Ledarskapsutbildning lär dig om fallgroparna

Lär dig om fallgroparna under en ledarskapsutbildning

En grundläggande ledarskapsutbildning kan lära dig mycket om ledarskapets fallgropar. Du har stor nytta av dessa förebyggande kunskaper inom ledarskapsområdet och sparar både tid och vedermöda på att undvika misstagen. Är det till exempel alltid så att ju mer information du har, desto lättare blir det att fatta viktiga beslut? Det är en av de vanligaste beslutsfällorna. Experter på området har identifierat några av de de vanligaste fallgroparna. En ledarskapsutbildning lär dig om fallgroparna och hos oss på Hjärtum Utbildning får du många nya insikter du har stor nytta av.  Du lär dig om ledarskapet grunder och vad du behöver öva på för att behärska olika ledningssituationer. Du får bra kompetensutveckling för ledare och förbereder på ett bra sätt att möta hinder och fallgropar. Här kommer några exempel på gropar du kan falla i som ledare.

Ledarskapsutbildning om fallgrop 1 – 3

Gruppen fattar oftast sämre beslut än individer: Konsensusbeslut är väldigt svenskt och viljan att smälta in är en stark drivkraft. Ju fler som deltar i ett beslut, desto större är risken att ingen tar ansvar. Så undviker du dem: Ett bra sätt att undvika grupptänkande är att våga ta vara på mångfald. Se till att det finns människor i gruppen som har olika bakgrund och erfarenheter. Mångfald är ett viktigt inslag i ledarskapsutbildning.

Ju mer information, desto bättre beslut: Ju mer information vi har, desto säkrare är vi på att det beslut vi fattar är det rätta. Men risken är i stället att vi inte ser helheten för alla detaljer. Så undviker du dem: Tänk på att mycket information inte är detsamma som rätt och relevant information. Hälften kan vara bra.

Känslan är snabbare än tanken: Vi tror att fattar beslut på rationella grunder. I själva verket fattar vi mängder av beslut på magkänsla. Eftersom känslan är snabbast har den redan hunnit påverka oss innan vi tar del av informationen. Så undviker du den: Försök förstå och acceptera att du är människa. Motivet för dina beslut är inte alltid kända ens för dig själv. Denna sanning tas särskilt upp under en ledarskapsutbildning.

Ledarskapsutbildning om fallgrop 4 – 5

Ett säkert alternativ utklassar ett osäkert: Vi är programmerade att undvika risker och dras till det som är säkert. Då vi inte vet vad som händer i framtiden, vet vi heller inte vilken information som är viktig. Vi är flockvarelser och förlitar oss mer på den information som vi tror andra har än vår egen. Så undviker du den: Försök tänka tvärtom – det enda vi vet om framtiden är att den är osäker, och att inget blir som det har varit. En ledarskapsutbildning kan ge dig mod att tänka utanför boxen.

Kultur styr mer än beslutsstödsystem: Många företag använder mindre än hälften av informationen från sina stödsystem när beslut skall fattas. Närmare 80 procent har dålig eller ingen koll på hur ny tillgänglig information jackar in i befintliga beslutsprocesser. Så undviker du dem: Titta på hur beslutsprocessen ser ut i praktiken. Och tro inte att mer teknik löser problem med att ta beslut.

Ledarskapsutbildning lär dig om fallgroparna – hur då?

Varför är det så att ledarskapsutbildning lär dig om fallgroparna? Under en utbildning lär du dig mycket om vanliga misstag som andra har gjort och du får tips om hur du kan undvika de vanligaste hindren. Utbildningsledaren har stor erfarenhet av vad ledaren kan ställas inför för ledningssituationer och du får möjlighet att öva och diskutera olika scenarier. Detta är mycket användbart och gör att du snabbare hittar lösningarna när du ställs inför svåra situationer. Genom att du känner till att det kan hända, är du bättre förberedd och kan agera kraftfullt. Det är därför en ledarskapsutbildning lär dig om fallgroparna och ger dig verktyg för att parera dem.