Utbilda dig i coachande ledarskap

En ledarskapsutbildning lär dig om coachning

En utbildning i coachning för ledareNär du går en utbildning som tar upp coachande ledarskap lär du dig ett mycket bra ledningsverktyg. I ett coachande ledarskap sätter du din medarbetare vid rodret till sin egen utveckling. Med hjälp av ledarskapsutbildning online, eller en fysisk utbildning för ledare, lär du dig om coachning och du gör det på distans. Att coacha har visat sig vara ett mycket effektivt och pedagogiskt sätt att föra medarbetaren framåt. Din uppgift som coach är huvudsakligen att lyssna till medarbetaren. Du ska ge relevant feedback, ställa frågor som leder i rätt riktning samt stimulera till förändring genom sporrande uppgifter.

En utbildning tar upp coachens roll

Detta är inte alltid så lätt som det verkar, varför en utbildning är väl använd tid. Du behöver lära dig vilken roll du har som coach. Det är viktigt att du lär dig att lyssna så att du förstår medarbetaren. Du behöver kunskap om hur du sätter dig in i vad han eller hon vill åstadkomma. Först då kan du vara det bollplank som coachen ska vara. Den inkännande och lyssnade delen är därför mycket viktig och du kan öva på det under en utbildning i coachande ledarskap. Att öva i en trygg utbildningsmiljö är användbart för din vidare utveckling.

Få kunskap om återkoppling

Under en ledarskapsutbildning med coaching lär du dig också hur du gör för att ge bra och konstruktiv återkoppling till din medarbetare. Det här är en viktig kompetens för ledaren som går att utveckla genom träning och utbildning. Under coachningens gång kommer det att bli perioder som är jobbiga och mödosamma för den som blir coachad. Du behöver förstå att förändring inte alltid är lätt att åstadkomma och kräver mycket av medarbetaren.

Övningsuppgifter under en kurs i coachning

Han eller hon måste våga pröva okända väger och utsätta sig för uppgifter som kan kännas obekväma och besvärliga. Den egna komfortzonen är svår att ta sig ur, det är ju lättare att göra som man alltid har gjort. Här blir din uppgift som coach mycket viktig. Coachning ingår ofta som en del under en ledarskapskurs som tar upp ledarskapets grunder, eftersom det är en baskunskap att känna till. Ofta genomförs speciella övningsuppgifter med fokus på att lära sig att lyssna på ett aktivt sätt.

En ledarskapsutbildning ger dig bra verktyg

Din ledarskapsutbildning ger dig bra verktyg för vilka frågor du ska ställa för att ditt coachande ledarskap ska lotsa medarbetaren hela vägen, genom de snåriga och jobbiga förändringarna, fram till målflaggan. Se till att medarbetaren behåller fokus och skärpa på målet. Uppmuntra genom att peka på det positiva som kommer i samband med målgången. Poängtera att om han eller hon fortsätter som förut så blir också allting precis som förut och det var ju inte meningen. Avsikten är att gå framåt och uppåt, inte i sidled. Något som låter enkelt men som behöver lyftas fram och påminnas om, igen och igen.

Många tips under en utbildning

Du får många tips under utbildningenEtt tips du ofta får under en utbildning som riktar sig mot ledare är att ge en relevant arbetsuppgift till medarbetaren. På detta sätt kan du följa upp en enskild uppgift och se hur medarbetaren övar in nya vanor. Bara genom att våga prova att göra saker på ett nytt sätt kan öppna dörrarna för ett nytt sätt att se på saker och ting. Din utbildning hjälper dig att utforma uppgifterna på rätt sätt, så att det känns som att medarbetaren själv konstruerar utmaningarna. Kom ihåg att det är kärnan i coachning, att medarbetaren själv ska komma framåt, du ska vara lotsen och den som hela tiden ser till att spåret mot målgången följs.

Träning i coachning är ett stöd för dig

En ledarskapskurs som också tar upp coachande ledarskap lär dig hur du ska agera som coach. Detta är bra ledarskapsträning och ger massor av nyttig kunskap. Som du märker innebär ett coachande ledarskap att du hela tiden är med på resan, men inte som utförare utan som bisittare. Din utbildning är här ett gott stöd så att du lär dig göra rätt, det är annars lätt att ta över för mycket, eftersom du ju så gärna vill att medarbetaren ska lyckas.

At utbilda sig är att påbörja en lärande process

Det gäller för dig att skapa rätt förutsättningar för medarbetarens lärande process. Du själv behöver ha tillräckligt med kunskaper om coachning, vilket du får under när du utbildar dig. Du lär dig hur du får medarbetaren att inse att allt som behövs finns inom dem själva och att de bär på potentialen att nå framgång. Uppmuntra nyfikenhet genom att själv vara nyfiken på hur medarbetaren tänker och resonerar. Skapa framtidstro genom att visa tillit och tro på medarbetarens egen förmåga till förändring. Detta och mycket mer står på utbildningsprogrammet när du väljer att utbilda dig vidare inom att coacha.

Rulla till toppen