medarbetare och kollegor med en strategi för att möta organisationens behov. På dagens ledarskapsarena kan utmaningar uppstå när som helst. För att vara en effektiv ledare måste du kunna svara upp mot dessa utmaningar med kunskap, strategi och expertis.

Onlineutbildning eller klassrum

När du går en ledarskapsutbildning online får du alla dessa delar på ett bräde, snabbt och enkelt. Klassrumsutbildning ger självklart samma lärdomar. Framgång kräver agila ledare som skickligt kan leda genom förändring. De ska kunna driva prestanda och odla en kultur av engagemang och ansvar. Med rätt utbildning i ledarskap kan ni se till att hålla motivationen på hög nivå. Det måste inte vara en avancerad utbildning för grupp och ledare, det fungerar lika bra med en kortare ledarskapsutbildning.

Kunskapsinhämtning för ledaren

En ledarskapsutbildning är lika med viktig kunskapsinhämtning för ledaren. I de flesta organisationer pekar ledaren vanligtvis ut riktningen för att uppnå målen. Men om ledaren saknar kunskaper kan denne peka åt fel håll. Som ledare måste du söka efter lärande och utbildning som hjälper dig. Du påverkar medarbetarnas attityder och beteende, så nivån på dina kunskaper kan vara avgörande. Starka ledare är trygga i sin roll och i sin förmåga att göra sitt jobb. De har skaffat sig kunskaper om hur de kommunicerar bra med sina team och handleder sina anställda.

Skaffa kunskaper om vad teamet behöver

En utbildad ledaren har lärt sig vad deras team behöver för att göra sina arbetsuppgifter och uppfyller dessutom sina egna mål. Genom utbildningsinsatser som ger värdefulla insikter kring att leda skapar den utbildade ledaren rätt förutsättningar. De delegerar uppgifter till sin personal och håller dem ansvariga för att de blir utförda, men de tar också ansvar för om laget misslyckas. Genom ledarskapsträning har de lärt sig att ingen blir en bra ledare om han eller hon vill göra allt själv eller få all ära för att göra det.

Ledarskapsutbildning och lärande för millenials

Millennials i synnerhet anser ledarskapsutbildning är en jobbförmån. PwC’s rapport om Millennials At Work fann att millennials var mer intresserade av lärande och utveckling än av andra fördelar, inklusive bonusar. De är också intresserade av att bli ledare och det snabbt. 52% av de som svarande sa att de hellre skulle välja ett jobb innebär ett snabbt avancemang före ett jobb med en högre lön.

Utbildning ger ledare ökad ledarskapsförmåga

Så varför är inte alla starka ledare? Det är inte för att de saknar förmågan att leda. Det beror helt enkelt på att de flesta chefer inte får den vägledning de behöver innan de placeras i ledarroller. För att kunna leva upp till visioner, värderingar och strategier behöver ledare få information om hur de kan stärka sin förmåga att uppfylla organisationens mål. Om dessa färdigheter och förmågor lämnas till sitt öde kommer ledarna inte att uppnå önskad effekt och effektivitet. Att ge ledare utbildning kommer därför att föra dem ett steg närmare att nå organisatoriska mål.

Lär dig nödvändiga kunskaper och färdigheter

Kom rätt förberedd till jobbet som ledare genom att skaffa dig helt nödvändiga färdigheter i att leda. Då slipper du hög personalomsättning, låg produktivitet, dåliga beslut, missnöjda kunder osv. Kunskaperna du har inhämtat under din ledarskapsutbildning gör att du säkerställer ett gott ledarskap. Listan över vad dåligt ledarskap kan medföra kan göras lång. Faktum är att det är mer  kostnadseffektivt att utbilda och utveckla befintliga medarbetare till ledare, än att anställa ledare utifrån.

Ledarskapsprogram förbättrar färdigheterna att leda

Ett ledarskapsprogram tar upp ledarens olika uppgifterDessutom måste effektiva ledare få fortsätta att förbättra sina färdigheter och förmågor genom ledarskapsutbildningsprogram för att uppfylla organisationens mål och utveckla sina medarbetare. ”Ledarskap handlar egentligen om lärande, och lärande handlar egentligen om ledarskap”, säger Marshall Goldsmith och Sam Shriver. Om du har svårt att svara på oväntade utmaningar i ledarskapet, eller om du helt enkelt är intresserad av att förbättra dina ledarskapsfärdigheter, bör du starkt överväga att boka in dig på en ledarskapsutbildning.

Ledarskapsutbildning skapar nytta för företaget

Ledarskapsutbildning är inte bara till nytta för de anställda, det är också fördelaktigt för företaget. Genom att ge dina medarbetare ledarroller förstår du redan deras förmågor, arbetsmoral och professionella drivkraft för att lyckas. Men om anställda saknar nödvändiga färdigheter och utbildning kan det vara riskabelt att ge dem ledarroller. Dina medarbetare kan utmärka sig över förväntningarna i sina nuvarande roller, men de kanske är mindre framgångsrika i ledarroller.

