Utbildning i ledarskap

Vilken utbildning i ledarskap ska jag gå?

Det här är en bra fråga och den har egentligen bara ett svar: du ska gå den utbildning i ledarskap som passar för din ledarskapsnivå och dina utvecklingsområden.

Ledarskapsnivån handlar om var du befinner dig i karriären. Har du nyss tillträtt en befattning som ledare? Kommer du att påbörja en sådan tjänst inom kort? Eller har du arbetat några år som chef eller ledare och vill nu lära dig mer? Välj den ledarskapsutbildning som passar bäst in på den nivå du befinner dig.

Alla har vi olika områden som vi vill och behöver utveckla i vår roll som ledare. Någon behöver bli bättre på att ge feedback till sina medarbetare, och en annan behöver förbättra sin förmåga att ta emot åsikter från andra. Du kanske vill bli bättre på att göra dig hörd på mötena och få andra att verkligen lyssna till dina förslag. Eller så behöver du tona ner dig lite och släppa fram andras åsikter. Att gå en utbildning inom ledarskap hjälper dig att dels bli medveten om dina starka och svaga sidor, dels att göra något åt dem. Det är först när vi förstår vad som behöver förändras som vi verkligen kan förändras och med förändringen kommer utvecklingen.

Genom att välja utbildning efter din nivå och dina utvecklingsområden slår du två flugor i en smäll: du hamnar på en ledarskapsutbildning som utgår från din nivås frågeställningar och du får en chans att utvecklas till din nästa ledarskapsnivå.

Spelar det någon roll vilken utbildningsleverantör jag väljer?

Ja, absolut! Välj gärna en leverantör som har flera olika utbildningar att välja bland och det är speciellt bra om det finns fortsättningsutbildningar. Titta sedan även efter vad andra som har gått utbildningarna säger om kursen och kursledaren. En bra utbildare visar citat från tidigare kursdeltagare på sin hemsida. Dessa ger dig en bra uppfattning om utbildningen. I dessa tider är det även viktigt att utbildning på distans erbjuds, så att du kan välja om du vill vara med i klassrummet eller hemifrån.

Om du ska hitta utbildningar för ditt team är det några saker som du behöver tänka på:

Lär känna ditt team ordentligt

Ett team består av flera olika individer med ofta helt olika personligheter. För att kunna leda ett team som har många olika viljor och olika inställning till arbetet, företaget och livet i stort kräver att du har kunskap om individerna. Du behöver lära känna din grupp. Det som skapar motivation för en person kanske känns meningslöst för en annan. Du behöver lära dig att förstå vad det är som driver varje enskild individ. Drivkrafter är jätteviktigt och, för att göra det hela svårare, varierar med var personen befinner sig i livet och i karriären.

Utbilda före du delegerar

Var inte rädd för att överlåta ansvaret för en uppgift till någon i teamet. Du måste inte ha kontroll över varje enskild detalj. Den ledare som snabbt ser till att lära sig konsten att delegera kommer att skapa framgång för både teamet och sig själv som ledare. För att lyckas med att delegera behöver du kunna matcha rätt uppgift med rätt person. Saknas det kunskaper inom ett ämne ser den framgångsrika ledaren till att täppa igen kunskapsluckan med kurser som ger rätt lärdomar. Därefter kan uppgifter inom detta område delegeras.

Se till att vara tydlig med förväntningar

En viktig uppgift du har som ledare är att försäkra dig om att din grupp verkligen har förstått arbetsuppgifterna. Det är ditt ansvar att du själv har tillräckligt med kunskaper för att kunna förklara på ett bra sätt. Du behöver även kunna förklara vad slutresultatet förväntas bli, så att gruppen eller individen inte skjuter över, under eller bredvid målet. Om du inte kan svara på gruppens frågor om en uppgift kommer du att förlora i förtroende. Om du behöver mer kunskaper så gå en ledarskapsutbildning inom området och få de insikter som behövs.