Ledarskapsutbildning för ett hållbart ledarskap

Att välja rätt ledarskapsutbildning för ett hållbart ledarskap

Hur gör du för att välja en ledarskapsutbildning för ett hållbart ledarskap? Vilka kriterier behöver kursen uppfylla och vad är viktigt för dig att du ska få så stor behållning som möjligt? Det finns inget entydigt och enkelt svar på frågan, eftersom olika individer har olika behov och olika krav på innehållet i utbildningen. Generellt kan dock sägas att du bör leta efter följande punkter, om du är ny i rollen som ledare:

  • grundläggande information om vad det innebär att leda andra
  • i dagens läge bör du kunna välja om du vill gå i klassrum eller på distans
  • det ska vara en ledarskapsutbildning för ett hållbart ledarskap, dvs du ska få kunskaper som gör att du verkligen får kraft att orka vara ledare, även i jobbiga perioder
  • den ska ge en bra grund att stå på i din roll som ledare, dvs den ska ge praktiskt användbara kunskaper
  • den bör ta upp modet att leda, dvs vad det innebär att leda på ett starkt och modigt sätt

Får du dessa punkter på plats har du alla förutsättningar för att ledarskapsutbildningen ska ge dig det som du behöver.

Vad ger en ledarskapsutbildning för ett hållbart ledarskap?

Hållbarhet har blivit ett modeord och används ibland lite slarvigt och utan egentlig innebörd. För att orden verkligen ska betyda något för dig som ledare och för att den ledarskapsutbildning för ett hållbart ledarskap som du väljer ska få effekt är det viktigt att du får konkreta verktyg för att hantera de krav och förväntningar som ställs på dig i din yrkesroll som ledare. Vad är då ett konkret verktyg, frågar du dig kanske? Återigen kan det vara olika saker för olika individer men gemensamt är att du ska lära dig hur du leder din grupp, hur du hanterar svåra samtal, hur gruppdynamik fungerar samt hur du arbetar med motivation och engagemang i gruppen.

Ledarskapsutbildning för ett hållbart ledarskap
Det är viktigt att din ledarskapsutbildning ger dig praktiska redskap.

Efter utbildningen

När du kommer tillbaka till din arbetsplats efter ledarskapsutbildningen är du antagligen väldigt ”taggad” och inspirerad till att börja använda allt du lärt dig. Ta dig gärna lite tid första dagen efter utbildningen att begrunda lärdomarna. Välj ut det som är viktigast för dig i just din arbetsvardag och prova ett av verktygen under första veckan. Bli inte nedslagen om det inte fungerar exakt som du tänkt dig. Det tar tid att införa nya rutiner, ändrade synsätt och kanske blir dina medarbetare lite förvånade över din nya inställning. Ge dem lite tid att ta in att du har fått nya verktyg som du vill använda. Så småningom kommer de att se att det leder framåt, både för dem som grupp och för dem som individer.

Exempel på kursbeskrivning

Om du vill vidareutveckla ditt ledarskap mot att bli mer hållbart bör du leta efter en utbildning som för dig ytterligare ett steg framåt i din utveckling som ledare. Utbildningen kan t e x ha en inriktning mot att leda genom samverkan, målinriktning, ödmjukhet och respekt. Efter en sådan kurs får du  verktyg som är direkt användbara i din roll som ledare. Detta tillsammans med ökad självkännedom samt kunskap och förståelse för individers och gruppers utveckling utgör grunden för utbildningsdagarna. Målgruppen för ledarskapsutbildningen är främst till dig som har arbetat som chef eller ledare en period. Du kan t ex leda grupper, team, avdelningar eller organisationer. Du kan antingen ha en formell chefstitel eller vara ledare utan att vara chef.

Målet med kursen kan vara att:

  • ge antal verktyg att använda i din ledarroll
  • skapa inspiration och förutsättningar att själva utveckla ditt ledarskap
  • öka din självkännedom, som en viktig referenspunkt i mötet med andra
  • ge ökad kunskap och förståelse för individers och gruppers utveckling
  • skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra ledare

Framgångsfaktorer för ledaren

Under utbildningen lär du dig framgångsfaktorerna för att bli en dynamisk ledare. Du får kunskaper som lär dig förstå mer om gruppdynamik och gruppers utveckling, hur du coachar ditt team framåt mot maximal prestation och hur du skapar framtidens lärande organisation. Ökad insikt om dig själv och ditt eget agerande lär du dig också, samt hur detta påverkar andra och du lämnar kursen med vetskap om vad som krävs av en riktigt bra ledare.

Du lär dig hur du utvecklar en arbetsgrupp till ett vinnande team och hur du tar fram gruppens drivkrafter. Genom att lära dig att coacha kan du ta teamet till topprestationer, hantera och vända negativa beteenden och motverka stress och oro på arbetsplatsen. Du får insikter om hur du kan utveckla en lärande organisation, som enklare kan hantera förändringar och tackla oförutsedda händelser.