Ledarskapsutbildning för ett hållbart ledarskap

Att välja rätt ledarskapsutbildning

Hur gör du för att välja en ledarskapsutbildning för ett hållbart ledarskap? Vilka kriterier behöver kursen uppfylla och vad är viktigt för dig att du ska få så stor behållning som möjligt? Det finns inget entydigt och enkelt svar på frågan, eftersom olika individer har olika behov och olika krav på innehållet i utbildningen. Generellt kan dock sägas att du bör leta efter följande punkter, om du är ny i rollen som ledare:

  • grundläggande information om vad det innebär att leda andra
  • i dagens läge bör du kunna välja om du vill gå i klassrum eller på distans
  • det ska vara en ledarskapsutbildning för ett hållbart ledarskap, dvs du ska få kunskaper som gör att du verkligen får kraft att orka vara ledare, även i jobbiga perioder
  • den ska ge en bra grund att stå på i din roll som ledare, dvs den ska ge praktiskt användbara kunskaper
  • den bör ta upp modet att leda, dvs vad det innebär att leda på ett starkt och modigt sätt

Får du dessa punkter på plats har du alla förutsättningar för att ledarskapsutbildningen ska ge dig det som du behöver.

Vad ger en ledarskapsutbildning för ett hållbart ledarskap?

Hållbarhet har blivit ett modeord och används ibland lite slarvigt och utan egentlig innebörd. För att orden verkligen ska betyda något för dig som ledare och för att den ledarskapsutbildning för ett hållbart ledarskap som du väljer ska få effekt är det viktigt att du får konkreta verktyg för att hantera de krav och förväntningar som ställs på dig i din yrkesroll som ledare. Vad är då ett konkret verktyg, frågar du dig kanske? Återigen kan det vara olika saker för olika individer men gemensamt är att du ska lära dig hur du leder din grupp, hur du hanterar svåra samtal, hur gruppdynamik fungerar samt hur du arbetar med motivation och engagemang i gruppen.

Ledarskapsutbildning för ett hållbart ledarskap
Det är viktigt att din ledarskapsutbildning ger dig praktiska redskap.

Efter utbildningen

När du kommer tillbaka till din arbetsplats efter ledarskapsutbildningen är du antagligen väldigt ”taggad” och inspirerad till att börja använda allt du lärt dig. Ta dig gärna lite tid första dagen efter utbildningen att begrunda lärdomarna och välja ut det som är viktigast för dig i just din arbetsvardag och prova ett av verktygen under första veckan, om tillfälle ges. Bli inte nedslagen om det inte fungerar exakt som du tänkt dig. Det tar tid att införa nya rutiner, ändrade synsätt och kanske blir dina medarbetare lite förvånade över din nya inställning. Ge dem lite tid att ta in att du har fått nya verktyg som du vill använda. Så småningom kommer de att se att det leder framåt, både för dem som grupp och för dem som individer.