Skapa arbetsglädje när du är ny som chef

Att skapa arbetsglädje när du är ny som chef

De flesta människor behöver mer än bara lön för att motivera sig att gå till jobbet. Du behöver därför skapa arbetsglädje när du är ny som chef. En arbetsplats är så mycket mer än ett ställe där man utför arbetsuppgifter åtta timmar om dagen för att sedan få betalt. Det är viktigt att du lär dig hur du aktivt kan arbeta för att skapa ett trivsamt arbetsklimat. När man frågar människor om vad som ger dem arbetsglädje brukar många säga att det är starkt förknippat med att arbetet känns meningsfullt, samt att man har kollegor man trivs med. Därtill brukar ledarskapet väga tungt, för att arbetet ska kännas roligt att gå till. Se därför till att skaffa dig kunskaper genom t ex en bra ledarskapsutbildning, som innehåller området arbetsglädje.

Ledarskapsutbildning och arbetsglädje

Arbetsglädje handlar också om att nå mål för verksamheten och få kvitto på att det arbete man gemensamt lagt ner också ger resultat. En ledarskapsutbildning handlar mycket om mål. Som chef kan du hjälpa ditt team med att förstå i vilket sammanhang de befinner sig och varför just deras arbete är viktigt. Om just ditt team tillverkar en komponent till en telefon, hjälp dem att se sammanhanget: delen i telefonen ger människor möjlighet till att kommunicera med varandra och skapa kontakter. Alla jobb är viktiga och alla medarbetares kunskaper är viktiga. Du som chef kan hjälpa dina medarbetare att förstå och påminna sig om i vilket sammanhang de befinner sig och varför just deras arbete är viktigt. Om det behövs, utveckla deras kompetenser med en kurs inom ett relevant område.

Att skapa arbetsglädje när du är ny som chef kan innebära att du initierar en diskussion med dina medarbetare vad som ger just dem arbetsglädje. Ofta är det inte särskilt avancerade saker som krävs. Att ha en god arbetsmiljö, ett fungerande team och få uppskattning för sina insatser brukar vara det man önskar. Så hur kan du tillsammans med ditt team skapa detta?

Gå en ledarskapsutbildning som lär dig:

  1. Vad skapar arbetsglädje för dig?
  2. Vilka uppgifter kan du delegera idag?
  3. Kan du delegera mer?
  4. Hur kan du öka delaktigheten i ditt team?

Ledarskapsutbildning kan visa vägen

En ledarskapsutbildning kan vara mycket värdefull när det gäller att skapa arbetsglädje när du är ny som chef. Under en sådan utbildning får du lära dig hur en grupp fungerar och interagerar med varandra. Du lär dig vilka mekanismer det är som styr gruppens trivsel. Gruppens sammansättning och dynamiken mellan dess medlemmar är A och O för att skapa arbetsglädje när du är ny som chef. Som ny i rollen kan du inte känna till hur allt detta fungerar, utan har behov av att lära dig mer med hjälp av en ledarskapsutbildning.