Lärande för ledaren

Ledarskap och lärande är avgörande för varje organisations långsiktiga framgång. Oavsett om du tror att ledare är födda eller skapade måste ni investera i ledarskapsutveckling. Så bygger ni högpresterande team, optimerar era medarbetares expertis och förbereder nästa generations ledare. Här är åtta goda  anledningar till varför ditt företag kommer att dra nytta av investeringar i ledarskapsutbildning:

Kunskaper om vägledning av personalen

Genom att utbilda era chefer i effektiva ledarskapsfärdigheter kan ni öka produktiviteten hos er personal. Ledare finns för att vägleda personalen och se till att de presterar på eller över förväntan. De är ledarna som har förmågan att bedöma problem, hantera situationer och tillhandahålla förnuftiga lösningar. Med rätt ledarskap kan produktiviteten öka. Ledarskapsutbildning skapar  möjligheter för medarbetarna att nå nya höjder och uppsatta mål.

Utbilda personalen också

På detta sätt förbättras prestandan eftersom medarbetarna strävar efter att utveckla sina färdigheter. Anställda är mer benägna att hålla fokus och öka sina prestationsnivåer när de arbetar mot sitt mål. Många medarbetare är oengagerade, vill ha mer utbildning och vill veta att deras arbetsgivare bryr sig om och satsar på deras framtid. De vill veta att det finns möjligheter att avancera inom organisationen. Deras karriärväg får inte kännas som en återvändsgränd.

Lärande ökar engagemanget

När du ger dina medarbetare en roll i ditt företags framtid svarar de med lojalitet. Att utveckla egen personal är också billigare än rekrytera nya. Du sparar pengar genom att inte lägga medel på reklam, annonser, rekryteringsavgifter, rese- och omplaceringskostnader etc. När det gäller personalomsättning är den vanligaste orsaken till att medarbetares slutar en dålig chef, det vill säga dåligt ledarskap. Dåligt ledarskap kan innebära att ledaren inte skapar förutsättningar för sitt eget eller personalens lärande.

Utbildningsprogram gör att framtidens ledare säkras

Du behöver vara strategisk när det gäller att utveckla och vårda framtidens ledare. Utan en plan ges ledarskapstjänster ofta till de mest framåtriktade personerna med dominerande personligheter. Att få ledare med kvalitet handlar om en kombination av rätt kvaliteter och rätt utbildning. Identifiera de personer som har vad som krävs och ge dem riktad ledarskapsutbildning. När ni vårdar  framtida ledare blir det lättare att hela tiden ha goda ledare att tillgå. Ni öppnar upp för karriärvägar till anställda, vilket ytterligare ökar bevarandet.

Ledaregenskaper och förmågor förbättras

Ett utbildningsprogram för ledare kommer att lära dem nya strategier som förbättrar deras initiativförmåga och engagemang. Genom att lära sig nya saker kan era ledare växa med sina färdigheter, vilket kan hjälpa dem att bli ännu bättre anpassade till sin roll som ledare. Ledarens engagemang ökar eftersom de känner sig motiverade av att införa nya strategier och  prova nya färdigheter i sina roller. En känsla av aktivt ansvar för att föreslå förbättringar infinner sig och behovet av att förbättra sig ökar. Bra ledare har alltid en plan. De analyserar omständigheterna kring sina ledarskapsmöjligheter. De fastställer mätbara mål som i slutändan kommer att avgöra graden av framgång och effektivitet.

Kunskaperna kring riskhanteringen blir bättre

I all verksamhet finns det risker av olika slag. Ni behöver därför utbilda era ledare inom riskhantering, så att de får en strategisk vision och riskhanteringsförmåga. Att förbättra ledarnas riskhanteringsförmåga kommer att innebära ett stort mervärde till alla organisationer.

Projektledarskapet förbättras under en ledarskapsutbildning

Utbildning i projektledarskapAlla ledare kommer förr eller senare i kontakt med ett projekt. Utan tillräckliga projektledarfärdigheter kommer ledarna sannolikt att försöka hantera alla aspekter av ett projekt, vilket inte fungerar. Detta kan göra att projektet missar målet och kan sluta i kostnader för verksamheten. Projektmedlemmarnas moral kan även påverkas negativt på grund av felaktig vägledning och ökad stress. Genom att era ledare får utveckla effektiva ledarskapsfärdigheter kommer de att lättare kunna hantera sina team och slutföra sina projekt enligt tidsplanen. Denna ökade effektivitet kommer att öka er totala produktivitet och resultera i bättre resultat.

Kunskapsinhämtning påverkar företagskulturen positivt

Att investera i ledarskapsutbildning sänder ett budskap till era medarbetare: vi bryr oss om er. Vi vill inspirera till att ni kan uppfylla och överträffa era förväntningar. Utbildningsprogram som även innehåller coachning kan öka medarbetarnas arbetsglädje och göra företaget till en bra arbetsplats. Ledarskapsutvecklingsprogram stärker också en organisations vision, mission och värderingar genom att föregå med gott exempel.

Hantera förändringar snabbt och effektivt genom lärande

Ledarskapsutbildning och utveckling inom ledarskapsområdet hjälper er även att hitta rätt i utmanande tider. Effektivt lärande ökar era ledares förmåga att reagera snabbt i oförutsägbara situationer. Ett effektivt ledarskap är avgörande i kritiska tider som innebär drastiska förändringar, personalminskningar, omstruktureringar och så vidare.

Rulla till toppen