Lär dig att sätta mål

Utbilda dig i att sätta mål

En ledarskapsutbildning lär dig att sätta målUnder en ledarskapsutbildning för ledare och chefer får du bl a lära dig att ditt uppdrag är att driva din verksamhet framåt. Du får insikter om att en del av detta är att du lär dig att sätta mål. Det är inte alltid så lätt, därför kan du behöva gå en utbildning som fokuserar på just mål och målformulering. De flesta utbildningsprogram för ledare innehåller dessa avsnitt, eftersom de är så viktiga. Du behöver kunskaper om hur du ska göra i praktiken för att klargöra i vilken riktning du och ditt team ska gå, och för att säkerställa att alla vet om vad det innebär.

Utbildning lär dig om mål

En utbildning lär dig effektiva sätt att formulera mål. Sedan måste målen föras ut i verksamheten. En ledarskapsutbildning online kan vara ett snabbt och effektivt sätt att skaffa nya kunskaper. Ingen behöver lägga ner tid på resor och ni spar även kostnader. Under utbildningen får ni kunskaper som gör det enklare att skapa underlag för diskussioner. Se till att målen diskuteras så att alla medarbetare är med på vart de och verksamheten är på väg och vad dina förväntningar är på dem.

Ledarskapsutbildning tar upp SMARTa mål

Det är vanligt att en ledarskapsutbildning tar upp SMARTa mål, för att skapa en tydlighet gällande mål. Utbildningen lär dig använda denna praktiska metod, vilken kommer att underlätta för dig. Akronymen SMART står för Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta mål. Under en utbildning förklarar vi vad detta innebär och du får en kort förklaring i följande text. Det är lämpligt att gå en utbildning för att verkligen få tid att lära dig att sätt mål på ett smart sätt.

Lär dig sätta specifika och mätbara mål

Genom träning och utbildning blir du bra på att sätta både specifika och mätbara mål. Detta innebär att du får kunskaper om att de mål du sätter ska vara så tydliga att det inte råder någon tveksamhet om vad du avser. Till exempel är målet ”öka intäkterna” inte specifikt, medan ”att öka intäkterna med 10%” anger precis vad du avser. Lär dig att sätta mål som du kan mäta med någon form av enhet. Här kan det vara bra att försöka hitta en ledarskapsutbildning som tar upp ämnet. Det kan till exempel handla om siffror, mängder, enkäter av upplevelser och så vidare. För att använda exemplet ovan; att öka intäkterna med 10 % mätbart – man vet när man är klar, det vill säga när intäkterna ökat med 10 %.

Få färdigheter i att skapa accepterade mål

Öva upp färdigheterna i att sätta målUtveckla din färdigheter i att sätta mål som kan bli både accepterade och som är realistiska. Det innebär att du lär dig metoder för att alla som ska arbeta med eller omfattas av målen är medvetna om dem och vad de innebär. Målen bör därför vara kommunicerade med alla medarbetare på ett sådant sätt att de är rätt uppfattade och meningsfulla för medarbetarna.

Utbildning för dina medarbetare

Som ledare måste du lära dig att kommunicera målen på ett sätt som gör att medarbetarna förstår varför de är viktiga och varför medarbetarens enskilda insats är viktig för att man ska kunna ta sig dit. Den som vill öka intäkterna med 10 % bör av den anledningen ha en viss motivation för uppdraget för att lyckas. Behöver ni kompetensutveckling för att nå målen? Boka i så fall in dina medarbetare på en ledarskapsutbildning, det kommer att spara både tid och ansträngning.

En ledarskapsutbildning lär dig om tidsatta mål

Ledarskapsutbildning handlar om att leda mot målen, men de måste vara möjliga att uppnå. Utbildningar för ledare tar därför sikte på att lära dig sätta mål som är rimliga att uppnå. Att ha som målsättning att öka intäkterna med 10 % två dagar är inte realistiskt. Du inser efter en utbildning att risken att motivationen helt upphör om man spänner bågen orimligt högt. Att istället satsa på att öka intäkterna med 10 % under de kommande sex månaderna är mer rimligt, och gör att du kan lägga en plan för måluppfyllelsen.

Lär dig när du ska gå vidare med nästa mål

Sedan går vi vidare och lär dig att sätta tidsatta mål. Dessa mål innebär att det finns en tydlig tidsram för när målet ska vara uppnått. Det låter kanske enkelt men du behöver ofta bygga på dina kunskaper med utbildningsprogram om mål. Målet ovan, att öka intäkterna med 10 % inom sex månader är tydligt tidsatt. Man vet när deadline för att uppnå målet infinner sig.

Öva upp dina färdigheter i att sätta mål för din verksamhet

Det går att öva upp färdigheterna som gör att du kan sätta bra mål för din grupp. Att du lär dig att jobba efter SMARTa mål-modellen ger dig en bra grund att arbeta vidare från. Det är en ganska enkel modell att följa, men att gå en ledarskapsutbildning i ämnet snabbar upp inlärningskurvan. Du förbättrar kompetensen som handlar om målstyrning och målsättning, vilket är bra kunskaper att få när du jobbar med mål.

Ledarskapsträning ger övning

ledarskapsutbildning om målSom du förstår är det mycket viktigt att du lär dig att sätta mål för den verksamhet du leder, men du måste även tänka på hur du sätter upp dessa. Ledarskapsträning ger övning och modeller för målsättning som du kan börja använda direkt. Boka in dig på en utbildning som passar dig. Hjärtum Utbildning har flera olika utbildningar inom ledarskapsområdet och vi erbjuder många utbildningsdatum att välja bland. Välkommen!

Rulla till toppen