Ledarskapskurser

Ledarskapskurser ökar tryggheten för ledare

Förbered dig med någon av våra ledarskapskurser! När du ska börja arbeta som ledare kan det kännas nervöst och kanske också lite övermäktigt. Visst är det jätteroligt att få förtroendet att leda en grupp, men med det följer både ökat ansvar och höjda förväntningar. Kommer jag att kunna leva upp till kraven? Hur kommer gruppen att se på mig nu? Förut var jag ju en av dem, nu ska jag säga åt dem vad de ska göra. Frågeställningarna kan vara många men det är onödigt att ligga vaken om nätterna och grubbla.

Ledarskapskurser lär dig ledarskapets grunder och vad det är som får grupper att samverka och nå gemensamma mål. En ledarskapskurs lär dig också att ta hand om dig själv. Om du bränner ditt ljus i båda ändar kommer det att bli jobbigt för dig. Se till att du jobbar och prioriterar på rätt sätt. Vitsen är att du ska jobba rätt, inte mer. En kurs kan ge dig verktyg för detta som du inte har tänkt på.

Att våga leda andra

Mod. Ett litet ord, men mycket viktigt. Utan mod är det svårt att vara en ledare, eftersom det ligger i ledarskapets natur att du kommer att hamna i obekväma situationer som du behöver ha mod och rätt kunskaper för att kunna lösa. Ibland måste du sticka ut hakan, även om det tar emot. Då kan det kännas tryggt att ha gått en kurs i konflikthantering eller svåra samtal. Vissa jobbiga samtal måste du hålla, fastän du egentligen inte vill. Det är mycket lättare att vika undan och hoppas på att problemet löser sig av sig självt. Om du har tur gör det det. Men oftast blir problemet bara större och till slut tar det över.

Det kan påverka en hel grupps arbete negativt. Det kan förorsaka onödigt lidande för de inblandade och för dig själv. Men med mod vågar du fatta beslut och gripa tag i problemet i ett tidigt skede, innan det hinner få fäste. En ledarskapskurs kan ge dig mycket värdefull kunskap om konflikter och dess olika stadier. Du lär dig metoder som gör att det blir enklare att lösa konflikten och du lär dig även hur du jobbar aktivt för att förebygga att de alls uppstår.

Ledarskapskurser i klassrum eller på distans

Kan man lära sig ledarskap genom att gå en distansutbildning? Absolut! Med dagens förträffliga teknik blir distansutbildningarna mycket effektiva och fungerar jättebra. Digitala grupprum gör övningarna enkla och roliga att utföra. Bra bild och ljudupptagning gör att du både ser och hör bra. Du slipper resor och kan delta även om du eller någon i din närhet skulle bli förkyld. Ledarskapskurser på distans är här för att stanna.

Sedan går det inte att förneka att en utbildning i klassrum är toppen på många sätt. Vi människor tycker helt enkelt om att ses i grupp. Därför kommer ledarskapsutbildning i klassrum att leva kvar, parallellt med onlinekurserna. Båda kommer att behövas i framtidens utbildningsverksamhet.

Kommunikativt ledarskap

Kännetecknande för ett kommunikativt ledarskap är framför allt att du som chef sätter dialogen och samtalet främst. Ledarskapskurser inom kommunikation visar att det är genom att prata, lyssna och kommunicera som du för verksamheten framåt och utvecklar dina medarbetare. I dagens företag sker förändringar hela tiden, och för att för att hänga med i trender, nåbarhet och nya krav från både anställda och kunder är det bra med en utbildning. Förmågan att kommunicera har blivit allt viktigare och de flesta chefer av idag är väl medvetna om att de måste synas i den dagliga verksamheten och vara närvarande, för att kunna snappa upp vad som sägs och visa intresse.

Just det här informella i ett kommunikativt ledarskap, dvs att vara med på fikarasterna, ha dörren in till kontoret öppen, stanna och byta några ord vid kopieringsapparaten osv, har visat sig vara bland det viktigaste du som chef kan använda dig av. En ledarskapskurs med kommunikation som tema lär dig att det handlar dels om att lyssna till vad som sägs utanför styrgrupper och ledningsmöten, dels att förmedla budskap på ett sätt som uppfattas positivt, involverande och ärligt. Just trovärdigheten är viktig. Det du säger måste vara äkta och ditt intresse av att höra vad medarbetarna har att säga måste vara uppriktigt.

Ledarskapskurser i kommunikativt ledarskap

Under våra ledarskapskurser inom kommunikation kommer du att lära dig många nya saker och vissa frågor kommer att ställas på sin spets. Är t ex e-post ett bra sätt att utöva ett kommunikativt ledarskap? En kurs visar dig att e-posten är ett utmärkt sätt att sända enkel information till många. Det går snabbt och alla får budskapet samtidigt. Under din ledarskapskurs lär du dig dock att ändå använda mediet med viss sparsamhet, i varje fall om du ska förmedla ett mer komplicerat budskap. Ett e-postmeddelande saknar ditt uttryck i ansiktet när du ska säga något, t ex informera om en större organisatorisk förändring. Det innehåller inte ditt kroppsspråk eller din betoning på vissa ord, för att understryka eller betona viktiga saker. Budskap som har stor genomslagskraft är bäst förmedlade öga mot öga.

Till din hjälp kan du ha tillgång till en informationsavdelning, i varje fall om du arbetar inom en större organisation. Denna kan vara ett stöd i ett kommunikativt ledarskap, eftersom de dels har kunskap inom kommunikationsområdet, dels har tillgång till fler kanaler än vad du som enskild chef har. T ex en interntidning, intranät och företagets hemsida. Under våra ledarskapskurser inom kommunikation får du fler tips och råd på vilken hjälp som står till buds och hur du bäst använder dig av den. Idag finns gott om hjälpmedel och du gör klokt i att använda dem som fungerar bäst för din verksamhet.

Ett vanligt dilemma för chefen idag är Facebook. Ska du, som ett led i ett kommunikativt ledarskap, vara vän med dina medarbetare på Facebook? Din ledarskapskurs säger dig att det inte finns ett enkelt svar på den frågan. Det bästa är om ditt företag utarbetar en gemensam policy för vad som ska gälla för alla, både chefer och medarbetare. Då vet alla vad de ska förhålla sig till och ingen behöver sur för att du inte är vän med dem på Facebook. De nya sociala mediernas era har bara börjat. Vi kommer säkerligen att se fler exempel på flervägskommunikation i framtiden.