Utbildning i ledarskap

Vilken utbildning i ledarskap ska jag gå?

Välj en bra ledarskapsutbildning och, framför allt, välj en utbildning i ledarskap som passar för din ledarskapsnivå och dina utvecklingsområden. Ledarskapsnivån handlar om var du befinner dig i karriären. Antingen har du nyss tillträtt en befattning som ledare eller kommer du att påbörja en sådan tjänst inom kort. Eller så har du arbetat några år som chef eller ledare och vill nu lära dig mer? Välj den ledarskapsutbildning som passar bäst in på den nivå du befinner dig.

Alla har vi olika områden som vi vill och behöver utveckla i vår roll som ledare. En utbildning kan innehålla områden som att ge feedback till sina medarbetare och att förbättra förmågan att ta emot åsikter från andra. Du kanske vill bli bättre på att göra dig hörd på mötena och få andra att verkligen lyssna till dina förslag. Eller så behöver du tona ner dig lite och släppa fram andras åsikter. Att gå en ledarskapsutbildning hjälper dig att dels bli medveten om dina starka och svaga sidor, dels att göra något åt dem. Det är först när vi förstår vad som behöver förändras som vi verkligen kan förändras och med förändringen kommer utvecklingen.

Genom att välja utbildning efter din nivå och dina utvecklingsområden slår du två flugor i en smäll: du hamnar på en ledarskapsutbildning som utgår från din nivås frågeställningar och du får en chans att utvecklas till din nästa ledarskapsnivå.

Spelar det någon roll vilken utbildningsleverantör jag väljer?

Ja, absolut! Välj gärna en leverantör som har flera olika utbildningar att välja bland och det är speciellt bra om det finns fortsättningsutbildningar. Hjärtum Utbildning har flera utbildningar för god kompetensutveckling. Titta sedan även efter vad andra som har gått utbildningarna säger om kursen och kursledaren. En bra utbildare visar citat från tidigare kursdeltagare på sin hemsida. Dessa ger dig en bra uppfattning om utbildningen. I dessa tider är det även viktigt att utbildning på distans erbjuds, så att du kan välja om du vill vara med i klassrummet eller hemifrån.

Om du ska hitta utbildning i ledarskap för ditt team är det några saker som du behöver tänka på:

Lär känna ditt team ordentligt

Ett team består av flera olika individer med ofta helt olika personligheter. Att leda ett team som har många olika viljor och olika inställning till arbetet, företaget och livet i stort kräver då att du har kunskap om individerna. Du behöver lära känna din grupp. Det som skapar motivation för en person kanske känns meningslöst för en annan. Du behöver först och främst lära dig att förstå vad det är som driver varje enskild individ. Drivkrafter är jätteviktigt och, för att göra det hela svårare, varierar med var personen befinner sig i livet och i karriären.

Utbilda före du delegerar

Var inte rädd för att överlåta ansvaret för en uppgift till någon i teamet. Du måste nämligen inte ha kontroll över varje enskild detalj. Den ledare som snabbt ser till att lära sig konsten att delegera kommer att skapa framgång för både teamet och sig själv som ledare. För att lyckas med att delegera behöver du kunna matcha rätt uppgift med rätt person. Saknas det kunskaper inom ett ämne ser den framgångsrika ledaren till att täppa igen kunskapsluckan med kurser som ger rätt lärdomar. Därefter kan du delegera uppgifter inom detta område på ett enklare sätt.

Se till att vara tydlig med förväntningar

En viktig uppgift du har som ledare är att försäkra dig om att din grupp verkligen har förstått arbetsuppgifterna. Det är med andra ord ditt ansvar att du själv har tillräckligt med kunskaper för att kunna förklara på ett bra sätt. Du behöver även kunna förklara vad slutresultatet bör bli, så att gruppen eller individen inte skjuter över, under eller bredvid målet. Om du inte kan svara på gruppens frågor om en uppgift kommer du att förlora i förtroende. Om du behöver mer kunskaper så gå med andra ord en ledarskapsutbildning inom området och få de insikter som behövs.

Utbildning i ledarskap: att coacha grupper och team

Passa gärna på att boka in dig på en intensivutbildning i att coacha ett team. En sådan utbildning ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper om hur du ska kunna coacha grupper på mest effektiva sätt. Du får kunskap och självförtroende i att använda gruppcoachning som verktyg och på så sätt ta genaste vägen mot högpresterande och effektiva team. Målgruppen för en utbildning i att coacha grupper är främst dig som leder grupper, vill arbeta med gruppcoachning, vill komplettera din utbildning som coach med gruppcoachkompetens eller  vill ha bra redskap och metoder i arbetet med grupper.

Målet med utbildningen kan vara att ge dig en tydlig och enkel process att följa, effektiva verktyg att använda och praktisk träning av dina nyvunna färdigheter. Det innebär bl a att du lär dig att:

  • välja rätt gruppcoachningsmetod
  • handskas med teamkonflikter
  • öka gruppdynamiken
  • strukturera effektiva handlingsplaner för team

Innehåll i en utbildning i ledarskap och att coacha team

Vad är gruppcoachning och individuell coachning i grupp?
De mest betydande skillnaderna
Definitioner och struktur

Hur fungerar en grupp?
Vanliga grupproller
Hantera rollerna i gruppen
Grupprocesser
En grupps möjligheter och begränsningar

Vem är jag som gruppcoach?
Gruppcoachens roll
Att utveckla min personliga gruppcoachroll

Effektiv träning i gruppcoachning
Praktisk teamcoachning

Metoder i gruppcoachning
Coacha en grupp att coacha varandra individuellt i gruppen
Lotsa en grupp mot ett gemensamt mål
Coacha respektive gruppmedlem inom gruppen

Utbildning i ledarskap - Att coach grupper och team