Ledarskapets grunder

Ledarskapets grunder börjar med en ledarskapsutbildning

En grundläggande ledarskapsutbildning tar upp ledarskapets grunder. Som i så många fall är det viktigt att man har basen ordentligt på plats, för att kunna utvecklas vidare. Ledarskapet är inget undantag. Om du tar på dig en ledningsfunktion, utan att ha fått någon grund att stå på alls, är det mycket svårare att leda personalen. Det kan tyckas konstigt, men faktum är att många kastas in i ledarrollen och förväntas leda sin grupp effektivt och tydligt, utan att få gå en endast utbildningsdag. Kommer det att fungera friktionsfritt? Det är knappast troligt, speciellt om du sätts att plötsligt basa över dina tidigare kollegor. Att förvänta sig att Kerstin ena dagen ska se dig som en i gänget som hon brukar fika med, och den andra dagen ska se dig som den som ska berätta vad hon förväntas göra, är mycket begärt. Risken är överhängande att hon känner sig förvirrad och inte vet vilket ben hon ska stå på. Hade du fått gå en ledarskapsutbildning i förväg, hade du haft tillgång till både verktyg och insikter, som hade hjälpt både dig och Kerstin att finna er i den nya situationen.

Börja från grunden

Det allra bästa är att få mjukstarta som ledare, genom att få chansen att lära sig hur man gör när man leder. Tvärtemot vad många tror är det inte självklart. Många blir ledare som en belöning för ett bra utfört arbete som specialist inom sitt område. Du har presterat väl under en längre tid och ledningen behöver en ny ledare för gruppen du tillhör. Valet faller naturligt på dig och det är gott så, men kan de förvänta sig att du som duktig specialist också ska förstå hur det går till att leda gruppen? Är en bra specialist automatiskt en bra ledare? Naturligtvis inte, eftersom en ledare är en helt egen profession.

Ledarskapets grunder Hjärtum Utbildning
Plötsligt är du ledare över dina tidigare kollegor – har du ledarskapets grunder på plats?

En bra ledarskapsutbildning

Allt börjar med en bra ledarskapsutbildning. Vad ska den då innehålla för att täcka in ledarskapets grunder? Här är några exempel:

  • Ledarskapets grunder – vad innebär det att leda?
  • Min roll som ledare -förväntningar
  • Personligt ledarskap – så vill jag leda
  • Teamet – behov, roller och dynamik
  • Målsättning och motivation för gruppen
  • Få medarbetarna att växa
  • Kommunikationen i ledarskapet

Ovan ser du några av de viktiga byggstenarna som ett ledarskap vilar på. När du har dessa på plats kan du utvecklas vidare och så småningom har du blivit just den ledare du vill vara. Resan dit är spännande och du kommer att uppleva både med- och motgångar. Under resans gång är det bra att fylla på med fler kurser inom ledarskap och lära dig mer och mer om ledarskapets olika delar. Så småningom har du en hel verktygslåda full med praktiskt användbara metoder, modeller och lärdomar i ledarskap.